PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 34 | 38--51
Tytuł artykułu

Przechodzenie Chin od portfelowych do bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
China's Move from Portfolio Investment to Foreign Direct Investment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ogromne rezerwy dewizowe posiadane przez Chiny dotychczas wykorzystywane były przez ten kraj głównie do finansowania inwestycji portfelowych w USA i w krajach członkowskich UE. Celem niniejszych rozważań jest pokazanie przesłanek i potencjalnych skutków przechodzenia Chin od zagranicznych inwestycji portfelowych do bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Jest to stosunkowo rzadko poruszany aspekt dokonującej się obecnie reorientacji chińskiej polityki rozwoju, którego skutki mogą mieć bardzo znaczące konsekwencji zarówno dla gospodarek wielu państw jak i w skali gospodarki światowej. Istotną przesłanką procesu przechodzenia Chin od zagranicznych inwestycji portfelowych do bezpośrednich inwestycji zagranicznych, do czego istotnie przyczynił się kryzys finansowy z 2008 roku, są oceny agencji ratingowych odzwierciedlające rosnące ryzyko dla chińskich inwestycji portfelowych w papiery dłużne bardzo zadłużonych krajów. W artykule przedstawiono m.in. mało jeszcze znane oceny utworzonej w Chinach nowej agencji ratingowej Dagong. Skutkami odchodzenia przez Chiny od dotychczasowych inwestycji portfelowych będą z jednej strony rosnące trudności w dostępie do kapitału zadłużonych krajów rozwiniętych gospodarczo, ale z drugiej strony będzie wzrost możliwości rozwojowych dla krajów przyjmujących chińskie BIZ. W Polsce chińskie inwestycje bezpośrednie są pożądane, gdyż tworzą one miejsca pracy i zwiększają eksport. Niestety okazuje się, że napotykają one na trudności i tworzą napięcia między Polską i bogatymi krajami członkowskimi UE, gdyż stanowią one zagrożenie dla miejsc pracy w tych krajach. (abstrakt oryginalny)
EN
Huge foreign exchange reserves possessed by China have so far been used by this country mainly to finance portfolio investments in the USA and in the EU member countries. An aim of these considerations is to show the premises and potential consequences of the China's move from foreign portfolio investment to foreign direct investment. This is a relatively seldom brought up aspect of the currently accomplishing reorientation of the Chinese developmental policy whose effects may have very significant consequences both for economies of many states and worldwide. Important premises of the process of China's move from foreign portfolio investment to foreign direct investment, what has been significantly caused by the 2008 financial crisis, are the opinions of rating agencies illustrating the growing risk for Chinese portfolio investment in debt securities of highly indebted countries. In his article, the author presented, inter alia, the yet little known evaluation of the established in China new rating agency Dagong. The consequences of China's departure from the previous portfolio investment will be, on the one hand, growing difficulties in access to capital of the economically developed indebted countries, but, on the other hand, there will be growth of developmental opportunities for the countries receiving Chinese FDI. In Poland, Chinese direct investments are desirable as they create jobs and increase exports. Unfortunately, it appears they face obstacles and cause tensions between Poland and rich EU member countries as they form a threat to jobs in those countries. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
38--51
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Bibliografia
 • Attali J. (2010), Zachód 10 lat przed totalnym bankructwem?, Studio EMKA, Warszawa.
 • Bolesta A. (2006), Chiny w okresie transformacji, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa.
 • Brunet A., Guichard J. (2011), Chiny - światowy hegemon, Studio Emka, Warszawa.
 • Chang J., Halliday J. (2007), Mao, Albatros, Warszawa.
 • Góralczyk B. (2010), Chiński feniks. Paradoksy wschodzącego mocarstwa, Wydawnictwo Sprawy Polityczne, Warszawa.
 • Hessler P. (2013), Przez drogi bezdroża. Podróż po nowych Chinach, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.
 • Hübner W. (2013), W poszukiwaniu filarów dynamicznego świata w nowym układzie sił: championi Dalekiego Wschodu, (w:) Rybiński K. (red.), Polska w niestabilnej gospodarce europejskiej i globalnej, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa.
 • Kotyński J. (2013), Wzrost i poziom PKB Polski na tle krajów Unii Europejskiej i świata, (w:) Rybiński K. (red.), Polska w niestabilnej gospodarce europejskiej i globalnej, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa.
 • Liberska B. (2013), Nowe centra wzrostu światowej gospodarki, "Studia Ekonomiczne", nr 2.
 • Mei Junjie (2013), How Europe should view China's industrial policy, Shanghai Academy of Social Sciences, China, October 1.
 • Prandecki K. (2013), Zmiany w globalnym układzie sił gospodarczych w świecie, (w:) Rybiński K. (red.), Polska w niestabilnej gospodarce europejskiej i globalnej, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa.
 • Presidency Conclusions, (2000), Lisbon European Council, 23 and 24 March.
 • Review Summary at First Anniversary of Issuance of Sovereign Credit Ratings for 50 Countries and Regions by Dagong (2011), July 11.
 • Różyński P. (2013), Drugie wejście smoka, "Rzeczpospolita", 28 maja.
 • Rybiński K. (2013), Przemilczane konsekwencje, "Dziennik Gazeta Prawna", 12 grudnia.
 • Sulmicka M. (2011), Strategia "Europa 2020" - postlizbońska polityka rozwoju Unii Europejskiej, (w:) Stacewicz J. (red.), Polityka gospodarcza w świetle kryzysowych doświadczeń, SGH, Warszawa.
 • Sulmicki J. (1981), Postęp naukowo-techniczny a zmiany w gospodarce światowej, PWN, Warszawa.
 • Sulmicki J. (2005), Stabilność rynków finansowych a wejście Polski do strefy euro, SGH, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324825

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.