PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 5 (CD) | 474--495
Tytuł artykułu

Innowacje w logistyce na przykładzie budownictwa

Warianty tytułu
Innovations in Logistics Based on Examples of the Constructing Industry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Szybkość zmian zachodzących w otoczeniu wymusza na przedsiębiorstwach ciągłe dostosowywanie się, szukania nowych innowacyjnych rozważań. Innowacyjność przestała być sloganem, stała się rzeczywistą potrzebą. Coraz bardziej zmienny i dynamiczny rynek, sprawia jednak, że skuteczna do tej pory metodologia polegająca na weryfikacji, ewolucji i ciągłym dostosowywaniu jest coraz mniej skuteczna. Pojawiła się potrzeba wprowadzania innowacyjnych rozwiązań o charakterze rewolucyjnym a nie ewolucyjnym. Celem artykułu jest rozpoznanie podstaw teoretycznych i przejawów innowacji w zakresie logistyki w wymiarze poznawczym i empirycznym, ze szczególnym uwzględnieniem branży budowlanej. W artykule przedstawiono istotę innowacji, logistykę jako płaszczyznę innowacyjnych rozwiązań oraz opisano przejawy innowacji w logistyce na przykładzie budownictwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The speed of the changes taking place in the environment forces companies to constant adaptation, searching for new and innovative solutions. Innovation is no longer a slogan, has become a real necessity. Increasingly volatile and dynamic market causes however, that current effective methodology involving the verification, evolution and continuous adaptation is becoming less effective. There is a need for the introduction of innovative solutions having more revolutionary rather than evolutionary character. The purpose of this article is to identify the theoretical base and manifestations of innovations in the field of logistics in cognitive and experiential dimension, with particular emphasis on the construction industry. The paper presents the essence of innovation, logistics as a platform for innovative solutions. Furthermore the article describes the indications of innovation in logistics based on an example the construction industry. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
474--495
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Bibliografia
 • 1. Beattie C.J., Leader R.D., Communicating the Results of research, w: Quantitative Management in R&D, Chapman and Hall Ltd., London 1971.
 • 2. Bizon-Górecka J., Innowacje w budownictwie i ich ryzyko, Przegląd Budowlany 3/2001.
 • 3. Boguslaw R., Władza systemów i systemy władzy, [w:] Siciński A., (red.), Technika a społeczeństwo, t II, Warszawa 1974.
 • 4. Borkowski T., Marcinkowski A., O wielowymiarowym rozumieniu innowacji, proinnowacyjnych organizacjach i proinnowacyjnym myśleniu, w: Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji pod red. Skalika J., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
 • 5. Budowa dróg i autostrad: http://www.geodezja-uslugi.pl/na-budowie/budowa-drog-i-autostrad: 16.01.2013 r.
 • 6. [Drucker P., Innovation and Entrepreneurship, Harper & Row, New York 1985.
 • 7. Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 • 8. Fereniec J., red., Stan rozmieszczenia infrastruktury ekonomicznej na obszarach wiejskich Polski, IRWiR, PAN, Warszawa 1996.
 • 9. Freeman Ch., The Economics of Industrial Innovation, Printer, London 1982.
 • 10. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa, 1992.
 • 11. Guinet J., National Systems for Financing Innovation, OECD, Paris 1995.
 • 12. Hisrich D.D., Peters M.P., Marketing a New Product, California 1978.
 • 13. http://kruszywa.elamed.pl/aktualny/strona-numer-3-2012-1515.htmlhttp://kruszywa.elamed.pl/aktualny/strona-numer-3-2012-1515.html: 18.01.2013 r.
 • 14. http://logisys.pl/infrastruktura_logistyczna.html; 18.03.2013 r.
 • 15. http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=1426E24B543A4D6B9E1FFC6951DAEF7Chttp:// www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=1426E24B543A4D6B9E1FFC6951DAEF7C: 16.01.2013.
 • 16. http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=1426E24B543A4D6B9E1FFC6951DAEF7Chttp://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=1426E24B543A4D6B9E1FFC6951DAEF7C: 16.01.2013.
 • 17. Jasińska A., Obszary innowacyjności w przedsiębiorstwie, w: Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji pod red. Skalika J., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
 • 18. Kotler Ph., Marketing, Gebethner i ska, Warszawa 1994.
 • 19. [Madryyas C., Wysokowski A., Gaertig M., Skomorowski L., Nowatorskie rozwiązania tunelowe i mokro tunelowe przy realizacji układu przesyłowego do oczyszczalni ścieków "Czajka", Inżynier Budownictwa 9/ 2011, s. 70.
 • 20. Marciniak S., Innowacje i rozwój gospodarczy, Politechnika Warszawska, Warszawa, 1998.
 • 21. Markiewiz B., Jedna z najnowocześniejszych w Polsce, Inżynier Budownictwa 12 / 2010.
 • 22. Nasierowski W., Zarządzanie rozwojem techniki, Poltext, Warszawa 1997.
 • 23. Nickels W. G, Uniwersalny podręcznik zrozumieć biznes, Oficyna Wyd. "Rytm", Warszawa 2000.
 • 24. Osbert - Pociecha G., Twórcza destrukcja jako uwarunkowanie innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstwa, w: Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji pod red. Skalika J., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
 • 25. Osbert - Pociecha G., Zdolność do zmian jako siła sprawcza elastyczności organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011.
 • 26. Perlaki I., Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 1983.
 • 27. Pietrusiński Z., Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, PWN, Warszawa 1971.
 • 28. Pilarczyk Z., Na budowie S3, Inżynier budownictwa Nr 12 / 2012.
 • 29. Podręcznik Oslo, OECD, KBN, Warszawa 1999.
 • 30. [Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Łódź, 2001.
 • 31. Puszko - Machowczyk K., Innowacyjność a konkurencyjność przedsiębiorstw budowlanych, w: Materiały Konferencyjne "Innowacyjność przedsiębiorstw. Wybrane aspekty", Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007.
 • 32. Puszko - Machowczyk K., Innowacyjność potencjału kadrowego jako element konkurencyjności, w: Materiały Konferencyjne "Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji", Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2006 r.
 • 33. Puszko - Machowczyk K., Innowacyjność potencjału rynkowego przedsiębiorstwa na przykładzie branży budowlanej, Materiały z Konferencji Naukowej pt.: "Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji", Polanica Zdrój 21 - 23 listopada, Wyd. Akademii Ekonomicznej , Wrocław 2004, Nr 1045.
 • 34. Puszko - Machowczyk K., Zapotrzebowanie na innowacyjność jako element konkurencyjności, w: Materiały Konferencyjne "Innowacje i jakość jako czynniki konkurencyjności przedsiębiorstwa" pod. red. A. Strychalskiej - Rudzewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2007 r.
 • 35. Puszko K., Innowacyjne metody pozyskiwania surowców budowlanych z odpadów, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bakowej we Wrocławiu.
 • 36. Puszko-Machowczyk K., Bujak A., Modelowanie systemów logistycznych w budownictwie, Logistyka - nauka, nr 3 / 2011.
 • 37. Ratajczak M., Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999.
 • 38. Rothwell R., Gardiner P., Invention, innovation, Re - innovation and the Role of the User, "Technovation" 1985, nr 3.
 • 39. Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa 1960.
 • 40. Serra S.M.B., Oliveira O.J.: Development of logistics plan in building construction, w: System-based Vission for Strategic and Creative Design. Bontempi (ed.), Sweets@Zeitlinger, Lisse 2003.
 • 41. Sierant J., Mikropalowe posadowienie dużego obiektu mostowego na słabym podłożu - cz. I, Inżynier Budownictwa, Nr 9 / 2012.
 • 42. Sierant J., Mikropalowe posadowienie dużego obiektu mostowego na słabym podłożu - cz. II, Inżynier Budownictwa, Nr 10 / 2012.
 • 43. Skalik J., Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2004.
 • 44. Slappendel C., Perspectives on Innovation in Organizations, "Organization Studies, 1996, nr 17 / 1.
 • 45. Słownik terminów logistycznych, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006.
 • 46. Śmiałowski J., Inwestycyjny Proces Budowlany, Budownictwo i Prawo, 2000, nr 2.
 • 47. Sobol E., Nowy słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2002.
 • 48. Sobotka A., Czarnigowska A., Analysis od supply system models for planning construction Project logistics. Journal of civil Engineering and Management, Vilnius "Technika" 2005, Vol. XI, No 1.
 • 49. Sobotka A., Logistyka przedsiębiorstw i przedsięwzięć budowlanych, Wydawnictwo AGH, Kraków 2012.
 • 50. Sobotka A.: Logistyka w przedsiębiorstwie budowlanym, Informator Handlowy Zaopatrzeniowiec, Dawro s.c., 1997.
 • 51. Sołtysik M., Zarządzanie logistyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003.
 • 52. Szymanowski W., Infrastruktura logistyczna jako czynnik przyszłego ładu przestrzennego obszarów wiejskich w Polsce, Logistyka - nauka 4/2011.
 • 53. Tidd J., Bessant J., Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011.
 • 54. Weber R.A. Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa, 1996.
 • 55. Wojewódzka - Król., Rolbiecki R., Infrastruktura transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
 • 56. Wysokowski A., Modernizacja mostu Golden Gate, Inżynier Budownictwa 6/ 2011.
 • 57. Zaltman G., Duncan R, Holberg J., Innovations and Organizations, Wiley, New York 1973.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171325219

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.