PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 343 Modele zarządzania kosztami i dokonaniami | 154--163
Tytuł artykułu

Modele biznesowe i ocena czynników ich efektywności

Warianty tytułu
Business Models and Evaluation of the Factors of Their Effectiveness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytania: jakie są cechy, elementy modelu biznesowego; czy istnieje konieczność odzwierciedlenia modelu biznesowego każdej organizacji gospodarczej w systemie rachunkowości finansowej (na podstawie prawa bilansowego) i rachunkowości zarządczej; jakie są miary efektywności modelu biznesowego; jaka jest rola rachunkowości zarządczej jako źródła wiedzy w tym zakresie oraz jakie są miary efektywności innowacyjnego modelu biznesowego na przykładzie modelu cloud computing? Na podstawie literatury przedmiotu wskazano konieczność odwzorowania modelu biznesowego w systemie rachunkowości zarządczej organizacji gospodarczej, co jest zdeterminowane rolą modelu biznesowego z punktu widzenia tworzenia i wzrostu wartości organizacji gospodarczej.(abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of this article is to answer the questions: What are, based on the definition in the literature, characteristics, elements of the business model? Is there a need to reflect the business model of any business organization in the financial accounting system (based on accounting law) and management accounting? What are the measures of the effectiveness of the business model and what is the role of management accounting as a source of knowledge in this field? And finally, what are the measures of the effectiveness of an innovative business model by the example of Cloud Computing? The subject of research is the literature on the subject, based on which there is indicated the need for mapping the business model of management accounting system of economic organization, which is determined by the role of the business model in terms of the creation and growth of economic organization. The article describes the methodology for evaluating business models on the example of an innovative business model, Cloud Computing, based on the idea of outsourcing of IT function.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Brzóska J., 2009, Model biznesowy - współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem, Organizacja i Zarządzanie. Kwartalnik Naukowy, nr 2(6), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Drzewiecki J., 2013, Model biznesu jako narzędzie zarządzania strategicznego: zastosowanie, dylematy i wyzwania, [w:] B. Kożuch (red.), Modele biznesowe, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIV, z. 13, cz. II, Wydawnictwo SAN, Łódź.
 • Firlej K., 2013, Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem spożywczym, [w:] B. Kożuch (red.), Modele biznesowe, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIV, z. 13, cz. II, Wydawnictwo SAN, Łódź.
 • Gołębiowski T.. Dudzik T.M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M., 2008, Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, SGH, Warszawa.
 • Innowacyjny model biznesowy - podejście praktyczne, 2013, http://dlafirmy.info.pl/articlesFiles/Innowacyjny_model_biznesowy_-_podejscie_praktyczne.pdf. (30.03.2014).
 • Jabłoński M., 2013, Modele biznesu a kreacja wartości na rynku kapitałowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 761, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 60, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Jabłoński, M. Jabłoński A., 2013a, Cykl życia wartości przedsiębiorstw wobec kondycji modelu biznesu, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 4.
 • Jabłoński M., Jabłoński A., 2013b, Kluczowe miary biznesowe w budowie wartości firmy, www.sbc.org.pl/Content/10328/jablonscy.pdf (30.03.2014).
 • Michalak J., 2012, Model biznesowy i jego wpływ na odwzorowanie sytuacji finansowej jednostki w systemie rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 66 (122), SKwP, Warszawa.
 • Mikołajczyk B., Krawczyk M., Kurczewska A., 2012, Ewolucja pomiaru innowacyjności w firmie, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 266.
 • Motyka S., 2013, Pomiar innowacyjności przedsiębiorstwa, http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2011/075.pdf (30.03.2014).
 • Nowicka K., 2013a, Cloud computing - nowy model biznesowy wykorzystujący outsourcing IT poprzez Internet, www.praktycznateoria.pl/cloud-computing (30.03.2014).
 • Nowicka K., 2013b, Wartość w modelu cloud computing, Przedsiębiorstwo i Przyszłość, nr 2.
 • Obłój K., 2002, Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa.
 • Pałka D., Zaskórski W., Zaskórski P., 2013, Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych, Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki nr 9, rok 7.
 • Rosińska-Bukowska M., 2011, Modele biznesu sprzyjające kreacji wartości na przykładach wiodących przedsiębiorstw międzynarodowych, [w:] M. Jabłoński (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstw. Finanse - strategie - kompetencje, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 • Rutkowska-Gurak A., 2010, W poszukiwaniu miar innowacyjności rozwoju, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 246, Łódź.
 • Skrzypek E., 1999, Efektywność działań w TQM - koszty jakości, Problemy Jakości, nr 7.
 • Szymańska E., 2010, Efektywność przedsiębiorstw - definiowanie i pomiar, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 97, z. 2.
 • Ziora L., 2012, Rola technologii cloud computing w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 702, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 87.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171325421

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.