PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 341 Gospodarka i przestrzeń | 285--293
Tytuł artykułu

Rola kapitału społecznego w rozwoju obszarów przygranicznych południowo-zachodniej Polski

Warianty tytułu
The Role of Social Capital in the Development of Border Areas of South-Western Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Reformy społeczno-gospodarcze przeprowadzone po 1989 r. uwidoczniły słabość gospodarczą i społeczną obszarów wiejskich zlokalizowanych na terenach przygranicznych południowo-zachodniej Polski. Peryferyjność tych obszarów sprawia, że ich rozwój musi opierać się na endogenicznych czynnikach rozwoju, w tym przede wszystkim na kapitale społecznym. Przejawem kształtowania się kapitału społecznego jest aktywność lokalnych społeczności skupiona w organizacjach pozarządowych. Rosnąca świadomość społeczna pozwala obejmować działalnością organizacji pozarządowych nowe obszary funkcjonalne, jednak wymaga to współpracy z władzami lokalnymi. Z przeprowadzonych badań wynika, że pomimo istniejących relacji pomiędzy organizacjami a administracją samorządową zaangażowanie tej ostatniej jest w dalszym ciągu zbyt małe w stosunku do potrzeb i wagi problemu.(abstrakt oryginalny)
EN
The socio-economic reforms carried out after 1989 showed the weakness of the economic and social rural border areas located in south-western Poland. The remoteness of these areas causes that their development must be based on endogenous growth factors, including in particular social capital. A manifestation of the formation of social capital is the activity of a local community focused on non-governmental organizations. The increasing public awareness can include new functional areas in the activities of NGOs, but it requires the cooperation of local authorities. The study shows that despite the existing relationships between organizations and local government administration, the involvement of the latter is still too small for the needs and importance of the problem.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bagadziński S.L., Lokalna polityka gospodarcza w okresie transformacji systemowej, Wydawnictwo UMK w Toruniu, Toruń 1994.
 • Bartkowski J., Kapitał społeczny i jego oddziaływanie w ujęciu socjologicznym, [w:] Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 • Brol R., Rozwój lokalny - nowa logika rozwoju gospodarczego, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Ce- DeWu, Warszawa 2007.
 • Gralak A., Rozwój regionalny - zagadnienia ogólne, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006.
 • Jałowiecki B., Rozwój lokalny, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Warszawa 1989.
 • Kamiński R., Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych, IRWiR PAN, Warszawa 2008.
 • Kogut-Jaworska M., Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, Cedetu, Warszawa 2008.
 • Parysek J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo UAM w Poznaniu, Poznań 2001, [cyt. za:] J. Chądzyński, A Nowakowska, Z. Przygodzki, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2007.
 • Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa 2000.
 • Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2007.
 • Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.
 • Wojtasiewicz L., Czynniki rozwoju lokalnego - nowe ujęcie metodologiczne, [w:] Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej, "Biuletyn KPZK PAN", Warszawa 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171325271

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.