PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 107 | 5--17
Tytuł artykułu

Zmiany sytuacji dochodowej polskich rodzin na wsi po akcesji do Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changes of Income Situation of Polish Rural Families After EU Accession
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań było poznanie zmian i dokonanie oceny sytuacji dochodowej polskich rodzin zamieszkujących na wsi w latach 2005-2012. Badano zarówno przeobrażenia zachodzące w strukturze głównych źródeł utrzymania, jak również w poziomie uzyskiwanych dochodów. Analizowano zróżnicowanie sytuacji ekonomicznej ludności wiejskiej, tak ogólne, jak i w poszczególnych grupach społeczno-zawodowych, zwracając uwagę na polaryzację dochodową gospodarstw w badanym okresie. (fragment tekstu)
EN
The paper presents income situation of Polish rural households in 2005-2012. The research material came from unpublished empirical studies of Central Statistical Office . Changes of income level and structure of main income sources of the livelihoods were presented. Growing importance of wage from off-farm jobs and a decline of the share of income from agriculture was observed. The author indicated differences in the economic situation of the population living in rural areas and of individual incomes of the families, which suggests the need of checking the activities of the regional policy in relation to rural areas. Conclusions from the analysis are confirmed by the answers of the respondents. According to them, "very good" and "good" levels of income in rural families (over 18% in 2012) came from all sources, including social benefits. Declining share of expenditures reflects positive trends in Polish rural areas after EU accession as well as possibilities of further structural and social changes in rural areas. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • ADAMOWICZ A., 2005: Przesłanki rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa i zmian we Wspólnej Polityce Rolnej, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 1(302), s. 17-32.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2011 roku, GUS, Warszawa 2012.
 • Dochody i warunki życia ludności Polski, GUS, Warszawa 2014.
 • FEDYSZAK-RADZIEJOWSKA B., 2008: Psychospołeczny wymiar zmian na polskiej wsi, [w:] Drygas M., Rosner A., Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki przemian, IRWiR PAN, Warszawa.
 • FRENKEL I., 2005: Struktura demograficzno-zawodowa ludności wiejskiej w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002, [w:] Rosner A. (red.), Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Gospodarstwa domowe w 2011 roku - wyniki spisu ludności i mieszkań 2011: GUS, Warszawa.
 • KOWALSKI A., FIGIEL S., HALAMSKA M., 2011: Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolno-żywnościowego, Polish Journal of Agronomy nr 7, s. 29-42.
 • Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna, GUS, Warszawa 2013.
 • Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych, GUS, Warszawa 2011.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013, GUS, Warszawa.
 • Skuteczność i efektywność WPR a zmiany na polskiej wsi w opiniach jej mieszkańców, Fedyszak-Radziejowska B., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, www.bip.minrol.gov.pl/FileRepozytory (data dostępu: marzec 2014).
 • STOLARSKA A., 2006: Nierolnicza działalność gospodarcza rodzin rolniczych, Roczniki Nauk Rolniczych, t. 92, z. 2, s. 106-114.
 • STOLARSKA A., 2011: Wybrane aspekty rozwoju działalności gospodarczej w Polsce po akcesji do UE, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 166, s. 691-701.
 • STOLARSKA A., 2012: Wybrane aspekty rozwoju gospodarczego Polski w latach 2000-2010, Roczniki Naukowe SERiA, t. XIV, z. 3, Wieś Jutra, Warszawa.
 • Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2010 roku, GUS, Warszawa 2012.
 • Sytuacja społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych w latach 2000-2011, Zróżnicowanie miasto - wieś, GUS, Warszawa 2013.
 • ŚPIEWAK R., 2012: Definiowanie kategorii "wieś" na początku XXI wieku, czyli o kłopotach badacza obszarów wiejskich, Wieś i Rolnictwo nr 3 (156), Polska Akademia Nauk, Warszawa, s. 30-45.
 • WCIÓRKA B., 2007: Zróżnicowanie społeczne ludności wiejskiej, [w:] Wciórka B., Zagórski K., Wieś i miasto w badaniach opinii społecznej, Opinie i Diagnozy nr 5, CBOS, Warszawa, s. 28-39.
 • WILKIN J., 2010: Wielofunkcyjność rolnictwa - nowe ujęcie roli rolnictwa w gospodarce i społeczeństwie, [w:] Wilkin J. (red.), Wielofunkcyjność rolnictwa - kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, IRWiR PAN, Warszawa.
 • www.stat.gov.pl/gus/5840_15503_PLK_HTML.htm, Wybrane tablice dotyczące gospodarstw domowych i rodzin. Część II, tablica 15 (data dostępu: marzec 2014).
 • ZEGAR J., 2009: Struktura polskiego rolnictwa rodzinnego, Wydawnictwo IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171325575

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.