PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2008 | nr 2 | 115--128
Tytuł artykułu

Walory naturalnego środowiska jako determinant rozwoju turystyki wiejskiej w Wielkopolsce

Warianty tytułu
Features of the Natural Environment as a Determinant of the Development of Rural Tourism in the Region of Wielkopolska
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obszary wiejskie stanowią cenne środowisko oraz stwarzają odpowiednie warunki dla rozwoju turystyki. Nasilająca się skłonność do wyjazdów w celach turystycznych na tereny wiejskie wartościowe przyrodniczo wiąże się z upowszechnianą na świecie ideą zrównoważonego rozwoju oraz z rosnącą w wyniku tego świadomością prośrodowiskową społeczeństw. Wiejska przestrzeń rekreacyjna oraz jej walory krajobrazowe mają zasadniczy wpływ na rozwój gospodarki turystycznej na terenach wiejskich. W artykule podjęto próbę identyfikacji walorów krajobrazowych województwa wielkopolskiego oraz dokonania typologii i oceny obszarów wiejskich województwa pod względem ich przydatności dla rozwoju turystyki. Przedmiotem badań były walory krajobrazowe województwa wielkopolskiego w przekroju 31 powiatów z uwzględnieniem czynników mierzalnych, współokreślających walory krajobrazowe obszarów wiejskich: powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (w % powierzchni ogólnej), lesistość (w % powierzchni ogólnej), jeziorność (w % powierzchni ogólnej), udział łąk i pastwisk w całości użytków rolnych (w %), liczba pomników przyrody na 1 km2. W badaniach wykorzystano następujące metody badawcze: grupowanie wielowymiarowe metodą Warda, waloryzacja grup miernikiem syntetycznym oraz regresja liniowa wielu zmiennych. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż północne rejony Wielkopolski posiadają większy potencjał do wspomnianego rozwoju. Natomiast czynnikami, które w najwyższym stopniu wpływają na liczbę gospodarstw turystycznych w danym powiecie, są: jeziorność, lesistość oraz liczba pomników przyrody na jeden kilometr kwadratowy. (abstrakt oryginalny)
EN
Rural areas constitute a valuable environment and offer proper conditions for the development of tourism. The intensifying tendency towards tourist trips to rural areas with attractive natural environment can be linked to the popularization of the idea of sustainable development and, consequently, to the growing pro-environmental awareness of the world's communities. The rural recreational space and its landscape attractiveness exert a strong influence on the development of agri-tourism. The authors of the article attempt to identify the attractive features of the landscape of the Wielkopolska region and to classify and assess the types of rural areas existing in Wielkopolska from the point of view of opportunities they offer for the development of tourism. The research covered the qualities of the landscape of the Wielkopolska region, analysed in accordance with its division into 31 administrative districts (poviats), and took into account some measurable factors: legally protected areas of especially great natural value (shown as a percent of the total area), the share of woodland (in the total area), the share of lakes, (in the total area), the share of meadows and pasture-land in the total area of arable land (in %), the number of monuments of nature per 1 km2. The following methods were used to conduct the research: multidimensional grouping in accordance with Ward's method, valorisation of groups with the help of a synthetic measure and linear regression of numerous variables. The conducted analyses have indicated that the northern parts of the Wielkopolska region have a larger potential for the development of tourism than its other parts. On the other hand, factors decisive for the number of farms engaging in agri-tourism are: the proportion of lakes, the proportion of forests and the number of monuments of nature per 1 km2. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
115--128
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, doktorant
 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, doktorant
Bibliografia
 • Bott-Alama A., 2005: Uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej w województwie zachodniopomorskim. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A., 2004: Rolnictwo Unii Europejskiej. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Dębniewska M., Tkaczuk M., 1997: Agroturystyka. Koszty, ceny, efekty. Poltext,Warszawa.
 • Everitt В., 1980: Cluster analysis. Halsted Press, New York.
 • Iwicki S., 2006: Zagospodarowanie turystyczne obszarów wiejskich. Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz.
 • Jalinik M., 2002: Agroturystyka na obszarach przyrodniczo cennych. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 • Kożuchowski K., 2005: Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji. Kurpisz S.A., Poznań.
 • Majewski J., 1998: Turystyka wiejska-między rozwojem a ochroną dziedzictwa. W: Rozwój obszarów wiejskich w perspektywie integracji z Unią Europejską. Instytut Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Poczta F., 2006: Walory krajobrazowe a możliwości rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. Maszynopis. Katedra Ekologii Człowieka, AWF, Poznań 2006.
 • Sokołowski A., 2002: Metody stosowane w data mining. StatSoft Polska.
 • Statsoft: STATISTICA (data analysis software system), version 6. StatSoft, Inc 2004 (www.statsoft.com).
 • Ward J.H., 1963: Hierarchical grouping to optimize an objective function. "Journal of the American Statistical" 58.
 • Wiatrak A.P., 1995: Czynniki określające rozwój turystyki na obszarach wiejskich. "Problemy Turystyki" 1-2.
 • Wysocki F., Lira J., 2003: Statystyka opisowa. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań.
 • www.miedzychod.pl/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171325367

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.