PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 106 | 57--70
Tytuł artykułu

Finansowanie grup producentów rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financing Groups of Agricultural Producers Under Rural Development Programme
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania było przedstawienie procesu organizowania się rolników w grupy producentów rolnych oraz zakresu pomocy finansowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania Grupy producentów rolnych. Szczególną uwagę zwrócono na zapisy projektu dotyczące grup producentów rolnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. W artykule wykorzystano dane wtórne pochodzące z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowej Rady Spółdzielczej, a także informacje zawarte w aktach prawnych unijnych i krajowych oraz literaturę przedmiotu. Wyniki analizy przedstawiono w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej. (fragment tekstu)
EN
The article introduces state of organization of groups of agricultural producers, legal basis and scope of financial aid granted in framework of Rural Development Programme for years 2007-2013 under activity "Groups of agricultural producers" as well as rules for support under financial perspective 2014-2020. The increase in pace of creating the groups in 2013, regional diversity concerning size of the groups and branch has been pointed out. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Biuletyn informacyjny MRiRW, Rośnie liczba grup producentów rolnych, 9/2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa 2013.
 • Biuletyn informacyjny MRiRW, Grupy producentów rolnych. Wybrane instrumenty wsparcia, 10/2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa 2013.
 • KARWAT-WOŹNIAK B.: Zmiany w formach sprzedaży produktów rolnych w gospodarstwach indywidualnych. Projekt badawczy nr 0021/B/H03/2011/40, Warszawa 2013.
 • KRZYŻANOWSKA K., KOWALEWSKA M.: Stan zorganizowania i kierunki rozwoju spółdzielni rolniczych w wybranych krajach europejskich. "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego" 2013, nr 1, s. 56.
 • KRZYŻNOWSKA K.: Stan i kierunki rozwoju rolniczych grup producenckich w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej". Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003, s. 12.
 • KRZYŻANOWSKA K., TRAJER M.: Pomoc finansowa dla grup producentów rolnych w ramach działania 142 "Grupy producentów rolnych" PROW 2007-2013, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Seria: Studia i Materiały, nr 56, Bydgoszcz 2011.
 • Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020), wersja I, 26 lipca 2013 roku, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www. minrol.gov.pl (data dostępu: 16.11.2013).
 • Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
 • Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.Urz. WE L 277/1 z 21.10.2005, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (Dz.U. Nr 72, poz. 424 z późn. zm.).
 • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Grupy producentów rolnych" objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 81, poz. 550 z późn. zm.).
 • Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, www.arimr. gov.pl (data dostępu: 25.11.2013).
 • WOŹNIAK-ANDRZEJUK. A.: Prezentacja zróżnicowania obszarowego grup producentów rolnych w Polsce z wykorzystaniem nowoczesnych technologii zarządzania i wizualizacji danych, Zeszyty Naukowe SGGW "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej". Wydawnictwo SGGW, nr 100, Warszawa 2012, s. 56.
 • Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2020, red. naukowa A. Wasilewski, Program Wieloletni 2011-2014, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, nr 41, Warszawa 2012.
 • www.minrol.gov.pl
 • www.arimr.gov.pl
 • www.ksow.pl
 • www.krs.gov.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324791

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.