PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 343 Modele zarządzania kosztami i dokonaniami | 183--191
Tytuł artykułu

Znaczenie informacji o kosztach dla zarządzania małym przedsiębiorstwem w opiniach menedżerów

Autorzy
Warianty tytułu
Importance of Information on Costs in Small Enterprise Management in Managers' Opinions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem omówionego w artykule badania było rozpoznanie opinii menedżerów na temat znaczenia informacji o bieżących i planowanych kosztach dla zarządzania małym przedsiębiorstwem. W tym zakresie postanowiono empirycznie zweryfikować hipotezę, że informacje o kosztach należą do najbardziej istotnych w podejmowaniu decyzji zarządczych dla menedżerów małych firm. Posłużono się metodą reprezentatywnych badań ankietowych. Ich wyniki wskazują, że menedżerowie oceniają istotność informacji o kosztach bardzo wysoko. Ważniejsze okazały się jedynie informacje o płynności finansowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the paper is to diagnose the importance of information on current and planned costs in making managerial decisions of e managers of small enterprises. In this regard, it was decided to empirically test the hypothesis claims that the cost information is one of the most important financial information. In the research, the representative survey was used. Its results indicate that managers asses the importance of cost information highly. Only information about liquidity is more important.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
 • Aczel A.D., 2000, Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Biernacki M., Janczyk-Strzała E., Kowalak R., 2006, Koszty w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem produkcyjnym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Biernacki M., Janczyk-Strzała E., Kowalak R., 2007, Koszty w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem handlowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Borowiecki R., Czekaj J. (red.), 2010, Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, Difin, Warszawa.
 • Collis J., Jarvis R., 2002, Financial information and the management of small private companies, Journal of Small Business and Enterprise Development, vol. 9, no. 2.
 • D'Amboise G., Gasse Y., 1980, Performance in small firms and utilization of formal management techniques, [w:] Proceeding of the Joint National Meeting TIMS/ORSA, Washington.
 • Holmes S., Nicholls D., 1988, An analysis of the use of accounting information by Australian small business, Journal of Small Business Management, no. 2.
 • Jaworski J., 2011, Rozwój i znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce polskiej, [w:] J. Jaworski (red.), Ekonomiczne i społeczno-polityczne problemy współczesnej gospodarki, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 9.
 • Jaworski J., 2012, Informacja finansowa w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem. Potrzeby - źródła - wykorzystanie, CeDeWu - WSB, Warszawa.
 • Jaworski J., Sopiński P., 2011, Luki informacyjne w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem w świetle paradygmatu informacyjno-ekonomicznego rachunkowości, ZeszytyTeoretyczneRachunkowości, nr 59 (115).
 • Martyniuk-Kwiatkowska O., 2009, Wykorzystanie danych sprawozdawczości finansowej w ocenie działalności małych przedsiębiorstw, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 48 (104).
 • McMahon R.G.P., Davies L.G., 1994, Financial reporting and analysis practices in small enterprises: Their association with growth rate and financial performance, Journal of Small Business Management, vol. 32, no. 1.
 • Nogalski B., Karpacz J., 2011, Identyfikacja źródeł informacji wykorzystywanych w praktyce zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, [w:] S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Nogalski B., Karpacz J., Wójcik-Karpacz A., 2004, Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Od czego to zależy?, OPO, Bydgoszcz.
 • Oleński J., 2001, Ekonomika informacji, PWE, Warszawa.
 • Orliński R., 2009, Kształtowanie struktury informacyjnej systemu rachunkowości w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] T. Listwan, H. Mruk (red.), Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Problemy współczesne, Forum Naukowe, Poznań.
 • Pielaszek M., 2008, Pożądane kierunki zmian w rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw. Wyniki badań ankietowych SKwP w latach 2004-2006, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 47 (103).
 • Proctor M.D., Canada J.R., 1992, Past and present methods of manufacturing investment evaluation: A review of the empirical and theoretical literature, The Engineering Economist, vol. 38, no. 1.
 • Sobolewski H., 2008, Informacje ekonomiczne przy podejmowaniu decyzji w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] T. Wiśniewski (red.), Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 515, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 13.
 • Špičková M., 2013, The use of cost management techniques as a strategic weapon in SMEs, Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D, vol. 20, no. 28.
 • Szot-Gabryś T., 2008, Model pomiaru zysku ekonomicznego w małej firmie, WSU im. S. Staszica, Kielce.
 • Tarnawa A., Zadura-Lichota P. (red.), 2013, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012, PARP, Warszawa.
 • Ustawa z 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004 nr 173, poz. 1807 z późn. zm.
 • Wysłocka E., 2010, Potrzeby informacyjne a rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] R. Borowiecki, J. Czekaj (red.), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, Difin, Warszawa.
 • Wrycza S. (red.), 2010, Informatyka ekonomiczna, PWE, Warszawa.
 • Zongsheng L., 2010, Strategic financial management in small and medium-sized enterprises, International Journal of Business and Management, vol. 5, no. 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171325435

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.