PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr II/1 | 173--193
Tytuł artykułu

Budowle wodne i melioracyjne Lubelszczyzny

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Water and Hydro-Engineering Structures in the Lublin Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polska jest krajem o małych zasobach wodnych i jeden z niewielu krajów europejskich, który zagrożony jest deficytem wody. Zasoby wodne wód powierzchniowych w woj. lubelskim są znacznie niższe niż średnie w kraju i należą do najmniejszych w Polsce. Zobowiązuje to do racjonalnego i oszczędnego gospodarowania zasobami wodnymi, ze szczególną ich ochroną pod względem jakościowym i ilościowym. Najbardziej skutecznym i efektywnym sposobem kształtowania zasobów wodnych jest retencjonowanie wód powierzchniowych dla łagodzenia deficytu wody, w szczególności w okresach suszy. Podstawowym zadaniem rolnictwa w kraju i w woj. lubelskim (dobre gleby) jest zaspokojenie ludności na stale wzrastające zapotrzebowanie na żywność. Głównym czynnikiem służącym do osiągnięcia coraz to wyższych efektów produkcyjnych są melioracje wraz z budowlami wodno - melioracyjnymi. Pozwalają one na racjonalne wykorzystanie obiegu wody w środowisku kształtowanym przez człowieka dla potrzeb rolnictwa. Podano stan, wybrane przykłady i potrzeby stosowania budowli wodno - melioracyjnych w systemach melioracyjnych dla racjonalnej gospodarki wodnej w rolnictwie. (abstrakt oryginalny)
EN
Poland is considered to have scarce water resources and to be one of the few countries in Europe which are in danger of a water deficit. Surface water resources in the Lubelskie Province are significantly lower than the country's average and are among the lowest in Poland. This calls for sustainable and sparing water-resources management, combined witch particularly intensive protection of their quality and quantity. The most successful and effective way of forming water resources is surface-water retention aimed at mitigating the water deficit, especially in periods of drought. Catering for the continuously-growing food demand is a primary objective for agriculture in Poland and in the Lubelskie Province (good types of soil). The drainage infrastructure and hydro-engineering buildings are the key factors in increasing the efficiency of production. It allows the sustainable use of water circulation in an environment shaped by man for agricultural purposes. The article includes the condition, selected examples of, and the requirements for, the hydro-engineering buildings to be used in drainage systems for sustainable water management in agriculture. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
173--193
Opis fizyczny
Twórcy
  • Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie
  • Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie
Bibliografia
  • Kowalczyk L., Kaca E. Hierarchia potrzeb obszarowych małej retencji w Polsce., Materiały informacyjne nr 37, IMUZ Falenty 1996 r., s. 131-136.
  • Mioduszewski W. Mała retencja i polityka melioracyjna. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu nr 289, 1996 r., s. 127-134.
  • Pichla A., Jakimiuk S., Strategia rozwoju retencji wodnej województwa lubelskiego na tle Polski, monografia UMCS w Lublinie i PAN, Oddział w Lublinie, 2008,s. 51-60.
  • Strycharz Z. Jargiełło J. Pichla A. Opis systemu wodnego Kanału Wieprz-Krzna, Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie nr 2 specjalny, 1996 r., s. 5-8.
  • Pichla A., Jakimiuk S. Zbiornik wodny w Nieliszu, Inżynier budownictwa nr 7/8, 2010 r.,s. 79-82.
  • Jakimiuk S., Pichla A. Infrastruktura przeciwpowodziowa w dolinie rzeki Wisły granicach województwa lubelskiego, Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie nr 4, 2009 r., s. 164-168.
  • Pichla A., Jakimiuk S., Niedabylski A. Zbiornik wodny w Nieliszu w dorzeczu Wieprza, Gospodarka Wodna nr 10, 2011 r., s. 422-428.
  • Gawlik I., Szajda J. Zmiany warunków glebowych na torfowiskach w regionie Kanału Wieprz-Krzna wskutek ich odwodnienia. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie nr 3, 2003 r., s. 167-170.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171325457

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.