PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 14 | 28--44
Tytuł artykułu

Formalny i nieformalny obraz kapitału społecznego na obszarach wiejskich w Polsce w świetle dostępnych wyników badań

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Formal and Informal Social Capital on Rural Areas in Poland on Basis of Available Surveys
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Systematyczne pomiary różnych przejawów kapitału społecznego na obszarach wiejskich w Polsce pokazują pozytywne, choć, przy takich deficytach, niewystarczające, zmiany. Przy czym tempo zmian jest większe niż w przypadku miast. Ponadto polska wieś dysponuje większym poziomem kapitału niż wynikałoby to z oficjalnych statystyk, gdyż "wiejski" kapitał społeczny ma nieco inny charakter niż miejski. Jest skoncentrowany w relacjach bliskich sobie osób, sąsiadów i członków małej, bo lokalnej, społeczności. Aktywność wyraża się w uczestnictwie i rozwijaniu nieformalnych sieci, czego nie pokazują statystyki, które odzwierciedlają tylko sformalizowane związki i zależności. Budowanie kapitału społecznego musi zatem zmierzać w kierunku zachęcania do współpracy także formalnej, do której, jak się zdaje, czują awersję po okresie przymusowego kolektywizmu mieszkańcy wsi i rolnicy. (abstrakt oryginalny)
EN
The analyses indicate that rural inhabitants have higher level of bonding social capital compared with those living in city, but the level of social capital is unsatisfactory. The studies showed an up trend. The social capital of Polish rural areas is a strong feature of rural inhabitants, particularly the farmers. Theirs activity of inhabitants was formulated in participation of informal nets, therefore they do not show this statistics which reflect formalize relationships and dependence only. The create of social capital process should stimulate to formal co-operation, because the rural inhabitants and farmers avoid it as a consequence of compulsory collectivism. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
28--44
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Aktywność społeczna w organizacjach obywatelskich. Komunikat z badań, BS/18/2012, CBOS, Warszawa, 2012.
 • Będzik B. Kapitał społeczny jako ważny czynnik rozwoju obszarów wiejskich, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 8, Szczecin 2008.
 • Bedzik B. Kapitał społeczny w warunkach zmieniającej sie koniunktury. Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa-Poznań-Białystok 2012, Tom XIV, Zeszyt 1.
 • Bourdieu P. The Forms of Capital, Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, J.G.Richardson (red.), Greenwood Press, New York 1986.
 • Coleman J. Social Capital in the Creation of Human Capital, "American Journal of Sociology", 1998.
 • Diagnoza Społeczna 2009, Warunki i jakość życia Polaków. Raport. Red. J. Czapiński, T. Panek. Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2009.
 • Diagnoza Społeczna 2011, Warunki i jakość życia Polaków. Raport. Red. J. Czapiński, T. Panek. Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011.
 • Europejski Sondaż Społeczny 2006: http://www.europeansocialsurvey.org/.
 • Herbst J. Wieś obywatelska, W: Polska Wieś 2008. Raport o stanie wsi. Red. J. Wilkin, I. Murzyńska. FDPA, Warszawa 2008.
 • Kaźmierczak T., Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny - przegląd podejść, w: Kapitał Społeczny. Ekonomia społeczna pod red. Kaźmierczaka T. i Rymszy M., Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 • Kłodziński, M., Dzun W., Aktywizacja wiejskich obszarów problemowych, IRWiR PAN, KROWiOGŻ AR Szczecin, Warszawa 2003.
 • Krzyminiewska G: Kultura ekonomiczna mieszkańców wsi - problemy, wyzwania i kwestie sporne, W: Agroekonomia w warunkach rynkowych. Problemy i wyzwania. Zeszyty Naukowe nr 150, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 • Pietrzyk I., Polityka regionalna UE i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Polityka rozwoju obszarów wiejskich, Bieżące informacje i analizy funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej UE, FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA, FAMMU/FAPA, Warszawa 2008. http://www.fapa.org.pl/gfx/fammu/raporty/4kw08row.pdf.
 • Polska wieś 2010. Raport o stanie wsi, FDPA, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
 • Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi, FDPA, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.
 • Potencjał społecznikowski i zaangażowanie Polaków w wolontariat. Komunikat z badań, BS/23/2012, CBOS, Warszawa, 2012.
 • Putnam R.D., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Kraków 1995.
 • Wojewódzka A., Znaczenie kapitału społecznego w rozwoju lokalnym, W: Zrównoważony i trwały rozwój wsi i rolnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa Prace Naukowe nr 40, 2006.
 • Woolcock M., Narayan D., Social Capital: Implications for Development Theory, Research and Policy, "The World Bank Research Observer" 2000, Vol. 15(2). http://www.csae.ox.ac.uk/conferences/2000-OiA/pdfpapers/woolcock.PDF)
 • Woolcock M., The Place of Social Capital In Understanding Social and Economic Outcomes, ISUMA, "The Canadian Journal of Policy Research" 2001, nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324927

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.