PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 341 Gospodarka i przestrzeń | 263--273
Tytuł artykułu

Dylematy polityki regionalnej w nowym okresie programowania w UE

Autorzy
Warianty tytułu
Dilemmas of Regional Policy in a New Programming Period of the EU
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przełom okresów programowania oraz turbulencje i zmiany, jakie mają miejsce w gospodarce światowej, wymagają nowego podejścia do kształtowania polityki regionalnej. Podstawowe dylematy związane z programowaniem polityki regionalnej Wspólnoty na okres 2014-2020 koncentrują się na: problemie i zakresie spójności organizacji; podziałach wewnątrz ugrupowania, wynikających z różnic w poglądach krajów członkowskich na możliwości przetrwania polityki regionalnej w obecnym kształcie; nowym paradygmacie polityki regionalnej i jego funkcjonowaniu w skrajnych warunkach kryzysu gospodarki światowej; ograniczeniach finansowych i poszukiwaniu nowych źródeł oraz narzędzi finansowania procesu inwestycyjnego, a także na możliwościach wprowadzenia nowego modelu polityki regionalnej. Uwarunkowania te utrudniają proces programowania i go wydłużają.(abstrakt oryginalny)
EN
The turn of the programming periods, turbulences and changes in the worldwide economy need a new approach to the matter of regional policy. The main dilemmas connected with the programming of the EU regional policy for the period 2014-2020 concentrate on a problem and range of cohesion of the organization, divisions inside a group of countries, which result from the differences in views of the member countries on chances of cohesion policy survival in the present form, a new paradigm of regional policy and its functioning in extreme conditions of the world economy crisis, financial limitations and searching new sources and instruments of investment process financing and also a possibility of new model introduction of regional policy. The conditions listed above make programming process difficult and prolonged.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • COMMISSION RECOMMENDATION of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises (notified under document number C(2003) 1422), Official Journal of the European Union, L 124/36, (2003/361/EC).
  • Eurostat Regional Yearbook 2011, Eurostat Statistical books, Eurostat, European Commission, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011.
  • Polityka spójności w odpowiedzi na kryzys gospodarczy, http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/ funds/recovery/doc/responsecrisis_pl.pdf (12.05.2013).
  • Rodrik D., The Globalization Paradox. Democracy and the Future of the World Economy, W.W. Norton& Company, New York, London 2012.
  • Stanowisko służb Komisji w sprawie opracowania umowy o partnerstwie i programów w POLSCE na lata 2014-2020, http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/partnership/pl_position_paper_ pl.pdf (12.05.2013).
  • Szlachta J., Dylematy przyszłej polityki regionalnej Unii Europejskiej po roku 2013, [w:] Nowe wyzwania dla polityki społeczno-gospodarczego rozwoju kraju i regionu opolskiego, red. Z. Mikołajewicz, Opolskie Roczniki Ekonomiczne, t. XVIII, PTE Oddział w Opolu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2010.
  • Szlachta J., Fundusze strukturalne Unii Europejskiej a ograniczanie skutków kryzysu, [w:] Zrozumieć kryzys 3. Unia Europejska wobec kryzysu ekonomicznego, red. J. Osiński, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.
  • The Programming Period 2014-2020, GUIDANCE DOCUMENT ON MONITORING AND EVALUATION - EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND AND COHESION FUND - Concepts and Recommendations, EUROPEAN COMMISSION, Directorate General Regional and Urban Policy, April 2013, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/ wd_2014_en.pdf (12.05.2013).
  • Unemployment statistics, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_ statistics (12.05.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171325263

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.