PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 15 | nr 4 | 33--40
Tytuł artykułu

Turystyka wiejska na ziemi kłodzkiej - wybrane aspekty rozwoju na przełomie XX i XXI wieku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Rural Tourism in the Kłodzko Land - Selected Issues of Its Development at the Turn of the 20th and 21st Century
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł zarysowuje sytuację turystyki na obszarze ziemi kłodzkiej. Ten krótki historyczny szkic, szczególnie uwzględniający funkcjonowanie turystyki w środowisku wiejskim, jest wprowadzeniem do opisu sytuacji w czasie ostatnich 2 dekad, określanych często jako okres rozwoju gospodarki w sytuacji wolnego rynku. Nowy kontekst, w którym funkcjonuje polska a więc i kłodzka wieś, tworzy z oferty agroturystycznej atrakcyjny sposób na istotne z ekonomicznego punktu widzenia zmiany. Opracowanie wskazuje na inicjatywy podejmowane przez administrację centralną, władze lokalne, a także samych gestorów bazy noclegowej w środowisku wiejskim. Informacja dotycząca stowarzyszeń zakładanych przez właścicieli gospodarstw agroturystycznych na ziemi kłodzkiej oraz różnych funduszy mających na celu wsparcie rozwoju oferty agroturystycznej wskazuje na dynamikę zmian, zwłaszcza w pierwszej dekadzie badanego okresu. Autorzy opisują także obserwowany od ponad 10 lat trend, jakim jest konkurowanie jednostek w zakresie oferty komplementarnej, której bogactwo na terenie ziemi kłodzkiej zaprezentowano. Podsumowanie stanowi analiza danych statystycznych dotyczących zmian w wielkości oferty agroturystycznej w ciągu ostatnich 2 dekad. Analiza ta wskazuje na najistotniejsze trendy rozwoju agroturystyki w jednym z najatrakcyjniejszych - nie tylko na Dolnym Śląsku - subregionów turystycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper outlines the situation of tourism in the Kłodzko land. The short historical summary, putting special emphasis on tourism operating in the rural environment, introduces the description of the situation within the last 2 decades, i.e. the period of the economic development in the conditions of a free market. The new context in which the Polish and thus also the Kłodzko land farm functions, lets one perceive the rural tourism offer as the attractive way of implementing economically significant changes. The paper points at the initiatives undertaken by the central administration, local authorities, and the owners of the lodging objects in the rural environment. The pieces of information concerning the associations established by tourist farm owners in the Kłodzko land as well as various funds that aim at supporting rural tourism offer development indicate dynamic changes in the subject, especially in the first decade of the analysed period. The authors also describe a tendency that has been observed for over 10 years, namely, the tourist farms competing in the complementary offer whose abundance in the Kłodzko land is also presented. In the summary the statistical data concerning the changes in the amount of the rural tourist offer within the last 2 decades is analysed. The analysis points at the substantial tendencies in the development of agritourism in one of the most attractive, not only in the Lower Silesia, tourist subregions. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
15
Numer
Strony
33--40
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, Warszawa 2002, s. 378.
 • K.Widawski, Perspektywy rozwoju agroturystyki w gminie Szczytna, [w:] D. Knecht (red.) Uwarunkowania integracji w agroturystyce, Wrocław 2010, s. 15-29.
 • M. Drzewiecki, Agroturystyka: założenia - uwarunkowania - działania, Bydgoszcz 1995.
 • M. Staffa (red.), Słownik geografii turystycznej Sudetów, t. 13, Góry Stołowe, Warszawa 1992.
 • http://www.klodzko.pttk.pl/?page=historia (dostęp: 23.07.2012).
 • J. Broniec, A. Kowalczuk-Misiek, Stan i możliwości rozwoju agroturystyki na terenie Dolnego Śląska, Świdnica 2007.
 • Sprawozdanie P[rezydium] P[owiatowej] R[ady] N[arodowej] w Kłodzku z działalności w zakresie organizacji i rozwoju turystyki w powiecie kłodzkim, "Sudety. Przyroda, Kultura, Historia" 2011, 121, 4, s. 27.
 • W. Hasiński, Agroturystyka na dolnośląskiej wsi. Rozwój i układ przestrzenny, "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka" 2011, 4, s. 57-65.
 • M. Drzewiecki, Podstawy agroturystyki, Bydgoszcz 2001, s. 222.
 • A. Kowalczyk-Misiek, Funkcjonowanie i rozwój agroturystyki na terenie Dolnego Śląska. Analiza za 2010 r., Wrocław 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324615

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.