PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 343 Modele zarządzania kosztami i dokonaniami | 249--263
Tytuł artykułu

Wpływ statystycznej analizy procesów na kreowanie wartości przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
Impact of Statistical Analysis of Processes on the Creation of Corporate Value
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł zawiera prezentację narzędzi wykorzystujących statystyczną analizę procesów, które umożliwiają redukcję kosztów generowanych przez jednostkę oraz pozwalają na tworzenie wartości przedsiębiorstwa. W części 2 opisano znaczenie procesów w przedsiębiorstwie, w następnej scharakteryzowano metody i narzędzia statystycznej analizy procesów, do których należą: analiza skutków nieprawidłowego przebiegu procesów, statystyczne sterowanie procesami oraz karty kontrolne. Ostatnia część umożliwi ocenę ich przydatności w tworzeniu wartości. Celem opracowania jest określenie korzyści, jakie daje wykorzystanie metod statystycznej analizy oraz narzędzi jej służących, które są wykorzystywane w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa. Umożliwi to zweryfikowanie tezy, że dobór odpowiednich narzędzi wpływa na redukcję kosztów, generowanie przychodów oraz odpowiednią alokację zasobów podmiotu.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents tools related to the statistical analysis of the processes that enable the cost reduction generated by the unit and increase revenues. The first part presents the importance of the procesess in a company. The next part characterizes the methods and tools of statistical analysis of procesess, which include Failure Mode and Effects Analysis, statistical process contol and control charts. The last part assesses the usefulness in creating value. The aim of the article is also to determine the benefits that entail the use of methods and tools for statistical analysis which are used in the process of company's value creation. This will help validate the thesis that the selection of tools reduces costs as well as generates revenue, and allocation of resources of the enterprise.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Badiru A.B., Ayeni B.J., 1993, Practitioner's Guide to Quality and Process Improvement, Chapman & Hall, London.
 • Cwynar A., 2010, VBM jako system kontroli menedżerskiej - geneza, istota, kondycja, [w:] A. Cwynar, P. Dżurak (red.), Systemy VBM I zysk ekonomiczny. Projektowanie, wdrażanie, stosowanie, Poltext, Warszawa.
 • Grajewski P., 2012, Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa.
 • Hammer M., Champy J., 1996, Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa.
 • Hamrol A., 2012, Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hilton R.W., Maher M.W., Selto E.H., 2008, Cost Management. Strategies for Business Decisions, McGraw-Hill, London.
 • Horngren Ch.T., Bhimani A., Foster A., Datar S.M., 1999, Management and Cost Accounting, Prentice Hall Europe, London.
 • Jarugowa A., Nowak W.A., Szychta A., 1997, Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODDiK, Gdańsk.
 • Johansson H.J., McHugh P., Pendlebury A.J., Wheeler W.A., 1993, Business Process Re-engineering: Breakpoint Strategies for Market Dominance, John Wiley & Sons, New York.
 • Leszczyński Z., 2012, Projektowanie i wdrażanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie, ODDiK, Gdańsk.
 • Łuczak J., Matuszak-Flejszman A., 2007, Metody i techniki zarządzania jakością. Kompendium wiedzy, Quality Progress, Poznań.
 • Łunarski J., 2012, Projektowanie procesów technicznych, produkcyjnych i gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 • Maleszka A., 2002, Wprowadzenie do statystycznego sterowania procesem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Miller J.A., Pniewski K., Polakowski M., 2000, Zarządzanie kosztami działań, Arthur Andersen, Warszawa.
 • Myszewski J.M., 2004, Spojrzenie na analizę wartości z perspektywy FMEA, Problemy Jakości, nr 7.
 • Nowak E., 2010, Rachunek kosztów jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] E. Nowak, M. Wierzbiński, Rachunek kosztów. Modele i zastosowanie, PWE, Warszawa.
 • Pande P.S., Neuman R.P., Cavanagh R.R., 2003, Sig Sigma: Sposób poprawy wyników nie tylko dla firm takich, jak GE czy Motorola, K.E. Liber, Warszawa
 • PN-EN ISO 9000, 2001, Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia, PKN, Warszawa.
 • Rappaport A., 1999, Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, Wig-Press, Warszawa.
 • Rummler G.A, Rumias A.J., Rummler R.A, 2010, White Space Revisited. Creating Value through Process, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Sałaciński T., 2009, SPC - statystyczne sterowanie procesami produkcji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Skrzypek E., Hoffman M., 2010, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie: identyfikowanie, pomiar, usprawnianie, Oficyna a Wolter Kluwer Business, Warszawa.
 • Śliwa J., Wymysłowski S., 2001, Podstawowe czynniki kreujące wartość przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, CeDeWu, Warszawa.
 • Zaskórski P., 2012, Asymetria informacyjna w zarządzaniu procesami, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171325469

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.