PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 5 (CD) | 366--383
Tytuł artykułu

Maszyny do sortowania odpadów jako niezbędne narzędzie domykania pętli łańcucha dostaw

Warianty tytułu
Waste Sorting Machines as an Essential Tool for Closing the Loop of the Supply Chain
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ramach artykułu poruszone zostały potrzeba i możliwości tworzenia zrównoważonych łańcuchów dostaw w polskich realiach. Przemysł coraz częściej zwraca się w kierunku domykania pętli łańcucha dostaw poprzez redukcję powstawania odpadów, wielokrotne użycie, odzysk czy recykling. Elementem niepożądanym jest deponowanie, które powoduje ubytki finansowe i surowcowe w ramach łańcuchów dostaw. Trwają dyskusje nad spalaniem odpadów z odzyskiem energii. Dbając o efektywność surowcową zgodnie z najnowszymi wytycznymi Unii Europejskiej należy dążyć do maksymalizacji masy odpadów przekazywanych do recyklingu. W związku z coraz szybszym wytwarzaniem odpadów oraz coraz bardziej skomplikowaną ich strukturą niezbędna jest automatyzacja procesu przygotowania do recyklingu. W niniejszym opracowaniu analizuje się stan dostępnych w polskiej gospodarce odpadami sortowni, ich eksploatację oraz wpływ na domykanie pętli łańcucha dostaw. Sortownie jako jedno z wielu dostępnych narzędzi do optymalizacji procesów logistyki odzysku, jest głównym przedmiotem analizy. Wnioski prowadzą do stwierdzenia, iż sortowanie jako sposób zwiększania masy odpadów do recyklingu będzie dynamicznie się rozwijać i jest nieodzownym elementem pozwalającym na zapewnienie efektywności surowcowej nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Bez maszyn do sortowania nie jest możliwe spełnienie wymogów unijnych w zakresie efektywności surowcowej. Sortownie służą tworzeniu zamkniętej pętli łańcuchów dostaw. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the need and ability to create sustainable supply chains in the Polish situation. Industry is increasingly turning towards closing the loop of the supply chain through a reduction in waste production, multiple use, recovery and recycling. Landfilling is an undesirable element, which results in financial losses and losses of raw materials in the supply chain. Discussions on waste incineration with energy recovery have continued. Caring about the effectiveness of raw materials according to the latest guidelines of the European Union one should seek to maximise the mass of waste transferred for recycling. In view of the ever-increasing generation of waste and its increasingly complex structure it is necessary to automate the process of preparation for recycling. This paper analyses the state of sorting plants available in the Polish waste management, their use and impact on closing the loop of supply chain. Sorting plants, as one of many tools available to optimise processes of reverse logistics, are the main subject of analysis. Findings lead to the conclusion that sorting as a means of increasing the mass of waste for recycling will dynamically develop and is an essential element to ensure the resource efficiency, not only in Poland but also in the world. Without sorting machines it is not possible to comply with the EU requirements in the field of resource efficiency. Sorting plants serve creating a closed loop supply chains. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
366--383
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Bibliografia
 • [1] Bilitewski B., Haerdtle G., Marek K., Podręcznik gospodarki odpadami, Seidel-Przywecki Sp. z o.o., Warszawa 2003.
 • [2] Blumberg D. F., Introduction to Management of Reverse Logistics and Closed Loop Supply Chain Processes, CRC PRESS, Florida 2005.
 • [3] Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E., Ochrona Środowiska, Kolonia Ltd., Kolonia 2000.
 • [4] Dyckhoff H., Lackes R., Reese J., Supply Chain Management and Reverse Logistics, Springer, Berlin 2001.
 • [5] Fleischmann M., Quantitative Models for Reverse Logistics, Springer, Berlin 2001.
 • [6] Kopicky R., Reuse and Recycling Reverse Logistics Opportunities, Council of Logistics Management, Oak Brook 1993.
 • [7] Korzeniowski A., Skrzypek M., Szyszka G., Opakowania w systemach logistycznych, Biblioteka Logistyka, Poznań 2001.
 • [8] Korzeniowski A., Skrzypek M., Ekologistyka zużytych opakowań, Biblioteka Logistyka, Poznań 1999.
 • [9] Korzeń Z., Ekologistyka, Biblioteka Logistyka ILiM, Poznań 2001.
 • [10] Lebreton B., Strategic Closed - Loop Supply Chains Management, Springer, Berlin 2007.
 • [11] Lund H., McGraw-Hill Recycling Handbook, 2nd Edition, The McGraw Hill Company Inc., New York 2001.
 • [12] Meadows D. H., Meadows D. L., Randers J., Behrens W. W. III, Granice wzrostu, PWE, Warszawa 1973.
 • [13] Meadows D. H., Meadows D. L., Randers J., Przekraczanie granic. Globalne załamanie, czy bezpieczna przyszłość?, PTW z Klubem Rzymskim, Warszawa 1995.
 • [14] Michniewska K., (red.), Kodeks Dobrych Praktyk w gospodarce odpadami komunalnymi - poradnik, Warszawa 2013, M&M Consulting.
 • [15] Michniewska K., Logistyka odzysku w opakowalnictwie, Warszawa 2013, Difin w druku.
 • [16] Porter C. R., The Economics of Waste, Resources for the Future, Washington 2002.
 • [17] Rao P.H., Greening the Supply Chain: A Guide for Asian Managers, SAGE Publications Inc., California 2008.
 • [18] Rogers D. S., Tibben-Lembke R. S., Going backwards: Reverse Logistics Trends and Practices, Reverse Logistics Executive Council, Nevada 1998.
 • [19] Senge P. M., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się., Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • [20] Stock J. R., Reverse Logistics, Council of Logistics Management, Oak Brook, IL, 1992.
 • [21] Szołtysek J., Logistyka zwrotna. Reverse Logistics, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009.
 • [22] Urlich von Weizsaecker E., Lovins A. B., Lovins L. H., Mnożnik cztery. Podwojony dobrobyt - dwukrotnie mniejsze zużycie zasobów naturalnych., Wydawnictwo Rolewski, Toruń 1999.
 • [23] Żakowska H., Nowe regulacje dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych. Obowiązki producentów i handlowców., Sto, Bielsko Biała 2003.
 • [24] Logistyka Odzysku, nr 1/2013 (6), cykl marketingowy cz. 2/10, Wierzysz czy nie Twoje śmieci mają cenę .....i nie jest ona niska...., Warszawa 2013.
 • [25] Fields of Research in Optical Sorting of Different Types of Waste, Antoine Bourely, materiały wewnętrzne firmy Pellenc ST, Marsylia 2013.
 • [26] Materiały konferencyjne firmy Titech Sp. z o.o., Odzysk frakcji materiałowych do recyklingu oraz do produkcji paliw alternatywnych. Uwarunkowania rynkowe i techniczno-technologiczne, konferencja PZITS, Zakopane, marzec 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324769

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.