PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 107 | 69--80
Tytuł artykułu

Programy rolnośrodowiskowe jako forma wspierania ochrony środowiska na terenach wiejskich

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Agri-environmentsl Programmes as a Form of Support for Environmental Protection in Rural Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Biorąc pod uwagę coraz większe zainteresowanie i wzmożone działania organów ustawodawczych związanych z zachowaniem przyrodniczych walorów obszarów wiejskich, autor przedstawił znaczenie pakietów rolnośrodowiskowych w kontekście ochrony środowiska naturalnego na terenach wiejskich. Ponadto zostały przedstawione efekty ubiegania się o dofinansowanie prośrodowiskowych działań rolników w kontekście tych programów. Realizacja celów badawczych posłużyła weryfikacji hipotezy badawczej, według której ochrona środowiska na terenach wiejskich uzależniona jest od wielkości rekompensat związanych ze zmniejszeniem intensywności produkcji. Metody badawcze związane z weryfikacją postawionej hipotezy obejmowały analizę realizacji pakietów rolnośrodowiskowych (RS) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ponadto badaniu poddano wartości środków finansowych przeznaczanych na realizację pakietów RS z uwzględnieniem kierunku zmian w ubieganiu się o przyznawane płatności rolnośrodowiskowe. W badaniu wykorzystano informacje dotyczące złożonych wniosków oraz wydanych decyzji w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy PROW 2007-2013" generowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). (fragment tekstu)
EN
With the entry into the European Union in 2004, Poland is obliged to observe the rules of the Common Agricultural Policy. One of the important areas of this policy is to preserve natural values of the countryside by supporting sustainable agriculture. Thanks to the financial support under the Rural Development Plan (2004-2007) and the Rural Development Programme (2007-2013), Polish farmers received the opportunity to use pro-environmental management methods. This study is devoted to characterizing the main tool to support environmental protection in rural areas of the RDP (2007-2013), namely agri-environmental program. Based on the survey, it was revealed that Poland was one of the countries that received the largest amount of funds for agri-environmental measures. It was also found out that the compensation due to changes in the intensity of production were the main impetus for pro-environmental action. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • BOŁTROMIUK A., 2010: Ocena wpływu instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na środowisko i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w okresie programowania 2004-2013, [w:] Wpływ funduszy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rozwój rolnictwa i regionów wiejskich. Raport końcowy, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej - wpływ WPR, red. W. Poczta, Powszechny Spis Rolny 2010, Warszawa 2013.
 • KOŁODZIEJCZAK A., RUDNICKI R., 2012: Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej ukierunkowane na poprawę środowiska przyrodniczego a planowanie przestrzenne rolnictwa, Acta Scientarium Polonorum, Administratio Locorum 11(2), Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
 • KOSTECKA J., MROCZEK J.R., 2007: Świadomość ekologiczna rolników a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Podkarpacia, Ekonomia i Środowisko 32 (2), s. 164-177.
 • KUCHARCZYK K., RÓŻAŃSKA E., 2012: Programy rolnośrodowiskowe jako instrument WPR dla ochrony środowiska w UE i Polsce, [w:] Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 54, s. 26-38.
 • KUCHARSKA A., 2010: Przewodnik po programie rolnośrodowiskowym, MRiRW, Warszawa.
 • KUTKOWSKA B., 2008: Realizacja programów rolnośrodowiskowych na terenie Dolnego Śląska w latach 2004-2006 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów o wysokich walorach przyrodniczych, [w:] Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 35/36, Warszawa, s. 46.
 • NIEWĘGŁOWSKA G., 2003: Polski Program Rolnośrodowiskowy na tle programów Unii Europejskiej. Komunikaty, raporty, ekspertyzy, IERiGŻ, Warszawa.
 • NIEWĘGŁOWSKA G., 2005: Zdolność rodzinnych gospodarstw rolnych do realizacji programu rolnośrodowiskowego, Studia i Monografie, IERiGŻ, Warszawa.
 • Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Raport końcowy, t. II, listopad 2010.
 • PAWLEWICZ A., BÓRAWSKI P., 2013: Realizacja programu rolnośrodowiskowego w Polsce, Roczniki Naukowe SERiA, t. XV, z. 2, s. 275.
 • Powszechny Spis Rolny 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171325619

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.