PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 341 Gospodarka i przestrzeń | 294--303
Tytuł artykułu

Ochrona prawnoautorska w gospodarce opartej na wiedzy

Autorzy
Warianty tytułu
Protection of Authors' Rights in Knowledge-Based Market Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kształtowanie gospodarki opartej na wiedzy, nowoczesnej i innowacyjnej, a tym samym bardziej konkurencyjnej to główny cel gospodarki rynkowej. Konkurencja oparta na zasobach materialnych wypierana jest sukcesywnie przez rywalizację opartą na zasobach niematerialnych (ludziach, wiedzy, technologiach). Kapitał intelektualny stanowi najcenniejszy składnik przedsiębiorstwa, umożliwia jego ciągły rozwój i wpływa na konkurencyjność. Świadome korzystanie z regulacji prawa ochrony własności intelektualnej ma istotny wpływ na racjonalny rozwój innowacji oraz przekłada się na skuteczne wdrażanie nowych idei, w szczególności na polu działalności gospodarczej1. To z kolei może doprowadzić do wzrostu gospodarczego i skutkować podniesieniem poziomu konkurencyjności polskich przedsiębiorców nie tylko w ramach wewnątrz krajowych, ale także na obszarze UE.(abstrakt oryginalny)
EN
Creating economy based on knowledge, modern and innovative, and at the same time more competitive is the main goal of market economy. Competition based on material resources is consecutively superseded by competition based on non-material resources (people, knowledge, technology). Intellectual capital comprises the most valuable ingredient of an enterprise. It enables its constant development and influences the competitiveness of the enterprise. The conscious usage of intellectual property protection law has a significant influence on the rational development of innovations and it translates into the effective implementation of new ideas, especially in the field of economic activity34. This in turn may lead to economic growth and result in raising the level of competitiveness of Polish entrepreneurs not only inside the country but also in the EU.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Zakamycze 2005.
 • Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, DzU UE L 2004, nr 157, poz. 45.
 • Golat R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 • Kodeks cywilny, DzU 1964 r, nr 16, poz. 93.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Jednolity rynek w obszarze praw własności intelektualnej - Wspieranie kreatywności i innowacji celem zapewnienia wzrostu gospodarczego, atrakcyjnych miejsc pracy oraz wysokiej jakości produktów i usług w Europie, KOM(2011)287.
 • Konwencja Berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych zawartą w Bernie 9 września 1886 r., Załącznik do DzU 1990, nr 82, poz. 474.
 • Konwencja o udzielaniu patentów europejskich z dnia 5 października 1973 r., DzU 2004, nr 79, poz. 737.
 • Konwencja Paryska o ochronie własności z dnia 20 marca 1883 r., DzU 1975, nr 9, poz. 51.
 • Malczyk T., Kulas Z., Kozak B., Wiedza drogą do sukcesu - kreowanie innowacyjności, Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, Nysa 2011.
 • Malczyk T., Kulas Z., Kozak B., Wiedza drogą do sukcesu - przedsiębiorczość i innowacyjność, Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, Nysa 2009.
 • Matczewski A. (red.), Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie - regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 • Nowińska E., Promińska U., du Vall M., Prawo własności przemysłowej, Lexis Nexis, Warszawa 2007.
 • Pohulak-Żołędowska E., Znaczenie ochrony praw własności intelektualnej dla współczesnych gospodarek, [w:] Kapitał intelektualny i jego ochrona, red. R. Wisła, E. Okoń-Horodyńska, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
 • Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, DzU 1996, nr 32, poz. 143.
 • Rozporządzenie Rady z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, DzU UE L 1994, nr 40, poz. 94.
 • Sieniow T., Włodarczyk W., Własność intelektualna w społeczeństwie informacyjnym, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2009.
 • Szymura M., Ochrona praw własności intelektualnej w przedsiębiorstwie, [w:] Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, Wybrane aspekty zarządzania organizacją, red. F. Sitkiewicz, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, nr VIII, Łódź 2012.
 • Szymura M., Ochrona praw autorskich i pokrewnych jako praw wyłącznych, [w:] Kreatywność i innowacje w zarządzaniu organizacjami, red. A. Pabian, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, DzU 2006, nr 90, poz. 631, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, DzU 2003, nr 153, poz. 1503.
 • Ustawa prawo własności przemysłowej, DzU 2003, nr 119, poz. 1117.
 • Wyrok SN z dnia 15 listopada 2002 r., IICKN 1289/00, OSNC 2004, nr 3, poz. 44.
 • http://www.piv.gov.pl.
 • http://www.wipo.int.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171325279

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.