PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 107 | 57--67
Tytuł artykułu

Tendencje zmian w działaniach informacyjno-promocyjnych w turystyce wiejskiej i ich skuteczność

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Trends in the Field of Effective Information and Promotion Activities in Rural Tourism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania było przedstawienie tendencji zmian w zakresie form promocji stosowanych przez usługodawców i źródeł informacji preferowanych przez klientów odpoczywających na wsi w latach 1997-2013, a także ocena stopnia dostosowania działań informacyjno-promocyjnych z zakresu turystyki wiejskiej/agroturystyki podejmowanych przez usługodawców do potrzeb i oczekiwań turystów. W artykule wykorzystane zostały wyniki badań empirycznych przeprowadzonych zarówno przez autorkę, jak i innych autorów z różnych ośrodków naukowych w Polsce, dane wtórne pochodzące z ekspertyz wykonanych przez różne instytucje oraz literatura przedmiotu. Do opracowania wyników badań zastosowano metodę analizy porównawczej. (fragment tekstu)
EN
The aim of the study was to present the changes in the number of lodgings in the years 1993-2013, trends related to forms of promotion used by rural tourism service providers, as well as information sources preferred by tourists resting in the countryside in the years 1997-2013. Additionally, the research covers the information and promotion methods used by service providers to meet the needs and expectations of customers. The data comes from empirical studies conducted both by the author and other authors from different academic centres in Poland, secondary data from the expert opinions provided by different institutions, and literature. The analysis shows that the forms of promotion used by the service providers were not fully adapted to the needs and expectations of tourists, both in 2003 and in 2012. Ten years ago, the most important source of information about holiday stay on a farm were the recommendations of relatives and friends, not promotional literature mostly used by service providers. Nowadays, the most important source of information about recreation in the countryside for surveyed tourists was the Internet, while the service providers' great attention was given to the positive views expressed by satisfied guests resting in objects of rural tourism. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • BALIŃSKA A.,SIKORSKA-WOLAK I., 2001: Turystyka wiejska szansą rozwoju wschodnich terenów przygranicznych na przykładzie wybranych gmin, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • DRZEWIECKI M., 2001: Podstawy agroturystyki, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz.
 • Ekspertyza dotycząca analizy i oceny trafności i skuteczności przekazu informacyjno-promocyjnego w kontekście potrzeb informacyjnych z zakresu turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, www.bip.minrol.gov.pl (data opublikowania: 20.08.2013).
 • FLANINGAN S., BLACSTOCK K., HUNTER C., 2010: Agritourism from the Perspective of Providers and Visitors: A Typology-Based Study, "Tourism Management" 2014, vol. 40.
 • GRZEGORCZYK A., 2010: Reklam, PWE, Warszawa.
 • HUERTAS A., 2008: Public Relations and Tourism: Fighting for the Role of Public Relations in Tourism, "Public Relations Review", vol. 34, s. 406-408.
 • JACHIMOWICZ E., KRZYŻANOWSKA K., 2004: Pozarolnicze funkcje gospodarstwa rolniczego na przykładzie jego działalności agroturystycznej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • JAREMEN D., 2013: Promocja jako instrument marketingu w turystyce i rekreacji, [w:] Marketing w turystyce i rekreacji, red. naukowa A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • KOTLER Ph., 1994: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Gebethner i S-ka, Warszawa.
 • KRUCZEK Z., WALAS B., 2004: Promocja i informacja turystyczna, Wydawnictwo Proksenia, Kraków.
 • LAW R., BUHALIS S.Qi.D., 2010: Progress in Tourism Management: A Review of Website Evaluation in Tourism Research, "Tourism Management" vol. 31, s. 297.
 • MAZURKIEWICZ L., 2002: Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym, PWE, Warszawa.
 • MRUK H., 2012: Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • PABIAN A., 2008: Promocja. Nowoczesne środki i formy, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • PANASIUK A., 2005: Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • PARZONKO A.J., PIŁAT M., 2009: Internet w rozwoju polityki promocji hoteli, [w:] Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich, red. naukowa K. Krzyżanowska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Raport końcowy, 2012: Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, jako element zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, Kierownik projektu: J. Bański, wykonawca: Agrotec Polska Sp. z o.o., IGPiZ PAN, Warszawa.
 • Raport "Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce w 2012 r." przygotowany na zlecenie MR i RW, red. zbiorowa Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2013.
 • ROMAN M., 2014: Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju agroturystyki w gminach wiejskich województwa podlaskiego, Wydawnictwo Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, Golądkowo, s. 116.
 • SIKORA J., 2013: Rynek promocji w turystyce wiejskiej, [w:] Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej, red. naukowa K. Krzyżanowska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • SIKORA J., 2012: Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • STANTON W.J., 1975: Fundamentals of Marketing, Mc Graw-Hill, New York.
 • STRZEMBICKI L., 2012: Promocja turystyki wiejskiej w Polsce - doświadczenia i wyzwania, [w:] Wiejski produkt turystyczny. Doświadczenia i wyzwania, red. naukowa J. Majewski, Wydawnictwo Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej, Kielce.
 • STRZEMBICKI L., 2005: Wypoczynek w gospodarstwach wiejskich w opinii turystów, [w:] Turystyka wiejska a rozwój i współpraca regionów, Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Szkoły Zawodowej w Krośnie, z. 15, s. 32.
 • TEW Ch., BARBIERI C., 2012: The Perceived Benefits of Agritourism: The Provider's perspective. "Tourism Management", vol. 33, s. 215-224.
 • ZAWADKA J., 2010: Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie (na przykładzie wybranych gmin wiejskich), Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • ZAWADKA J., 2013: Tendencje zmian w zachowaniach turystycznych osób wypoczywających na wsi, [w:] Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • www.farmer.pl/fakty/polska/w-polsce-sa-373-gospodarstwa-posiadajace-ponad-tysiacha,40756.html (data dostępu: 24.02.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171325601

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.