PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 341 Gospodarka i przestrzeń | 213--222
Tytuł artykułu

Miejsce spółdzielni mleczarskich w rozwoju regionalnym: przypadek województwo łódzkie, Polska

Warianty tytułu
Place of Dairy Cooperatives in the Regional Development: Case of Lodz Voivodeship, Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu było przedstawienie znaczenia spółdzielni mleczarskich w rozwoju regionalnym na przykładzie województwa łódzkiego. Przeanalizowano liczbę ich pracowników, asortyment produktów oraz jakość i bezpieczeństwo produktów. Stwierdzono, że spółdzielnie mleczarskie województwa łódzkiego charakteryzują się zdolnością do utrzymywania i tworzenia nowych miejsc pracy. Ich oferta asortymentowa oraz poziom jakości oferowanych produktów wpływa na rozszerzenie rynków zbytu i wzrost atrakcyjności regionu, na którego terenie działalność prowadzą spółdzielnie mleczarskie.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article was to show the importance of dairy cooperatives in regional development on the example of Lodz Voivodeship . The paper analyzed the number of employees in studied cooperatives in Lodz Voivodeship, the range of products as well as their quality and safety. It was concluded that dairy cooperatives in Lodz Voivodeship were characterized by their ability to maintain and create new jobs. The dairy cooperatives' assortment and an appropriate level of quality of offered products affect the expansion into new markets and an increase in attractiveness of the area in which dairy cooperatives operate.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Jeznach M., Rola standardów BRC/IFS w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw spożywczych, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, "Roczniki Naukowe" 2010, t. X, z. 1, s. 114 (113-117).
 • Kawa M., Kata R., Spółdzielczość w rolnictwie i gospodarce żywnościowej w Polsce w aspekcie europejskich procesów integracyjnych, "Problemy Rolnictwa Światowego" 2006, t. XV, s. 424-432.
 • Kożuch A., Rola jednostek samorządu terytorialnego i instytucji otoczenia agrobiznesu w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, "Roczniki Naukowe" 2009, t. XI, z. 5, s. 172-177.
 • Malinowski P., Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w strategiach rozwoju gmin i jego wpływ na gospodarstwa domowe, Prace Naukowe Katedry Polityki Agrarnej i Marketingu SGGW, nr 33, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004, s. 42, 587.
 • Markowska M., Czynniki rozwoju regionalnego, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. E. Sobczak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 939, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 20-32.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015,Warszawa, listopad 2006, s. 41, https://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK/Documents/SRK_2007_ 2015.pdf.
 • Morkis G., Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością oraz wpływ ich na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Program wieloletni 2005-2009. Raport nr 107, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008, s. 9-17,20-22.
 • Morkis G., System zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, "Roczniki Naukowe" 2009, t. XI, z. 1, s. 310-313.
 • Morkis G., Wpływ systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego na ich konkurencyjność, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, "Roczniki Naukowe" 2008, t. X, z. 3, s. 407-411.
 • Nowak M.M., Rola "Agropharmu" w rozwoju społeczno-gospodarczym, [w:] Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego w skali lokalnej, red. M.S. Kostka, D. Ostrowska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2008, s. 121.
 • Nowak M.M., Znaczenie spółdzielni mleczarskich w rozwoju regionalnym, [w:] Wybrane problemy gospodarki regionalnej, red. P. Dziekański, Wydawnictwo Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwój, Ostrowiec Świętokrzyski 2012, s. 106-108.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie wzoru znaku jakości artykułów rolno-spożywczych, DzU nr 170, poz. 1794.
 • Toruński J., Zarządzanie jakością, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2003, s. 117.
 • Ustawa z 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, DzU 2005, nr 187, poz. 1577, z późn. zm.
 • http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Poznaj-Dobra-Zywnosc/Zasady-przyznawania-znaku- PDZ-oraz-wzory-wnioskow/, 22.03.2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324731

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.