PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 341 Gospodarka i przestrzeń | 223--235
Tytuł artykułu

Innowacje jako determinanta zrównoważonego rozwoju transportu w miastach

Warianty tytułu
Innovations as a Determinant of Sustainable Urban Transport Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma na celu omówienie innowacji jako jednego z niezwykle istotnych narzędzi na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu, ze szczególnym naciskiem na transport miejski, a także przedstawienie skrótowej analizy skuteczności i efektywności innowacji w transporcie z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju w szerszym ujęciu, obejmującym nie tylko cele związane z transportem, ale ogólnym rozwojem społeczno-gospodarczym. W pierwszym rzędzie omówiono istotę innowacji z punktu widzenia dążenia do zrównoważonego rozwoju transportu w miastach. W dalszej części artykułu podkreślono wybrane zagadnienia związane ze skutecznością oraz efektywnością innowacyjnych rozwiązań. We wnioskach stwierdzono, że wdrażane w różnych sferach innowacje są koniecznym, chociaż niewystarczającym warunkiem zrównoważonego rozwoju transportu i wymagają głębszych przeobrażeń, przede wszystkim w zakresie modeli myślowych społeczeństwa.(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this article is to discuss innovations as one of very significant conditions for sustainable development of transport, especially urban transport, as well as to present a brief analysis of efficacy and efficiency of innovations for sustainable development. First, the essence of innovation is discussed as a determinant for sustainable urban transport development. Then, selected issues influencing the efficacy and efficiency of innovations are presented. In conclusions it is argued that the implementation of different innovations is a necessary but not sufficient condition for sustainable transport and some deeper changes are needed, inter alia changes of human mental models.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • A Strategy for American Innovation: Driving Towards Sustainable Growth and Quality Jobs, National Economic Council, White House 2011, http://www.whitehouse.gov/administration/eop/nec/StrategyforAmericanInnovation (28.06.2013).
 • Baum H., Geißler T., Schneider J., Bühne J.A., External Costs in the Transport Sector - A Critical Review of the EC-Internalisation - Policy, Institute for Transport Economics at the University of Cologne, Cologne 2008, http://www.acea.be/images/uploads/files/20080609_External_Costs_ Transport_Study.pdf (17.02.2013).
 • Biała Księga, Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM(2011) 144 wersja ostateczna.
 • Bioenergy and biofuels: the big picture, European Energy Agency 2011, http://www.eea.europa.eu/ themes/energy/bioenergy-and-biofuels-the-big-picture (29.06.2013).
 • China's Growth through Technological Convergence and Innovation. Supporting Report 2, World Bank, http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/SR2--161-228.pdf (28.06.2013).
 • Dyrektywa 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych, Dz. Urz. 123, 17/05/2003 P. 0042 - 0046).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu (tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.U. L 207 z 6.8.2010.
 • Fiedor B., Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Handbook on estimation of external costs in the transport Sector, European Commission DG TREN, Delft 2008, http://www.mobilityweek.eu/ (28.06.2013).
 • Informacje uzyskane podczas dyskusji w ramach Piątej Międzynarodowej Konferencji "Innovation as a factor in the development of the Asia Pacific region. Economy - industry - company", zorganizowanej przez Katedrę Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 18-19 listopada 2012.
 • KE "zatrzymuje zegar" ws. uprawnień do emisji CO2 w lotnictwie, EurActiv 2012, http://www. euractiv.pl/energia-i-srodowisko/artykul/ke-zatrzymuje-zegar-ws-uprawnie-do-emisji-co2-wlotnictwie- 004174 (28.06.2013).
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europa efektywnie korzystająca z zasobów - inicjatywa przewodnia strategii "Europa 2020", KOM(2011) 21, wersja ostateczna.
 • Komunikat Komisji, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna.
 • Kotler P., Marketing Management, Prentice Hall International, New Jersey 2000.
 • Kronenberg J., Bergier T. (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.
 • Litman T., London Congestion Pricing. Implications for Other Cities, Victoria Transport Policy Institute, Londyn 2011, http://www.vtpi.org/london.pdf (28.06.2013).
 • MISTER PRT, http://www.mist-er.com/home-page.html?setLang=en-GB (28.06.2013).
 • Moulaert F., Martinelli F., González S., Swyngedouw E., Introduction: Social Innovation and Governance in European Cities. Urban Development Between Path Dependency and Radical Innovation, "European Urban and Regional Studies" 2007, nr 14 (3).
 • ONZ: Produkcja biopaliw to zbrodnia przeciw ludzkości, Gazeta.pl 2007, http://wiadomosci.gazeta.pl/ wiadomosci/1,114873,4618675.html (29.06.2013).
 • Paradowska M., Rozwój zrównoważonych systemów transportowych polskich miast i aglomeracji w procesie integracji z Unią Europejską - przykład aglomeracji wrocławskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011.
 • Platje J., Current Challenges in the Economics of Transport Systems - a stakeholder and club good approach, "Logistics and Transport", nr 15 (2), 2012.
 • Platje J., Institutional Change for Creating Capacity and Capability for Sustainable Development - a club good perspective, "Ordnungspolitische Diskurse" 2011, nr 6.
 • Platje J., Institutional capital - creating capacity and capabilities for sustainable development, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011.
 • Road Transport. A change of gear, Unia Europejska 2012, http://ec.europa.eu/transport/modes/road/ doc/broch-road-transport_en.pdf (298.06.2013).
 • Równowartość 30 tys. zł za rejestrację... samochodu, "Gazeta Wyborcza" 2012, http://m.wyborcza. biz/biznes/1,106501,12366752,Rownowartosc_30_tys_zl_za_rejestracje_samochodu.html (28.06.2013).
 • Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. (red.), Transport, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 • Tablice rejestracyjne droższe niż auto. Takie rzeczy tylko w Chinach, Dziennik.pl News 2013, http:// auto.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/417738,tablice-restracyjne-drozsze-niz-auto-takie-rzeczytylko- w-chinach.html (28.06.2013).
 • The China New Energy Vehicles Program. Challenges and Opportunities, World Bank and PRTM Management Consultants, Inc 2011, http://siteresources.worldbank.org/EXTNEWSCHINESE/Resources/ 3196537-1202098669693/EV_Report_en.pdf (28.06.2013).
 • Transport research and Innovation, Portal TRIP, http://www.transport-research.info (28.06.2013).
 • Ultra Global Personal Rapid Transit, http://www.ultraglobalprt.com/ (28.06.2013).
 • Wall Z., China's Car-Straddling Bus, Blackle Mag Sustainable Design & Green Technology 2013, http://blacklemag.com/technology/train-like-prototype-for-china/ (28.06.2013).
 • Yulin J., Zhenyu L., Practices and Policies of Green Urban Transport in China, "Journeys", maj 2010, http://www.ltaacademy.gov.sg/LA-01Journeys_May10_files/J10May-p26Jiang&Li_GreenTransportChina. pdf (28.06.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324733

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.