PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 1, cz. 3 | 431--444
Tytuł artykułu

Zastosowanie wybranych modeli analizy dyskryminacyjnej do prognozowania zagrożenia upadłością przedsiębiorstw produkujących pasze

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Use of Selected Models of Discrimination Analysis in Predicting the Risk of Bankruptcy of Enterprises Producing Fodder
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Upadłości przedsiębiorstw stanowią znaczący problem w prawidłowym funkcjonowaniu gospodarek narodowych. Stąd też prognozowanie upadłości staje się coraz ważniejszym, z ekonomicznego punktu widzenia, zagadnieniem. Celem niniejszego opracowania była ocena sytuacji finansowej wybranych przedsiębiorstw produkujących pasze z punktu widzenia zagrożenia upadłością. Do oceny kondycji finansowej wykorzystano wybrane polskie modele analizy dyskryminacyjnej. Podstawowym kryterium doboru jednostek do badań były: główny obszar prowadzonej działalności - produkcja pasz dla zwierząt (przynależność przedsiębiorstw do grupy 10.9 według PKD), forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, zatrudniająca powyżej 50 osób oraz dostępność danych finansowych. Z badań wynika, że w dobrej sytuacji finansowej znajdowały się dwie duże spółki Cargill Polska i De Heus. Ocena kondycji finansowej za pomocą zastosowanych modeli wczesnego ostrzegania w przypadku średnich przedsiębiorstw nie była jednoznaczna. (abstrakt oryginalny)
EN
Bankrupt firms pose a significant problem to the proper functioning of national economies. Thus, the prediction of bankruptcy, is becoming more and more important issue from an economic point of view. The aim of this study was to assess the financial situation of the selected companies producing feed, from the point of view of bankruptcy risk. Selected Polish models of discrimination analysis were used to assess the financial condition. The main criteria for selection of companies for testing were: the main area of business - production of animal feed (companies belonging to group 10.9 according to the PKD), legal status: limited liability company or joint stock company, which employs more than 50 people, and the availability of financial data. The research shows that there were two large companies in a good financial situation: Cargill Poland and De Heus. Assessment of the financial condition with the help of earlywarning models for medium-sized companies was not clear. (original abstract)
Rocznik
Strony
431--444
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Analizy rynkowe, Rynek pasz - stan i perspektywy (wrzesień 2012), IERiGŻ - PIB, Warszawa, nr. 32.
 • Antonowicz P. (2007), Metody oceny i prognozowania kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 • Baranowska-Skimina A. (2013), Upadłość firm w Polsce w 2012 r., www.egospodarka.pl, dostęp dnia 03.01.2013.
 • Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D. (2007), Cykl środków pieniężnych i jego przydatność w określaniu płynności finansowej oraz sprawności działania przedsiębiorstwa, RN SERiA, Tom IX, Zeszyt 3, Kraków.
 • EMIS Emerging Markets Information Service, www.securities.com, dostęp dnia 10.01.2013.
 • Florek J., Czerwińska-Kayzer D. (2012), Kształtowanie płynności finansowej i wypłacalności w przedsiębiorstwach produkujących pasze, ZN SGGW w Warszawie, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 97, Warszawa.
 • Gajdka J., Stos D. (1996), Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw, w: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, R. Borowiecki (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Grzegorzewska E. (2008a), Ocena zagrożenia upadłością przedsiębiorstw w sektorze rolniczym, ZN SGGW w Warszawie, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 64, Warszawa.
 • Grzegorzewska E. (2008b), Zjawisko upadłości przedsiębiorstw w Polsce na tle innych krajów europejskich, ZN SGGW w Warszawie, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 68, Warszawa.
 • Hadasik D. (1998), Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, ZN AE w Poznaniu, Seria II, nr 153, Poznań.
 • Hamrol M., Chodakowski J. (2008), Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej, "Badania operacyjne i decyzyjne", nr 3.
 • Hamrol M., Czajka B., Piechocki M. (2004), Upadłość przedsiębiorstwa - model analizy dyskryminacyjnej, "Przegląd Organizacji", nr 6.
 • Korol T., Prusak B. (2005), Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Mączyńska E. (2004), Globalizacja ryzyka a systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstwa, w: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003, Teoria i praktyka, D. Appenzeller (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań
 • Produkcja wyrobów przemysłowych w 2011 r. (2012), GUS, Warszawa.
 • Raport Coface nt. upadłości firm w 2011 r., www.coface.pl, dostęp dnia 10.01.2013.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r., Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz. U. 2003 Nr 60 poz. 535.
 • Wierzba D. (2000), Wczesne wykrywanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością na podstawie analizy wskaźników finansowych - teoria i badania empiryczne, ZN WSE-I w Warszawie nr 8, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171325225

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.