PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 343 Modele zarządzania kosztami i dokonaniami | 114--124
Tytuł artykułu

Funkcja doradcza audytu zewnętrznego i perspektywy jej rozwoju

Warianty tytułu
The Advisory Function of the External Audit and its Perspectives
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Audyt zewnętrzny jest usługą, na którą oddziałują zmiany wynikające ze standardów stanowiących podstawę jego realizacji, ale również postępujące zmiany w warunkach funkcjonowania badanych podmiotów. Jego cele i funkcje wciąż ewoluują. Współczesny audyt zewnętrzny z jednej strony ma być zorientowany na budowanie zaufania publicznego, z drugiej - na partnerstwo strategiczne. Musi on zatem realizować nie tylko funkcję poświadczającą, weryfikującą i informacyjną, ale również doradczą. Celem artykułu jest prezentacja wniosków z badań ankietowych przeprowadzonych w 2013 r. wśród audytorów i przedstawicieli przedsiębiorstw korzystających z ich usług. Artykuł zawiera ustalenia dotyczące stopnia wykorzystania doradczej funkcji audytu w polskiej praktyce gospodarczej oraz diagnozę perspektyw i kierunków jej rozwoju.(abstrakt oryginalny)
EN
External audit is a service that must adapt to both the changes in legal regulations as well as changes in the operating conditions of entities. Its objectives and functions still evolve. Contemporary external audit on the one hand is to be focused on building public trust, and on the other on the strategic partnership. This causes the audit should not only fulfill certifying, verifying and informing functions, but also advisory one. The purpose of this article is to present the conclusions of the survey conducted in 2013 among auditors and representatives of the companies benefiting from their services. This article contains findings regarding the use of the advisory audit function in Polish economic practice as well as the diagnosis of prospects and directions of its development.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Audyt: narzędzie strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Badanie CFO, 2009, Deloitte, http:// www.deloitte.com/view/pl_PL/pl/uslugi/audyt (16.10.2013).
 • Audyt dla bezpieczeństwa i rozwoju biznesu, 2013, sprawozdanie z konferencji, Warszawa 9 maja 2013 http://kibr.org.pl/pl/ryzyko_pod_kontrola_biezaca
 • Andrzejewski M., 2012, Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Ciechan-Kujawa M., 2014, Wielowymiarowy audyt biznesowy. Wartość dodana dla organizacji i interesariuszy, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 • Dobija D., 2011, Audyting jako element ładu korporacyjnego, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 64 (120), s. 25-37.
 • Doroshenko M., Miles I., Vinogradov D., 2013, Knowledge Intensive Business Services as Generators of Innovation, Basic Research Program Working Papers Series: Science, Technology and Innovation Wp Brp 12/Sti/2013, National Research University - Higher School of Economics, Moscow.
 • Jakubczyk-Cały E., 2011, Komu i po co potrzebny jest audytor finansowy w spółce?, Parkiet, 18 kwietnia.
 • Lisiecka K., 2010, Audyt w koncepcji zrównoważonego rozwoju organizacji, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice.
 • Pfaff J., 2011, Rewizja finansowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Power M., 2003, Auditing and the production of legitimacy, Accounting, Organizations and Society, vol. 28, s. 379-394.
 • Robson K., Humprey R., Khalifa R., Jones J., 2007, Transforming audit technologies: Business risk audit methodologies and the audit field, Accounting, Organizations and Society, vol. 32, no. 4-5, s. 409-438.
 • Sprawozdanie Komisji Nadzoru Audytowego za rok 2012, 2013, Warszawa, 17 kwietnia.
 • Sprawozdanie Komisji Nadzoru Audytowego za rok 2011, 2012, Warszawa, 25 kwietnia.
 • Zyznarska-Dworczak B., 2007, Oczekiwania wobec biegłego rewidenta, [w:] Biegły rewident zawód czy misja - materiały konferencyjne, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Krajowej Izby Bieg- łych Rewidentów, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324907

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.