PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 1, cz. 3 | 455--467
Tytuł artykułu

Narzędzia proinnowacyjnego zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach województwa świętokrzyskiego w latach 2005-2011

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tools of Pro-innovation Management of the Human Capital in the Świętokrzyskie Province Enterprises in the Years 2005-2010
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono zakres wykorzystywania w przedsiębiorstwach województwa świętokrzyskiego proinnowacyjnych narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim. Przedsiębiorstwa objęte badaniem zadeklarowały wykorzystywanie przede wszystkim arkuszy ocen okresowych (80% firm) i ścieżek karier zawodowych (80%). W pierwszym przypadku 55% przedsiębiorstw wskazało, iż wykorzystuje je w szerokim i bardzo szerokim zakresie. Rzadziej przedsiębiorstwa tworzą regulaminy i instrukcje umożliwiające pracownikom współdecydowanie w kluczowych dla przedsiębiorstwach sprawach (70% przedsiębiorstw nie stwarza lub stwarza w wąskim zakresie takie możliwości). Także relatywnie rzadko przedsiębiorstwa wykorzystują instrukcje dotyczące stymulowania kreatywności pracowników. Wyniki badań wskazują, iż przedsiębiorstwa województwa świętokrzyskiego w niedostatecznym jeszcze stopniu kształtują proinnowacyjne postawy pracowników i w ograniczonym zakresie wykorzystują ich kreatywności. Stanowić to może istotną barierę w pobudzaniu aktywności innowacyjnej poprzez wykorzystanie endogenicznego czynnika oddziałującego na proces innowacyjny jakim jest kapitał ludzki. Spośród licznych, teleinformatycznych narzędzi zarządzania, przedsiębiorstwa najczęściej wykorzystywały wewnętrzne (Intranet) i zewnętrzne (Internet) sieci. (abstrakt oryginalny)
EN
The investigations analysed the extent to which enterprises in the Świętokrzyskie Province employed pro-innovation tools in the management of the human capital. The businesses included in the survey declared they primarily relied on period reviews (80% of the companies) and career paths (80%). As regards the former, 55% of the companies claimed those tools are broadly and very broadly used. Less frequently companies introduced regulations and instructions which made it possible for employees to participate in the decision making process with respect to the issues of key importance for a company (in 70 % of enterprises such a possibility either did not open up or was restricted to a very narrow context). Additionally, companies relatively infrequently employed instructions intended to stimulate the creativity of their staff. The results of investigations indicate that the enterprises of the Świętokrzyskie Province still insufficiently encourage employee involvement through innovation and participation in the workplace. That can acts as a substantial barrier to the stimulation of innovation activities through endogenous factors that affect innovation processes. Among numerous management tools provided by teleinformation systems, enterprises most frequently used internal (Intranet) and external (Internet) networks.(original abstract)
Rocznik
Strony
455--467
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Świętokrzyska
Bibliografia
 • Amabile T.M. (1998), How to Kill Creativity, "Harvard Business Review", nr 9-10.
 • Białoń L. (2010), Zarządzanie Działalnością Innowacyjną, Placet, Warszawa.
 • Białoń L. (2008), Aktywność innowacyjna organizacji, Wyd. Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa.
 • Brzeziński M. (2009), Organizacja kreatywna, PWN, Warszawa.
 • Brzeziński M. (2001), Innowacyjne dylematy przyszłości, w: Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa.
 • Duncan R. B. (1972), Characteristics of Organizational Environments and Perceived Environmental Uncertainty, "Administrative Science Quarterly" No. 3.
 • Freeman Ch. (1982), Economics of Industrial Innovation, Penguin. F. Pinter, London.
 • Hofstede G. (1984), Culture's Consequences. International Differences In Work-Related Values, Sage, Beverly Hills - London-New Delhi.
 • Janasz W., Kozioł-Nadolna K. (2011), Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa.
 • Kline S. J., Rosenberg N.(1985), Innovation is not a Linear Process, "Reaserch Management", No 28.
 • Lewicka D. (2010), Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa.
 • Łobejko S. (2005), Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Sikorski C. (2001), Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa.
 • Strojny M. (2002), Zarządzanie wiedzą w strategii przedsiębiorstwa w: Łobejko S. (2005), Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Świtalski W. (2005), Innowacje i konkurencyjność, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Zimbardo P., Ruch F.(1996), Psychologia i Życie, Wyd. PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171325233

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.