PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 106 | 71--83
Tytuł artykułu

Rozpoznawalność banków spółdzielczych w segmencie młodych konsumentów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Recognition of Cooperative Banks in the Segment of Young Consumers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem głównym badania jest ocena rozpoznawalności i wizerunku banków spółdzielczych wśród badanych respondentów. W badaniu została wykorzystana metoda sondażu diagnostycznego, test niezależności chi-kwadrat, współczynnik V-Cramera oraz metoda tabelaryczna. Badanie przeprowadzone zostało na podstawie wystandaryzowanego kwestionariusza ankiety na grupie 247 studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Głównym ograniczeniem badania jest dobór próby, który nie pozwala na uznanie badania jako reprezentatywnego. Opublikowane w niniejszym artykule wyniki stanowią drugą część badań dotyczących wizerunku banków spółdzielczych wśród młodych konsumentów. (fragment tekstu)
EN
This paper presents results of research on the image and visibility of cooperative banks within the group of young consumers. Changes in the economy, including in particular the withdrawal of preferential loans and increased competition from commercial banks, cooperative banks need to attract new customer groups. The study indicated the necessity of create the image of a modern institution offering products not only for agribusiness customers, but also citizens and young people. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • CROSDALE C.: Przemyślany i skuteczny, Gazeta Bankowa 2009, nr 32, s. 50-51.
 • HARASIM J.: Zmiany w sektorze bankowym a wizerunek i tożsamość banku, Monografie i Opracowania Naukowe, Szkoła Główna Handlowa Kolegium Zarządzania i Finansów, Bankowość, Warszawa 2005, s. 215-223.
 • Komisja Nadzoru Finansowego: Analiza sytuacji bankowego sektora spółdzielczego, w tym funduszy własnych, w 2012 roku oraz informacja o przebiegu prac nad możliwymi modelami działania zrzeszeń w kontekście Dyrektywy CRD IV oraz Rozporządzanie CRR, Warszawa, czerwiec 2013 r., s. 8.
 • Komisja Nadzoru Finansowego: Raport o sytuacji banków w 2012 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2013, s. 23.
 • MAĆKOWSKA R.: Społeczne postrzeganie działalności banków w okresie kryzysu, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 3/1, s. 129-138.
 • MIZERSKI G.: Opinią w bank, Gazeta Bankowa 2008, nr 34, s. 52-54
 • MRUK H., Wieniec bez chwały, Puls Biznesu 2007 nr 2.
 • OFIARSKI Z.: Prawo bankowe. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 106.
 • PAWLONKA T.: Sytuacja ekonomiczna banków spółdzielczych w latach 2000-2011, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2012, nr 97, s. 183-192.
 • PAWLONKA T.: Systemowe bariery rozwojowe banków spółdzielczych w latach 2000-2010, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2011, nr 91, s. 143-148.
 • PROKOPOWICZ M.: Wizerunek banku i lojalność nabywców, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nauki o Zarządzaniu 2011 (9), nr 222, s. 50-68.
 • RODZINKA J., TWORZYDŁO D.: Wizerunek banku komercyjnego w perspektywie doświadczeń minionej dekady, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania 2000, nr 4, s. 131-145.
 • RUDAWSKA E., Zarządzanie relacjami z klientami w bankach spółdzielczych, Bank i Kredyt, sierpień 2006 r., s. 62.
 • SIUDEK T.: Bankowość spółdzielcza w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej - wymiar ekonomiczny, organizacyjny i społeczny, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011, s. 120.
 • SZELĄGOWSKA A.: Współczesna bankowość spółdzielcza, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012, s. 133.
 • SZWACKA-MOKRZYCKA J.: Znaczenie wizerunku w budowaniu pozycji konkurencyjnej banków, Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 4 (53) 2010, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010, s. 284.
 • TWARÓG E., Nowoczesny jak... bank spółdzielczy, Puls biznesu.pl, 06.02.2013 r.
 • WOŹNIEWSKA G.: Problemy konkurencyjności banku spółdzielczego, [w:] Współczesna bankowość spółdzielcza, (red.) Szelągowska A., Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012, s. 128.
 • ZALESKA M.: Teraźniejszość i przyszłość w sektorze banków spółdzielczych, Głos Banków Spółdzielczych, luty-marzec 2011, s. 50.
 • ZYGIEREWICZ M.: Sytuacja ekonomiczna banków spółdzielczych i ich kondycja na tle konkurencji komercyjnej, [w:] Współczesna Bankowość Spółdzielcza, (red.) Szelągowska A., Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012, s. 187.
 • http://www.marketing-news.pl/message.php?art=39323 (data dostępu: 22.10.2013).
 • http://bs.net.pl/aktualnosci-zrzeszen/obejrzyj-kampanie-reklamowa-bankow-spoldzielczych (data dostępu: 21.10.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171325267

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.