PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 1, cz. 3 | 297--308
Tytuł artykułu

Dlaczego koopetycja "się opłaca" - case study

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Why the Coopetition Is Beneficial - Case Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rynek energii elektrycznej jest wyjątkowy w swej specyfice na tle powszechnie występujących i naukowo eksplorowanych płaszczyzn badawczych. Wyjątkowość swą zawdzięcza produktowi, który jest przedmiotem obrotu na nim, a mianowicie energii elektrycznej. Cechuje się ona względną homogenicznością oraz niemożnością jej magazynowania, co determinuje nie tylko formy oraz wielkość konkurencji, jej intensywność akcelerowaną liberalizacją i deregulacją rynku, ale również wszystkie procesy związane z obrotem energią elektryczną oraz zachowania międzyorganizacyjne graczy rynkowych. Do jednych z nich zalicza się koopetycję, jaką autor zidentyfikował na polskim, detalicznym rynku energii pomiędzy koncesjonowanymi sprzedawcami energii. Zalicza się ona do strategii "błękitnego oceanu", w których rezygnuje się z zero jedynkowych walk konkurentów na korzyść wyniku wygrany-wygrany. W dotychczas eksplorowanych polach występowania koopetycji zauważono, iż źródłem owej bilateralnej korzystności są odmienne płaszczyzny występowania dynamik koopetycyjnych: konkurencji i współpracy. Celem niniejszego opracowania było zweryfikowanie, czy owa zależność występuje również na specyficznym polskim rynku energii elektrycznej. W badaniach posłużoną się metodą zwielokrotnionego studium przypadku, analizą dokumentów oraz obserwacją, aby wskutek triangulacji otrzymanych danych i zastosowanych metod badawczych uzyskać obiektywność badawczą i trafność otrzymanych wyników. Badania autora jednoznacznie wykazały, iż źródłem wzajemnej korzyści uzyskiwanej ze stosowania strategii koopetycji na polskim, detalicznym rynku energii elektrycznej była dwuwymiarowość i dwupłaszczyznowość wzajemnych interakcji koopetytorów, jakie ukształtowali oni na rynku energii elektrycznej, tym samym potwierdziły one dotychczasowe wyniki badań w tym zakresie, jakie zostały otrzymane w oparciu o eksploracje naukowe innych rynków i sektorów gospodarczych. (abstrakt oryginalny)
EN
Electricity market is special against common being and scientific explored fields of the researches. This specificity is stemming from the product, which is the object of trade on it: electricity. It is characterized by a relative homogenous and inability to store it, which determine not only forms and a size of the competition, its intensity accelerated by liberalization and deregulation of the market, but also all the processes connected with the electricity turnover and inter-organizational behaviors of the market actors. One of them is coopetition identified (on the Polish energy market between electricity sellers) by author, which represents "blue ocean strategies", in which zero-one market game results are deputized by result win-win. In explored fields of being coopetition so far, has been noticed that the source of mutual benefits stemming from coopetition to actors involved in is a differentiation of levels of being of coopetitive interactions: competition and cooperation. The aim of this paper is to verify whether this dependence is present also on the specific, Polish electricity market, based on data obtained from simple case study with the replication strategy, documents and observation conducted in relation to Polish detail electricity sellers in order thank to data triangulation and research method triangulation to maintain research objectivity and validity of the obtained results. Author's researches clearly showed that the source of the mutual benefits stemming from coopetition to actors involved in on the Polish electricity market is differentiation of levels of being of coopetitive interactions, which confirms previous results of researches in this field conducted on the different market and economic sectors. (original abstract)
Rocznik
Strony
297--308
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Bengtsson M., Kock S. (2000), Co-opetition in business networks - to cooperate and compete simultaneously, "Industrial Marketing Management" nr 5.
 • Brandenburger A.M., Nalebuff B.J. (1996), Co-opetition, Doubleday Currency, New York.
 • Chin K.-S., Chan B.L., Lam P.-K. (2008), Identifying and prioritizing critical success factors for coopetition strategy, "Industrial Management & Data Systems" nr 3-4 (108).
 • Czakon W., Rogalski M. (2012), Komplementarność kompetencyjna organizacji a koopetycja na rynku obrotu energią elektryczną, w: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, Kaleta A. i Moszkowicz K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Dagnino G.B., Le Roy F., Yami S., Czakon W. (2008), Strategie koopetycji - nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej?, "Przegląd Organizacji" nr 6.
 • Dul J., Hak T. (2008), Case Study Methodology in Business Research, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Eisenhardt K., Graebner M.E. (2007), Theory building from cases: opportunities and challenges opportunities and challenges, "Academy of Management Journal" 50(1) .
 • Kim C.W., Mauborgne R. (2006), Blue Ocean Strategy, Harvard Business School Publishing Corp., Boston, MA.
 • Luo Y. (2004), A coopetition perspective of MNC-host government relations, "Journal of International Management" nr 10.
 • Luo Y. (2007), A coopetition perspective of global competition, "Journal of World Business" nr 2 (42).
 • Rogalski M. (2011), Strategia koopetycji - światowe trendy eksploracji, "Przegląd Organizacji", nr 09.
 • Rusko R. (2011), Exploring the concept of coopetition: A typology for the strategic moves of the Finnish forest industry, "Industrial Marketing Management" nr 2 (40).
 • Stake R. (1995), The art of case research, Sage Publications, Thousand Oaks; R.K.
 • Stein H.D. (2010), Literature overview on the field of co-opetition, "Verslas: teorija ir praktika", nr 3 (11).
 • Walley K. (2007), Coopetition. An introduction to the subject and an agenda for research, "International Studies and Management & Organization", nr 2 (37).
 • Wang Y. i Krakover S. (2008), Destination marketing: competition, cooperation or coopetition?, "International Journal of Contemporary Hospitality Management" nr 2 (20).
 • Yin R.K. (1984), Case study research: Design and methods (2nd ed.), Sage Publications, Beverly Hills.
 • Zineldin M.A. (1998), Towards an ecological collaborative relationship management. A "co-opetive" perspective, "European Journal of Management", nr 11/12 (32).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171325139

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.