PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2008 | nr 2 | 72--85
Tytuł artykułu

Swoistość zagranicznych migracji zarobkowych mieszkańców wsi

Warianty tytułu
Specific Features of the Rural Population's Migration in Search of Work Abroad
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnich latach mieszkańców wsi charakteryzuje duża dynamika zachowań migracyjnych za granicą. Istnieje ciągle duży potencjał migracyjny, wynikający z nadwyżek zasobów pracy i słabości lokalnych rynków pracy oraz niższych niż w miastach dochodów ludności. Mimo pogarszającej się opłacalności pracy za granicą i poprawy warunków w kraju (mniejsze bezrobocie, opłaty obszarowe dla rolników) tendencja do migracji trwa. Mieszkańcy wsi, w tym rolnicy, mają szczególne predyspozycje do. zarabiania na niższych segmentach rynków pracy, wynikające z pewnych cech ich etosu i postawy oraz umiejętności. Niektóre z tych cech nie charakteryzują młodszego pokolenia, które kształci się, by w przyszłości móc zająć lepszą pozycję na rynkach pracy w kraju lub za granicą. (abstrakt oryginalny)
EN
In recent years the rural population has been characterised by dynamic migration behaviours. There still exists a large migration potential attributable to excessive labour resources, to the weakness of local labour markets and lower earnings in comparison with incomes earned by the urban population. Despite the diminishing profitability of finding employment abroad and an improvement in the conditions prevailing at home (lower unemployment, acreage payments for farmers) the tendency towards migration continues. The residents of villages, farmers included, show a predisposition to earn money in the lower segments of the labour market, which can be attributed to some features of their ethos as well as to their attitudes and skills. Some of these features are alien to the younger generation of rural residents who are determined to become educated in order to win in the future a better position on labour markets in Poland or abroad. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
72--85
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Bibliografia
 • Czaja D., 2007: Paradoks prowincji. W: Pochwała prowincji. LGD LOT Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej.
 • Frenkel I., 2007: Pracujący w gospodarstwach rolnych - według spisów rolnych w latach 2002 i 2005. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Goraj L., 2006: Szacunek dochodów gospodarstw rolnych w 2006 roku. "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego" 1.
 • Górniak K., 2007: W kręgu lokalności. W: Tu i tam. Migracje z polskich wsi za granicę. Red. M. Wieruszewska. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Grzelak J., 2006: Polska wieś - czy bezradna? W: Jednostkowe i społeczne zasoby wsi. Red. K. Szafraniec. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Kaczmarczyk P., 2005: Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian. Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa.
 • Kaleta A., 2005: Wielozawodowość na obszarach wiejskich. W: W obliczu zmiany: wybrane strategie działania mieszkańców polskiej wsi. Red. K. Gorlach, G. Foryś. Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Karwat-Woźniak В., Chmieliński P., 2006: Praca w indywidualnych gospodarstwach rolnych. IERiGŻ РІВ 28.
 • Kochanowski J., 2006: Migracja zarobkowa obywateli polskich w świetle działań Rzecznika Praw Obywatelskich RP. Maszynopis referatu z konferencji 3-5.10.2006 w Radziejowicach.
 • Okólski M., 2001: Mobilność przestrzenna a perspektywy koncepcji migracji niepełnej. W: Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu. Red. E. Jaźwińska. M. Okólski. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Parzuchowski L., Karwat-Woźniak В., Chmieliński P., 2007: Rodzinne gospodarstwo wysokotowarowe. "Nowe Życie Gospodarcze" 19/451.
 • Piore M.J., 1979: Birds of Passage. Migrant Labor and Industrial Societies. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Praca Polaków za granicą, 2007. Komunikat z badań CBOS.
 • Rocznik demograficzny 2006. GUS, Warszawa.
 • Rocznik demograficzny 2007. GUS, Warszawa.
 • Rosner A., Stanny M., 2007: Uwarunkowania, bariery, nowe rozwiązania instytucjonalne. Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie 2014- 2020. "Nowe Życie Gospodarcze", listopad.
 • Thomas W.I., Znaniecki F., 1976: Chłop polski w Europie i Ameryce. LSW, Warszawa.
 • Tu i tam. Migracje z polskich wsi za granicę, 2007. Red. M. Wieruszewska. IRWiR PAN, Warszawa.
 • UK: Wyższe kary dla zatrudniających nielegalnie, 2007. "Biuletyn Migracyjny" 15.
 • Wasielewski K., 2006: Drogi "do" i "od" wiejskiej inteligencji. W: Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi. Ludzie - społeczność lokalna - edukacja. Red. K. Szafraniec. IRWiR PAN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171325035

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.