PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr II/1 | 195--206
Tytuł artykułu

Aktualne uwarunkowania kształtowania sieci dróg leśnych w górach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Current Conditions of Forest Road Networks Development in the Mountains
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy analizowana jest aktualność metodyki projektowania sieci dróg leśnych w terenach górskich. Omawiane jest dostosowanie poszczególnych etapów projektowania i szczegółowych procedur do aktualnego systemu funkcjonowania nadleśnictw w Polsce, potrzeb nowoczesnego leśnictwa oraz współczesnych możliwości projektowych i postaci materiałów wyjściowych. Podkreśla się wykorzystywanie w bieżących opracowaniach analiz i obróbki GIS danych zawartych w standardzie LMN. Etap inwentaryzacji i lokalizacji nowych dróg w sieci dobrze wykorzystuje nowe możliwości tych analiz. Wskazuje się na niespójność procedur w etapie określania optymalnej gęstości sieci drogowej z powodu rodzaju i treści niektórych, aktualnie dostępnych, danych wyjściowych. Etap oceny ekonomicznej projektowanego rozwiązania również wymaga aktualizacji z racji zmienionych realiów gospodarczych, przyjmowanych w analizie szacunkowych ustaleń, a także korzystania z nieadekwatnych wielkości ponoszonych kosztów. Metoda w obecnym kształcie nie jest stosowana jako całość, a tylko niektóre procedury włączane są do opracowań tematycznych. Potrzebne są nowe ustalenia kryteriów udostępniania drzewostanów i waloryzacja przynajmniej niektórych funkcji lasu. (abstrakt oryginalny)
EN
At the work a topicality of the methodology of designing forest road networks in mountain areas is being analysed. Adapting individual stages of the design and detailed procedures of the current system of functioning of forest districts in Poland is being discussed, also needs of modern forestry and contemporary design possibilities and the form of initial materials. Using analyses in current studies and processing are being underlined with the GIS processing of data included in the LMN standard. The stage of stocktaking and the location of new roads in net is using well new opportunities of these analyses. The inconsistency of procedures in the stage of determining the optimum density of the road network because of the kind and contents of some-currently available- initial data is being pointed. The stage of the economic appraisal of the planned solution also requires updates because of economic facts change, assumed in analysis of estimated arrangements, as well as using inappropriate sizes incurred costs. The method in its current shape is not used in all, and only some procedures are being involved in thematic studies. New arrangements of criteria of making tree stands available and an indexation of at least some functions of forest are needed. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
195--206
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • Antończyk Sz., Nowakowska-Moryl J. 1993. Kształtowanie sieci dróg leśnych. Wyd. Universitas, ss: 146.
 • Branżowa Norma BN-78/9180-11. Gleby i utwory mineralne. Podział na frakcje i grupy granulometryczne.
 • Drogi leśne. Poradnik techniczny. 2006. Wyd. Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy LP w Bedoniu, ss: 136.
 • Ekspertyza optymalizacji i rozwoju infrastruktury drogowej nadleśnictwa Brynek. Stan na 1 stycznia 2012. BUL i GL w Krakowie. Wydruk komputerowy.
 • Gecow R. 1966. Obliczanie optymalnej gęstości dróg leśnych. IBL Warszawa, Zakład Transportu Drewna, maszynopis, ss: 109.
 • Gecow R. 1972. Czynniki wpływające na planowanie sieci dróg leśnych. Sylwan. R. 116 nr 3, s. 7-16.
 • Grajewski S., Kamiński B., Walczak K. 2010. Stan techniczny leśnych dróg pożarowych na przykładzie Nadleśnictwa Kłobuck. Infr. I Ekol. Ter. Wiejskich. Nr 2010/02,s. 169-183.
 • Hasmadi M., Taylor J.C. 2008. Sensitivity Analysis of an Optimal Access Road Location in Hilly Forest Area: A GIS Approach. American Journal of Applied Sciences5(12): 1686-1692.
 • Hayati E., Majnounian B., Abdi E. 2012. Qualitative evaluation and optimization of forest road network to minimize total costs and environmental impacts. iForest5: 121-125.
 • Hruza P. 2003. Optimisation of forest road network under principles of functionally integrated forest management. Journal of Forest Science, 49(9): 439-443.
 • Instrukcja Urządzania Lasu. 2012. Wyd. OR-W LP w Bedoniu.
 • Klasyfikacja PTG 2008 Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych.
 • Najafi A., Richards E.W. 2013. Designing a forest Road network using mixed integer programming. Croat. J. For. Eng. 34(2013)1, s. 17-30.
 • Płotkowski L 2008. Ekonomiczne aspekty oceny funkcji lasu, czyli gospodarka leśna w koncepcji zrównoważonego rozwoju. Studia i Materiały Centrum Eduk. Przyr.-Les., R. 10, Z. 3(19), s. 252-272.
 • Płotkowski L 2012. Optymalizacja alokacji nakładów inwestycyjnych na budownictwo drogowe w Lasach Państwowych. Sprawozdanie końcowe z realizacji usługi badawczej - zlecenie DGLP 2010. SGGW Warszawa.
 • Polska Norma PN-R-04033: 1998. Gleby i utwory mineralne - - Podział na frakcje i grupy granulometryczne.
 • Polska Norma PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
 • Polska Norma PN-B-02481:1998. Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
 • Stückelberger J., Chung W., Aruga K., Cundy T.W. 2008. Forest road network design using a trade-off analysis between skidding and road construction costs. Canadian Journal of Forest Research, Vol 38, Nr 3, s. 439-448.
 • Ustawa o lasach z dnia 28IX 1991r., tekst ujednolicony, Dz.U. z 2011 nr 12 poz. 59.
 • http://www.przetargi.egospodarka.pl/; online: VI 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171325481

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.