PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2008 | nr 2 | 86--103
Tytuł artykułu

Kapitał ludzki elitarnych gospodarstw rolniczych

Warianty tytułu
The Human Capital of Selected Farms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kapitał ludzki będzie odgrywać podstawową i stale rosnącą rolę w społecznym i ekonomicznym rozwoju świata w XXI wieku. Jego wzbogacanie jest też niezbędnym warunkiem poprawy konkurencyjności rolnictwa oraz wzrostu przedsiębiorczości wśród mieszkańców wsi. Na poziom kapitału ludzkiego wpływają między innymi takie czynniki, jak: wykształcenie, wiedza, umiejętności, kwalifikacje, zdolności, a także motywacja i aktywność. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących jakości kapitału ludzkiego elitarnych gospodarstw rolniczych. Badania zostały przeprowadzone na celowo dobranej grupie 41 gospodarstw zrzeszonych w Zamojskim Towarzystwie Rolniczym. Analiza wyników prezentowanych badań wskazuje, że jakość kapitału ludzkiego wywiera znaczący wpływ na pozycję konkurencyjną (a tym samym możliwość osiągnięcia sukcesu) gospodarstw rolniczych. Do jej poprawy przyczynia się niższy wiek oraz wyższy poziom wykształcenia rolników, a także pewne cechy psychiczne, m.in.: optymizm, samosterowność, wytrwałość i konsekwencja w realizacji podejmowanych działań. (abstrakt oryginalny)
EN
The human capital in the social and economical development of the World in the XXIst Century will play an essential, permanently growing part. Its enriching is a necessary condition for improving of competitiveness of farming, as well as for growth of the farmers initiative. Its level is influenced by such factors, as: education, knowledge, skills, qualifications, talents, motivations and activities. In the present article introduced are the results of study concerning the quality of human capital in the elite farms. The research was conducted on the group of 41 purposefully selected farms belonging to the Zamość Agrarian Association. The analysis of the introduced results proved, that the quality of human capital exerted a significant influence upon a competitive position of farms, thus on their possibilities of achieving a success. To its improvement contributed also younger age of farmers, their higher education level, as well as their certain psychical traits, for example: their optimism, self-sufficiency, stamina and consequence in realization of undertaken works. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
86--103
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • Dąbek M., 1994: Wiara we własne możliwości, czyli sposób doświadczania sukcesów i niepowodzeń przez polskich menedżerów. W: Psychologia sukcesu. PWN, Warszawa.
 • Fedyszak-Radziejowska В., 1992: Etos pracy rolnika. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Firkowska-Mankiewicz M., 1999: Zdolnym być... Kariery i sukces życiowy warszawskich trzydziestolatków. IFiS PAN, Warszawa.
 • Gierszewska G., Romanowska M., 2002: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.
 • Goleman D., 1997: Inteligencja emocjonalna. Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań.
 • Gorlach K., 2001: Świat na progu domu: rodzinne gospodarstwa rolne w Polsce w obliczu globalizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Gorlach K., Drąg Z., Seręga Z., 2003: Młode pokolenie wsi III Rzeczypospolitej. Aspiracje życiowe w przeddzień integracji z Unią Europejską. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Górecki J., 2004: Rola czynnika ludzkiego i kapitału społecznego w procesie rozwoju wsi i rolnictwa Polski po jej akcesji do UE. "Wieś i Rolnictwo" 2.
 • Grabski Wł., 1927: Znaczenie czynników psychicznych w produkcji rolnej. Wydano nakładem Autora, Warszawa.
 • Gradziuk В., 2005: Czynniki sprzyjające osiąganiu sukcesu przez gospodarstwa rolnicze (na przykładzie Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego). Rozprawa doktorska. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW, Warszawa.
 • Józwiak W., 2004: Polskie gospodarstwa rolne w latach 1996-2006 - analizy i średnioterminowe prognozy. "Wieś i Rolnictwo" 2.
 • Kamiński W., 2004: Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii (1969-2000). Moje impresje i fascynacje. Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 • Klepacki В., 1997: Produkcyjne i ekonomiczne przystosowania gospodarstw prywatnych do zmian warunków gospodarowania. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Kłodziński M., 2003: Kapital społeczny polskiej wsi. "Wieś i Rolnictwo". Suplement 3.
 • Krzyminiewska G., 2000: Mentalność ekonomiczna mieszkańców wsi. Studium na przykładzie wybranych kategorii społecznych. "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu", П, 158.
 • Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna, 2003. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002 r. GUS, Warszawa.
 • Manteuffel R., 1987: Filozofia rolnictwa. PWN, Warszawa.
 • Mosiej G., 2001: Integracja Polski z UE a wyzwania cywilizacji informacyjnej. "Wspólnoty Europejskie" 7-8.
 • Podedworna H., 2001: Polscy farmerzy i ich świat społeczny. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Polska wieś. Raport o stanie wsi, 2002. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa.
 • Pycka W., 1994: Zarys filozofii sukcesu. Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie, Lublin.
 • Skarżyńska K., 2004: Ten drugi kapitał. "Gazeta Wyborcza" 17-18.
 • Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych, 2003. Powszechny Spis Rolny 2002. GUS, Warszawa.
 • Wieruszewska M., 2003: Dlaczego samoorganizacja? Powody zainteresowań badawczych. "Wieś i Rolnictwo". Suplement 3.
 • Wilkin J., 2006: Człowiek w ekonomii, czyli o konwersji zasobów ludzkich w kapitał. W: Jednostkowe i społeczne zasoby wsi. Red. K. Szafraniec. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Woś A., 1998: Ekonomiczne typy gospodarstw i szanse ich rozwoju. W: Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce. FAPA, Warszawa.
 • Wybrane elementy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych, 2003. Powszechny Spis Rolny 2002. GUS, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171325359

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.