PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 1, cz. 3 | 151--136
Tytuł artykułu

Klasyfikacja branż sektora przemysłu spożywczego według ich sytuacji finansowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Classification of Food Industry Sectors According to Their Financial Situation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem głównym opracowania była klasyfikacja branż sektora przemysłu spożywczego w Polsce w 2010 roku, według ich sytuacji finansowej. Klasyfikacji dokonano wykorzystując syntetyczny miernik rozwoju, skonstruowany za pomocą metody TOPSIS. Najwyższymi wartościami syntetycznego miernika, a tym samym najlepszą sytuacją finansową, charakteryzowały się branże: produkcja pieczywa, produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek oraz produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych. Najniższymi wartościami syntetycznego miernika i najsłabszą sytuacją finansową odznaczały się branże: wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych oraz pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw. (abstrakt oryginalny)
EN
The main target of the study was to classify trades of food industry sector in Poland in 2010, basing on their financial condition, using a synthetic meter constructed with TOPSIS method. The research showed that the best financial situation characterized below listed industries: manufacturing of bread; manufacturing of fresh pastry goods and cakes and manufacturing of prepared pet foods. The lowest values of the synthetic meter, as well as the weakest financial condition, appeared in following sectors: manufacturing of starches and starch products and other processing and preserving of fruit and vegetables. (original abstract)
Rocznik
Strony
151--136
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Adamowicz M. (1999), Konkurencja i konkurencyjność w agrobiznesie. Aspekty teoretyczne i praktyczne, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" nr 6.
 • Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D., Gołaś Z. (2007), Czynniki kształtujące płynność finansową przedsiębiorstw branży spożywczej, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" nr 4.
 • Czekaj J., Dresler Z. (1998), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - podstawy teorii, PWN, Warszawa.
 • Deloof M. (2003), Does working capital management affect profitability of Belgian firms?, "Journal of Business Finance & Accounting" nr 3-4.
 • Gołębiowski G., Tłaczała A. (2005), Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, Difin, Warszawa.
 • Hwang C. L., Yoon K. (1981), Multiple attribute decision making: Methods and applications, Springer.
 • Kowalak R. (2003), Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ODDK, Gdańsk.
 • Kowalczyk J., Kusak A. (2006), Decyzje finansowe firmy. Metody analizy, Wyd. C. H. BECK, Warszawa.
 • Lazaridis J., Tryfonidis D. (2006), Relationship between working capital management and profitability of listed companies in the Athens stock exchange, "Journal of Financial Management and Analysis" nr 1.
 • Michalski G. (2005), Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, PWN, Warszawa.
 • Niepublikowane dane Głównego Urzędu Statystycznego 2011: F-02, statystyczne sprawozdanie finansowe, produkcja artykułów spożywczych, produkcja napojów (2012), GUS, Warszawa.
 • Nowak M. (2002), Ocena zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego, Wyd. Bodie, Poznań.
 • Ostaszewski J. (1991), Ocena efektywności przedsiębiorstwa według standardów, EWG, CIM, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2011 (2012), GUS, www.stat.gov.pl, dostęp dnia 10.12.2012.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Dz. U. 251, poz. 1885.
 • Siemińska E. (2002), Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Dom Organizatora, Toruń.
 • Słownik języka polskiego (1981), PWN, Warszawa.
 • Stanisławska J., Wysocki F. (2008), Ocena kondycji finansowej gospodarstw domowych według ich wielkości i grup społeczno-ekonomicznych ludności, "Roczniki Naukowe SERiA", tom X, zeszyt 2, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa.
 • Wędzki D. (2009), Wskaźniki finansowe. Charakterystyka wskaźników, systemów wskaźników i metod oceny, Oficyna a Woltters Kluwer business, Kraków.
 • Wysocki F. (2008), Zastosowanie metody TOPSIS do oceny regionalnego zróżnicowania poziomu rozwoju sektora mleczarskiego, "Wiadomości statystyczne" nr 1.
 • Wysocki F. (2010), Metody taksonomiczne w rozpoznaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 • Wysocki F., Lira J. (2005), Statystyka opisowa, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
 • Zaleska M. (2002), Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171325057

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.