PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 4 | 18--25
Tytuł artykułu

Instytucjonalne ramy społecznej odpowiedzialności organizacji w UE

Warianty tytułu
The Institutional Framework for the Organization of Social responsibility in the EU
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł zawiera analizę dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie raportowania informacji niefinansowych oraz rezolucji w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: dbanie o interesy obywateli a droga do trwałego ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, oraz innych wybranych dokumentów. Inicjatywy UE wskazują na bardzo ważną rolę regulacji ponadnarodowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, kreowania gospodarki bezemisyjnej, propagowania społecznej odpowiedzialności biznesu, uwzględniania potencjału jaki daje internet w gospodarce globalnej. Autorka podkreśla, że we współczesnej gospodarce wiedzy o przewadze konkurencyjnej decyduje kapitał intelektualny oraz zrównoważony rozwój. Dlatego też UE, której celem jest stworzenie najbardziej innowacyjnej gospodarki, obecnie stawia tak wysokie wymagania podmiotom gospodarczym działającym na jej terenie. (abstrakt oryginalny)
EN
The article contains an analysis of the European Parliament Directive on the reporting of non-financial information, and the resolution on corporate social responsibility: taking care of the people's interests, and the way to a sustainable economic recovery favorable to the social inclusion, and other selected documents. EU initiatives point to an important role of transnational regulation for ensuring the business transactions security, creating carbon-free economy, promoting social responsibility, taking into account the potential that the internet gives in the global economy. The author points out, that in the contemporary knowledge economy the competitive advantage is determined by the intellectual capital and sustainable development. Therefore the EU, which aims to create the most innovative economy, now puts such high demands to entities operating in its territory. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
18--25
Opis fizyczny
Twórcy
  • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
  • Bednarczyk H. [2002], Polityka społeczna: warunki realizacji i skuteczności, "Edukacja Ustawiczna Dorosłych", nr 2.
  • Bukowitz W.R., Wiliamms R.L. [1999], The Knowledge Management Fieldbook, Financial Times, London, Prentice Hall.
  • EP [2014], European Parliament, www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP// TEXT+REPORT+A7-2013-0023+0+DOC+XML+V0//PL
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171325605

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.