PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 4 | 26--35
Tytuł artykułu

Kadra zarządzająca a zaufanie do wymiaru sprawiedliwości

Warianty tytułu
Managers and Confidence in the Justice System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na negatywny obraz wymiaru sprawiedliwości w Polsce wpływa wiele czynników, m.in. brak skutecznej reformy, niestosowanie zasad etycznych przez niektórych jego uczestników, brak efektywnej współpracy pomiędzy konstytucyjnymi organami zajmującymi się sądownictwem, a także brak dbałości o wizerunek. W przypadku pojedynczego sądu, za część negatywnych wizerunkowo przypadków obniżających społeczne zaufanie do sądów odpowiada jego kadra menedżerska, do której autor zalicza prezesa i dyrektora, przewodniczących wydziałów i kierowników sekretariatów wydziałów lub oddziałów. Stosując modele służące ocenie kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwach, proponuje by za kreowanie pozytywnego wizerunku sądu odpowiadali specjaliści do spraw zarządzania społeczną odpowiedzialnością sądu, lub też zarządzający jego relacjami z interesariuszami, dysponujący wiedzą z ekonomii, zarządzania, prawa i psychologii. Ważne jest również, podkreśla autor, aby strategie wizerunkowe były koordynowane na szczeblu centralnym oraz uwzględniały zmiany legislacyjne. (abstrakt oryginalny)
EN
The Polish judiciary negative image is affected by many factors, among others, lack of effective reform, the fact that some of its participants do not observe ethical principles, the lack of effective cooperation between constitutional authorities involved in the judiciary, as well as the lack of care about the image. In a single court, for some of negative for its image cases, which diminish public confidence to the courts, are responsible its managers, to which the author includes President and CEO, heads of departments and heads of the departments or branches secretariats. Using models for assessing enterprises managers the author proposes, that creating a positive image for the court should be the task of experts in its social responsibility management, or administrators of its relationships with stakeholders, with knowledge of economics, management, law and psychology. Is important also, stresses the author, that the image strategies were coordinated at the central level, and taking into account the legislative changes. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
26--35
Opis fizyczny
Twórcy
  • Politechnika Gdańska
Bibliografia
  • Banasiewicz K. [2010], O możliwych zależnościach między formą organizacyjno-prawną a zasadami zrównoważonego rozwoju, w: Społeczna odpowiedzialność organizacji, Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
  • Bąk D. [2007], Etos urzędnika, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
  • Biernacki M. [2013], Czas na strategię, "Rzeczpospolita", 22 lipca.
  • Błaś A. [2001], Zasada zaufania obywatela do państwa, w: Księga jubileuszowa Profesora M. Mazurkiewicza. Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska, R. Mastalski (red.), Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
  • Czerska M. [2003], Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menedżera, Warszawa, Difin.
  • Dąbrowski T.J. [2010], Reputacja przedsiębiorstwa - tworzenie kapitału przedsiębiorstwa, Kraków, Oficyna Wolters Kluwer Business.
  • Deloitte [2014], Global Report, Exploring Strategic Risk, http:/www.deloitte.com/view/pl-Pl/ usługi/zarzadzanie-ryzykiem/08233812052e3410VgnVCM2000003356170aRCRD.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171325613

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.