PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 107 | 47--56
Tytuł artykułu

Kapitał ludzki jako źródło konkurencyjności państw członkowskich Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Human Capital as a Source of Competitiveness of European Union Member States
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przybliżenie istoty konkurencyjności i kapitału ludzkiego w ujęciu makroekonomicznym, a także przedstawienie kapitału ludzkiego jako źródła konkurencyjności państw członkowskich Unii Europejskiej. Kapitał ludzki został scharakteryzowany w ujęciu wąskim poprzez poziom wykształcenia mieszkańców poszczególnych państw w grupie wiekowej 25-64 lat oraz w ujęciu szerokim za pomocą syntetycznego wskaźnika kapitału ludzkiego. Materiał empiryczny pochodzi z danych Eurostatu za rok 2012 a także z polskiej i zagranicznej literatury. (fragment tekstu)
EN
The purpose of the article was to present the essence of competitiveness and human capital from the macroeconomic perspective, as well as to present human capital as a source of competitiveness of the European Union member states. In order to assess the human capital of the member states, the level of education of residents, as well as calculated synthetic indicator of human capital were analysed. In addition, relationship between the level of the indicator of human capital and competitiveness of the member states, measured by GDP per capita was examined. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • FILIP P., SOWA B., 2008: Konkurencja podatkowa jako efekt globalizacji gospodarki światowej, [w:] Najnowsze zmiany polskiego prawa prywatnego i publicznego a funkcjonowanie rynków finansowych, Wydawnictwo TNOiK O/Rzeszów, Rzeszów.
 • FAGERBERG J., KNELL M., SRHOLEC M., 2004: The Competitiveness of Nations: Economic Growth in the ECE Region, http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ead/sem/sem2004/papers/Fagerberg.pdf (data dostępu: 25.07.2014)
 • GÓRECKI T., ŁAŹNIEWSKA E., CHMIELEWSKI R., 2012: Problemy metodologiczne ludowy wskaźników i indeksów konkurencyjności, [w:] Konkurencyjność regionalna. Koncepcja-strategie-przykłady, red. nauk. E. Łaźniewska, M. Gorynia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • GRAD B., 2009: Kształtowanie konkurencyjności regionu - nowego atrybutu przestrzeni gospodarczej Unii Europejskiej w świetle uwarunkowań polityki innowacyjnej perspektywy finansowej UE dla Polski na lata 2007-2013, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finansów i Marketingu, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, nr 1(50), s. 272.
 • KLAMUT M., 2008: Konkurencyjność gospodarki regionalnej i lokalnej, [w:] Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • KLASIK A., 2001: Konkurencyjność województwa śląskiego na tle innych regionów. Ujęcie statyczne, [w:] Województwo śląskie. Integracja, konkurencyjność, nowe inicjatywy, II Śląskie Forum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego, AE i Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K. Goduli, Katowice.
 • Komisja Europejska, Sixth Perodic Report on the Social and Economic Situation and Development of the Regions of the EU, Belgia 1999.
 • Komisja Europejska: Edukacja w Europie: różne systemy kształcenia i szkolenia - wspólne cele do roku 2010. Program prac dotyczący przyszłych celów systemów edukacji, Luksemburg 2002.
 • ŁAŹNIEWSKA E., CHMIELEWSKI R., 2012: Konkurencyjność regionalna jako termin ekonomii, [w:] Konkurencyjność regionalna. Koncepcje - strategie - przykłady, red. nauk. E. Łaźniewska, M. Gorynia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 13.
 • ŁAŹNIEWSKA E., NOWAK M., 2012: Źródła regionalnej konkurencyjności, [w:] Konkurencyjność regionalna. Koncepcje - strategie - przykłady, red. nauk. E. Łaźniewska, M. Gorynia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 64.
 • MOSSAKOWSKA E., ZAWOJSKA A., 2009: Rozwój gospodarczy a kapitał ludzki na terenach wiejskich w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, nr 79, s. 7.
 • PODOBNIK B., HORVATIĆ D., KENETT D., STANLEY H., 2012: The competitiveness versus the wealth of a country, Scientific Reports 2, nr 678, s. 1-2.
 • ROSZKOWSKA M., 2013: Kapitał ludzkie a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • SIUDEK T., ZAWOJSKA A., 2014: Competitiveness in the economic concepts, theories and empirical research, Acta Oeconomia 13(1), Warszawa.
 • STRZELECKI Z. (red.), 2010: Konkurencyjność województwa mazowieckiego na tle Polski i Unii Europejskiej, Analizy i Studia, Zeszyt 5 (25), Warszawa.
 • STANKIEWICZ M.J., 2005: Konkurencyjność przedsiębiorstwa, [w:] Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń.
 • SZWACKA-MOKRZYCKA J., 2013: Tendencje rozwojowe popytu i podaży żywności w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • The Human Capital Report, World Economic Forum, 2013, http://www3.weforum.org/docs/WEF_HumanCapitalReport_2013.pdf (data dostępu: 19.07.2014).
 • The World Competitiveness Report 1994, World Economic Forum, Lausanne 1994.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171325595

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.