PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 343 Modele zarządzania kosztami i dokonaniami | 87--101
Tytuł artykułu

Sprawozdanie finansowe a pomiar efektów działalności przedsiębiorstwa w zagrożeniu kontynuacji działania

Warianty tytułu
Financial Statement vs. Measurement of Performance Results of an Enterprise in the Threat of Actions Continuation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kontynuowanie działalności nie wyklucza istnienia dla niej poważnych zagrożeń, o których kierownik zobowiązany jest poinformować. Ważne też jest, aby identyfikacja tych zagrożeń odbywała się w sposób jasny i prosty dla przedsiębiorców. Celem artykułu jest wskazanie potrzeby zmian w sprawozdawczości finansowej, która prezentuje efekt dokonań podmiotu gospodarczego. Ponadto w artykule podjęto próbę wyodrębnienia w sprawozdaniu finansowym kosztów upadłości, symptomów zagrożenia i oceny jak takie wyodrębnienie wpływałoby na informacje o sytuacji finansowej podmiotu.(abstrakt oryginalny)
EN
It is essential for the analyses of basic source of information and financial report to estimate the activity of an economic unit. Only correct estimation of a financial report should beused to forecast a difficulty in an activity of an enterprise. The project of business concept of financial report in the process of convergence according to IASB/FASB has fundamental significance. It does not exclude the existence of serious threats a manager has to inform about. It is also important to identify these threats in a clear way for businessmen. The purpose of the article is to show changes in financial reporting, which presents the effect of achievements of an economic subject. Besides that the article tries to single out costs of insolvency,in the financial report symptoms of threats and the estimation how this "singling out" would influence information concerning the financial situation of an entity.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • Brigham E.F., 1997, Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa.
 • Chłodnicka H., 2004a, Identyfikacja i systematyka kosztów upadłości, [w:] E. Nowak (red.), Modele rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1039, s. 133-142.
 • Chłodnicka H., 2004b, Koszty upadłości jednostki gospodarczej w świetle zasad rachunkowości, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Chłodnicka H., 2004c, Koszty upadłości - klasyfikacja, pomiar i prezentacja, [w:] IV Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów, WSFiR, Sopot, s. 18-31.
 • Chłodnicka H., 2004d, Koszty upadłości w tradycyjnym rachunku kosztów - próba ich wyeksponowania, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 21 (77), SKwP, Warszawa, s. 13-20.
 • Chłodnicka H., 2005, Przesłanki zastosowania rachunku kosztów upadłości w rewizji finansowej, [w:] B. Micherda (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, s. 118-127.
 • Chłodnicka H., 2007, Regulacje prawne procesu upadłościowego a potrzeby ich zmian, Forum Rachunkowości, nr 3, s. 40-53.
 • Chłodnicka H., Zimon G., 2013, Wpływ kosztów upadłości na rentowność podmiotu gospodarczego, [w:] E. Nowak, M. Nieplowicz (red.), Rachunkowość a controlling, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 66-81.
 • Coface-Intercredit-Poland-Sp-z-o-o- Warszawa~5524784/Przedsiebiorstwo-Firma/adres - Raport_Coface_WNIOSKI_caly_2013_ok%20(1).pdf - raport z 13.02 2014.
 • Gierusz J., 2009, Przebudowa sprawozdawczości finansowej - propozycja ISAB i FASB, Rachunkowość, nr 7.
 • Gierusz J., 2010, Ocena przygotowanego przez IASB i FASB projektu sprawozdania finansowego, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 56 (112), SKwP, Warszawa, s. 49-56.
 • Gierusz J., 2013, Zmiany założeń koncepcyjnych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (1989-2010), [w:] A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa, s. 551-567.
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz J., 1999, Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
 • Gos W., Hońko S., 2013, Próba kwantyfikacji założenia kontynuacji działalności, [w:] A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa, s. 257-258.
 • Jaruga A., Frendzel M., Ignatowski R., Kabalski P., 2009, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) 2009. Najnowsze zmiany, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Korol T., Prusak B., 2009, Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, CeDeWu, Warszawa.
 • KuteraM., Surdykowska S.T., 2009, Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa, s. 145.
 • Krzywda D., 2010, Biznesowa koncepcja sprawozdania finansowego w dobie kryzysu gospodarczego, [w:] B. Micherda (red.), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, Difin, Warszawa.
 • MSSF, 2005, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2004, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Sierpińska M., Jachna T., 1993 Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Surdykowska S. T., 2010, Perspektywy rozwoju rachunkowości międzynarodowej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 56 (112), SKwP, Warszawa.
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013r. Nr 47, poz. 330 z późn. zm.
 • Walińska E., 2010, Bilans - propozycje nowej formuły sprawozdawczej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 56 (112), SKwP, Warszawa.
 • Walińska E., 2013, Przychody rozliczane w czasie w świetle koncepcji wyniku całościowego, [w:] A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa, s. 653-660.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324877

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.