PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 14 | 99--110
Tytuł artykułu

Aktywność właścicieli gospodarstw rolnych w zakresie pozyskiwania środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Activity of Farm Owners in Acquisition of Funds Derived from European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu było przedstawienie działań inwestycyjnych wspomaganych ze środków Unii Europejskiej. Badania przeprowadzono na grupie 30 gospodarstw w powiecie Olsztynek. W badaniu zastosowano metodę ankiety oraz sondaż diagnostyczny. Dzięki członkostwu w Unii Europejskiej Polska stała się beneficjentem dopłat bezpośrednich i funduszy unijnych. Poprawiła się dzięki temu konkurencyjność rolnictwa na rynkach międzynarodowych. Znaczna grupa rolników zmodernizowała gospodarstwa rolne i dostosowała je do standardów Unii Europejskiej. Poprawiło się wyposażenie w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz zmodernizowano budynki gospodarcze. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article was to present investment activities supported by the European Union. The study was conducted on a group of 30 farms in the county Olsztynek. The study used a survey method and a diagnostic survey. Poland has become a beneficiary of direct payments and funds with membership in the European Union. Thanks to integration agricultural competitiveness in international markets has improved. A large group of farmers modernized and adapted farms to the standards of the European Union. Moreover, the equipment with modern machinery and equipment and modernized farm buildings has improved. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
99--110
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Czubak W. Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej wspierających inwestycje w gospodarstwach rolnych. "Journal of Agribusiness and Rural Development", 3(25), 2012, ss. 57-67.
 • Dziwulski M. Aktywność inwestycyjna gospodarstw rolnych w Polsce w 2010 roku z uwzględnieniem ich wielkości ekonomicznej. Zesz. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, nr NNN, 2013, ss. 1-9.
 • Józwiak W., Kagan A. Gospodarstwa towarowe a gospodarstwa wielkotowarowe. "Rocz. Nauk Rol.", seria G, t. 95, z. 1, 2008, ss. 22-30.
 • Kłodziński M. Perspektywy rozwoju polskiej wsi. "Wieś jutra", nr 10,2005, ss. 17-18.
 • Kurdyś-Kujawska A. Ocena wykorzystania środków finansowych w okresie trzech lat funkcjonowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. "Journal of Agribusiness and Rural Development", 2(20), 2011, ss. 47-54.
 • Mirończuk A., Rak A. M. Źródła wsparcia gospodarstw rolnych po integracji Polski z Unią Europejską. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, "Problemy Rolnictwa Światowego", t. 05(20), 2008, ss. 76-83.
 • Poczta W., Siemiński P., Sierszchulski J. Przestrzenne zróżnicowanie aktywności rolników w pozyskiwaniu środków unijnych na rozwój gospodarstw rolnych w Wielkopolsce na przykładzie działania "Modernizacja gospodarstw rolnych". "Journal of Agribusiness and Rural Development", 3(25), 2012, ss. 207-223.
 • Realizacja pomocy unijnej i krajowej w ARiMR. 2008: Opracowanie pod kier. Nurzyńskiej I. ARiMR, Warszawa.
 • Satoła Ł. Przestrzenne zróżnicowanie absorpcji funduszy strukturalnych przeznaczonych na rozwój pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, "Problemy Rolnictwa Światowego" t. 07(22), 2009, ss. 133-142.
 • Stan realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2010. MRWiR, Warszawa.
 • Zawojska A. Dopłaty bezpośrednie w rolnictwie - skutki ekonomiczne i społeczne, "Wieś jutra", nr 10 (99), 2006, ss. 41.
 • Ziemińska A. Kiryluk-Dryjska E. Absorpcja środków PROW 2004-2006 przez gospodarstwa o zróżnicowanym potencjale ekonomicznym. "Journal of Agribusiness and Rural Development", 4(14), 2009, ss. 149-156.
 • Żebrowska-Rosak E., Kubeł S., Rosak M. Aktywność gospodarstw rolnych w pozyskiwaniu środków unijnych. Zesz. Nauk. Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 2006, nr 72-73, ss. 263-272.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171325031

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.