PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 100 Społeczna odpowiedzialność organizacji : perspektywa badawcza i wyzwania praktyczne | 22--32
Tytuł artykułu

Działania szkół wyższych na rzecz studentów niepełnosprawnych

Autorzy
Warianty tytułu
Activities of Universities for Disabled Students
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na uniwersytetach w Polsce kształci się coraz więcej studentów niepełnosprawnych - realizuje się tym samym powszechne prawo do edukacji. Celem artykułu jest przedstawienie działań uczelni wyższych na rzecz studentów niepełnosprawnych i określenie, czy spełniają one swój obowiązek, czy też wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Działania podejmowane przez uczelnie publiczne i prywatne są zróżnicowane i dotyczą zarówno kształcenia, jak i rehabilitacji.(abstrakt oryginalny)
EN
Universities in Poland educate more and more disabled students in order to ensure the common right to education. The aim of the paper is to present these activities and assess whether they meet expectations of society. Activities undertaken by public and private universities are diversified and they concern both education and rehabilitation. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Firlit-Fesnak G., Magnuszewska-Otulak G., Dyskryminacja a równouprawnienie: zadania polityki społecznej, [w:] G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Kowalczyk O., Rola pomocy osobistej w procesie integracji osób niepełnosprawnych w Polsce i innych krajach, AE, Wrocław 2003.
 • Orczyk J., Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele, AE, Poznań 2005.
 • Pisz Z., Odpowiedzialność społeczna w działalności edukacyjnej, [w:] Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki, UE, Wrocław 2009.
 • Przybylski S., Refleksje nad barierami występującymi przy wdrażaniu integracji o w Polsce na początku nowego tysiąclecia, [w:] Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowska (red.), Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. 2003.
 • Rojek-Nowosielska M. Kształtowanie społecznej odpowiedzialności, AE, Wrocław 2006.
 • Europejska konwencja praw człowieka, http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/7B5C268E-CEB3-49- A5-865F-06286BDB0941/0/PolishPolońais.pdf.
 • Karta praw podstawowych, www.ms.gov.pl/ue/translation/32000X1218(01).doc.
 • Konstytucja RP uchwalona 2 kwietnia 1997 r., DzU z 1997 r. Nr 78, poz. 483.
 • Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, http://www.nnic.iJn.org.pI/dokiimenty/K.onwencja_ Praw Osob_Niepelnosprawnych.pdf.
 • Konwencja w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty sporządzona w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 roku, DzU 64.40.268-zał. - weszła w życie 15 grudnia 1964 r.
 • Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. - ISAP, DzU z 1977 r. Nr 38, poz. 169, www.ms.gov.pl/prawa czl_onz/ prawa_czlow_ 14.doc.
 • Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III) przyjęta i proklamowana w dniu 10 grudnia 1948 г., www.ms.gov.pl/prawa_czl_onz/prawa_czlow_ 12.doc.
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z t sierpnia 1997 r. Karta praw osób niepełnosprawnych, Monitor Polski z 1997, nr 50, poz. 475.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, DzU z 2008 r. Nr 14, poz. 92.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, DzU z 2004 r. Nr 64, poz. 593.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach tynku pracy, DzU z 2008 r. Nr 69, poz. 415.
 • Ustawa, z dnia 27 sierpnia 2004 r, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, DzU z 2004 r. Nr 210, poz. 2135.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2000 SK18/99, www.trybunal.gov.pl/omowienia/ doeuments/SK1 8_99_PL.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171325533

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.