PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | vol. 4, t. 304 Metodologiczne aspekty zarządzania - kontekst społeczny i narzędziowy | 105--115
Tytuł artykułu

Metoda pomiaru ryzyka kadrowego w organizacjach publicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Human Resources Risk Measurement in Public Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Organizacje publiczne stają obecnie wobec wielu wyzwań związanych z wdrażaniem kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem. Jednym z kluczowych obszarów tych działań jest ryzyko kadrowe, które obejmuje szereg potencjalnych zdarzeń wynikających z decyzji kadrowych, mających istotne znaczenie dla działalności tego typu instytucji. Problemem staje się tutaj dobór odpowiednich rozwiązań organizacyjnych, a także zasad i metod pomiaru tej kategorii ryzyka. Biorąc to pod uwagę w artykule omówiono znaczenie, proces i narzędziowe podstawy pomiaru ryzyka kadrowego w organizacjach publicznych. W opracowaniu przedstawiono propozycję autorskiego narzędzia służącego do opracowania mapy składowych ryzyka kadrowego dostosowanego do specyfiki tego typu organizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Public organizations are currently facing many challenges related to the implementation of management control and risk management systems. Human resource risk management is of the key elements of them. There are potential risks resulting from the decisions related to human resources, which are very important for such organizations. The main problem in this regard is the selection of appropriate organizational solutions, as well as the principles and methods of measurement of human resource risk. Taking it into account, the article focuses on the importance, process and measurement tools for human resource risk in public organizations. In the article a tool for preparation of a map of elements of human resources risk, adequate for public organizations is presented. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Łódzka, doktorant
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Baker S. P. (2000), Injury Prevention and Control, Taylor& Francis, London and New York.
 • Bartusik K. (2004), Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 652.
 • Bochniarz P., Gugała K. (2005), Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Poltext, Warszawa.
 • Douglas M. (1993), Risk as a Forensic Resource, [w:] Burger E. J., (red.), Risk, University of Michigan Press, Michigan.
 • Drucker P. F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa.
 • Dziawgo D., Zawadzki A. (2011), Finanse przedsiębiorstwa. Istota, narzędzia, zarządzanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Flaszewska S., Marczak M., Staniec I. (2012), Nowe trendy w kształceniu menedżerów - zarządzanie ryzykiem, [w:] Wachowiak P., (red.), Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Głuszek E. (2010), Zarządzanie ryzykiem reputacyjnym przedsiębiorstwa, [w:] Stabryła A., (red.), Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Mfiles, Kraków.
 • Hopkin P. (2012), Fundamentals of Risk Management 2nd edition, Understanding, Evaluating and Implementing Effective Risk Management, The Institute of Risk Management, London.
 • Jedynak P., Szydło S. (1997), Zarządzanie ryzykiem, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 • Kapuścińska K. (2013), Benchmarking w procesie zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych, "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego", nr 11.
 • Kapuścińska K., Matejun M. (2013), Zarządzanie ryzykiem kadrowym w publicznych szkołach wyższych - koncepcja badań, [w:] Matejun M., Szymańska K., (red.), Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Kisielnicki J. (2011), Zarządzanie projektami. Ludzie - procedury - wyniki, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Kowalczyk L. (2008), Współczesne zarządzanie publiczne jako wynik procesu zmian w podejściu do administracji publicznej, "Zeszyty Naukowe WWSZIP - Refleksje Społeczno-Gospodarcze", nr 11(1).
 • Kumpiałowska A. (2011), Skuteczne zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza w sektorze publicznym, C. H. Beck, Warszawa.
 • Lipka A. (2002), Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa.
 • Maheshwari Y. (2008), Investment Management, PHI Learning Private Limited, New Delhi.
 • Pocztowski A. (2007), Wokół strategicznych problemów i kierunków rozwoju ZZL, [w:] Borkowska S., (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Podlewski J. (2011), Zarządzanie ryzykiem w uczelni, "Forum Akademickie", nr 05, www.forumakademickie.pl/fa/2011/05/ zarzadzanie-ryzykiem-w-uczelni (dostęp: 10.03.2014).
 • Power M. (2007), Organized Uncertainty: Designing a World of Risk Management, Oxford University Press, Oxford.
 • Różańska-Bińczyk I., Wojsa A. (2012), Charakterystyka i znaczenie ryzyka w sektorze nieruchomości komercyjnych, "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego", nr 7.
 • Rutka R., Czerska M. (2006), Ryzyko ewaluacyjne w zarządzaniu personelem w badanych urzędach miasta, [w:] Stabryła A., (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, t. 2., Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Strzemieczny P. (2012), Zarządzanie ryzykiem w kontekście bezpieczeństwa informacji w Ministerstwie Gospodarki, Referat wygłoszony na Konferencji pt. "Dobre praktyki doskonalenia zarządzania - zarządzanie ryzykiem", Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa (14.05.2012).
 • Sudoł S. (2002), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, Dom Organizatora, Toruń.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami).
 • Williams C. A., Smith M. L., Young P. C. (2002), Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, PWN, Warszawa.
 • Wiśniewska M. (2012), Rola audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w zarządzaniu organizacjami typu - uczelnia wyższa, "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego", nr 7.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171325353

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.