PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2008 | nr 3 | 130--141
Tytuł artykułu

Rola lokalnych instytucji w procesie absorpcji środków unijnych dla rolnictwa w opinii rolników z południowo-wschodniej Polski

Autorzy
Warianty tytułu
The Role of Local Institutions in the Process of Absorbing EU Funding for Agriculture in the Opinions of Farmers from South-eastern Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu poddano ocenie udział instytucji szczebla lokalnego w świadczeniu pomocy rolnikom, ubiegającym się o środki finansowe z funduszy UE w warunkach rolnictwa rozdrobnionego. Zdecydowana większość badanych rolników wiąże sytuację finansowo-ekonomiczną swojego gospodarstwa oraz możliwość i sprawność korzystania z funduszy unijnych z działalnością instytucji lokalnych, w tym głównie ośrodków doradztwa rolniczego. Dzięki szkoleniom i doradztwu bezpośredniemu, polegającemu na pomocy w sporządzeniu poszczególnych wniosków aplikacyjnych, organizowanym przez pracowników ośrodków doradztwa rolniczego, rolnicy w warunkach rolnictwa rozdrobnionego nie miel problemów z wypełnianiem wniosków aplikacyjnych. W kolejnych latach będą mogli korzystać z działań dostępnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przygotowanie rolników do nowego okresu programowania to obecnie jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed lokalnymi instytucjami, szczególnie doradczymi. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper assesses the participation of local institutions in providing assistance to farmers who apply for subsidies from EU funds in small-farm agriculture conditions. A firm majority of the surveyed farmers links the financial and economic situation of their farms and the opportunities and effectiveness of the utilisation of EU funding to the activities of local institutions, mainly such as the local agricultural advisory centres (ODRs). Thanks to training courses and direct consultations organised by the employees of ODRs with the purpose of providing help in preparing individual applications farmers from small-farm regions had no problems filling in their application forms. In the coming years farmers will be able to make use of measures offered them within the Rural Development Programme for 2007-2013. The preparation of farmers for this new period of programming is currently one of the most important challenges faced by local institutions, especially those providing advisory services. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
130--141
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Fedyszak-Radziejowska В., 2006: Przyszłość doradztwa rolniczego w Polsce - zmiana czy doskonalenie dotychczasowych rozwiązań. Analiza instytucjonalna. "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego" 1: 75-85.
 • Instytucje gospodarki rynkowej (wybór tekstów), 1996. Opr. J. Wilkin. Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa.
 • Kata R., Miś Т., 2005: Regional differences of Poland's agriculture in aspect of its financing from the European Union Funds. In: New Members - New Challenges for the European Regional Development Policy. Technical University of Kośice, University of Economics in Bratislava, German Section of ERSA, Novy Smokovec: 164-170.
 • Kłodziński M., 2001: Bariery i priorytety w rozwoju przedsiębiorczości. "Zeszyty Naukowe AR w Krakowie" 377, 78.
 • Kołodko G.W., 2004: Znaczenie instytucji i polityki dla szybkiego rozwoju gospodarczego. W: Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej. Red. A. Noga. PTE, Warszawa: 43.
 • Michna W., 2001: Polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz jej regionalizacja. Studia i Monografie 104. IERiGŻ, Warszawa.
 • Miś Т., 2007: Significance of advisory institutions in the development of rural small and medium size companies in podkarpackie region. In: Ekonomycky Rùst a Rozvoj Regionù. Ed. M. Kadavovà. Hradec Kràlove: 49-53.
 • Miś Т., 2008: Wykorzystanie wsparcia finansowego z funduszy UE przez gospodarstwa, rolne w regionie rozdrobnionego rolnictwa. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 65: 109-120.
 • Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce, 2006. MRiRW, Warszawa (www. minrol.gov.pl).
 • Stiglitz J.E., 1999: Knowledge for Development: Economic Science. Economic Policy and Economic Advice. The World Bank.
 • Trzy lata po akcesji, 2007. ARiMR, Warszawa.
 • Wielewska I., 2005: Oddziaływanie ośrodków doradztwa rolniczego na procesy decyzyjne rolników i producentów rolnych. "Prace Komisji Nauk Rolniczych i Przyrodniczych" XLIII, B, 57: 831-838.
 • Wilkin J., 2000. Polskie rolnictwo w procesie transformacji - mechanizmy, tendencje i efekty przemian. "Problemy Integracji Rolnictwa", 4 (20): 8.
 • Wilkin J., 2002: Budowa instytucji wspierających rozwój wsi i rolnictwa w kontekście integracji Polski z Unią Europejską. W: Wieś i rolnictwo. Perspektywy rozwoju. IERiGŻ, IRWiR, Warszawa: 199-222.
 • Wilkin J., 2006: Sami swoi? Polscy rolnicy w UE. Polska wieś 2006. Raport o stanie wsi. FDPA, Warszawa.
 • Ziętara W., 2005: Perspektywy rozwoju gospodarstw rolniczych w Polsce. "Wieś Jutra" 10 (87): 42-43.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324853

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.