PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 1, cz. 3 | 197--211
Tytuł artykułu

Outsourcing bankowy a ryzyko działalności bankowej - zagadnienia ogólne

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Outsourcing of the Banking Operations and the Banking Risk - General Issue
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ciągu ostatnich lat znaczenie ryzyka operacyjnego w bankach znacznie wzrosło, głównie w wyniku postępującej globalizacji finansowej w gospodarce wolnorynkowej, ekspansji nowych produktów i usług bankowych, rozszerzenia aktywności banków w różnych obszarach działalności. Wzrost ten uwarunkowany jest także nieustającym postępem informatycznym i wykorzystywaniem coraz to nowocześniejszych technologii. W artykule przedstawiono powiązania pomiędzy zawieraniem przez banki umów outsourcingu bankowego a ryzykiem operacyjnym w banku. Umowy outsourcingowe stosowane przez banki, stwarzają pewne zagrożenia w działalności bankowej i jednocześnie utrudniają ocenę ryzyka. Z uwagi na rozszerzenie katalogu czynności, jakie mogą być przedmiotem umowy powierzenia, zwiększył się zakres działalności bankowej, która może być wykonywana poza bankiem, przez przedsiębiorców krajowych i zagranicznych. Mając na uwadze podstawowy cel działalności bankowej, czyli zapewnienie bezpieczeństwa gromadzonych przez nie środków pieniężnych, świadomość, jakie sytuacje stwarzają zagrożenie ma ogromne znaczenie. W tym zakresie istotną rolę odgrywa ocena ryzyka działalności bankowej. W artykule przedstawiono także znaczenie i zasady kontroli umów outsourcingowych. Zwrócono uwagę na treść Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącą zarządzania ryzykiem operacyjnym w banku, która objęła swym zakresem również outsourcing bankowy. (abstrakt oryginalny)
EN
Within the last years the importance of the operational risk in banks has creased significantly, mainly due to advancing financial globalization in the free market economy, expansion of new bank products and services, expanded activity of banks in various areas of operation. The increase is also determined by continuous IT progress as well as the application of more and more advanced technologies. This article presents the links between banks' entering into bank outsourcing agreements and the operational risk of such banks. The outsourcing agreements applied by banks create some threats to bank operation and simultaneously make the risk evaluation more difficult. Due to the increased list of activities that may be subject to the assignment, the scope of bank activities that may be performed outside bank by national and foreign entrepreneurs has also been increased. In view of the basic goal of bank actions, which is the safety assurance of the gathered financial means, the awareness of the risks related to specific situation is of significant importance. In this scope the risk evaluation of the bank activities seems to be crucial. This article also includes the importance and the rules of controlling outsourcing agreements. Additionally, the attention has been brought to the text of M Recommendation of Polish Financial Supervision Authority considering the management of the operational risk in banks, which also includes bank outsourcing. (original abstract)
Rocznik
Strony
197--211
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Byrski J. (2012), Uprawnia KNF w zakresie powierzenia przez bank czynności związanych z outsourcingiem w działalności bankowej, Monitor Prawa Bankowego, Nr 1.
 • Czech T. (2008), Zasada swobody outsourcingu działalności bankowej, Monitor Prawa Bankowego, Nr 17.
 • Czech T. (2012), Podoutsourcing w działalności bankowej, Monitor Prawa Bankowego, Nr 2.
 • Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A. (2002), Ryzyko bankowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Janiak A. (2001), Glosa do uchwały SN z dnia 11 lipca 2000 r., III CZP 22/00, "Prawo Bankowe", Nr 1.
 • Juchno R., Kaszubski R. (2001), Outsourcing w działalności bankowej, "Glosa", Nr 6.
 • Niczyporuk P., Talecka A. (2011), Bankowość. Podstawowe zagadnienia, Temida2, Białystok.
 • Ofiarski Z. (2011), Prawo bankowe, Lex, Warszawa.
 • Olszak M. (2006), Outsourcing w działalności bankowej, Lexis Nexis, Warszawa.
 • Piwko M. (2007), Outsourcing elementem zarządzania ryzykiem w banku, http://www.zbp.pl/photo/ftb/Marek_Piwko_Outsourcing_elementem_zarzdzania_ryzykiem_w_banku2.pdf, dostęp dnia 18.01.2013.
 • Rekomendacja M KNB z 2004 r., http://www.knf.gov.pl/Images/Nowa_rekomendacja_M_projekt_tcm75-31515.pdf, dostęp dnia 20.12.2012.
 • Robaczyński W. (2010), System Prawa Prywatnego, C.H. BECK, Warszawa.
 • Skopiec D. (2010), Problem ryzyka operacyjnego w kontekście dynamicznych przemian w działalności banków, "Studia Ekonomiczne", Nr 2.
 • Sound Practices Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk (2003), Committee on Banking Supervision, Basel.
 • Ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw, Dz. U. z 2004 r., nr 91, poz. 870.
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz ustawy o kredycie konsumenckim, Dz. U. z 2001 r., nr 201, poz. 1181.
 • Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz. U. z 2012 r., poz. 1149 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz. U. z 2012 r., poz. 1376.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171325087

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.