PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 107 | 93--102
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie nakładów na ochronę środowiska na terenach wiejskich w ujęciu regionalnym w latach 2005-2012

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Diversifi Cation of Natural Protection Investments in Rural Areas in 2005-2015 (Regional Perspective)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest ocena poziomu nakładów inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w poszczególnych województwach z uwzględnieniem źródeł z jakich są finansowane inwestycje. Analizowano zmiany w zakresie korzystania z głównych źródeł środków finansowych oraz w jaki sposób poszczególne województwa wykorzystują możliwości finansowania inwestycji. Zakres badań obejmuje lata 2005-2012. Źródłem materiałów do analiz były opracowania i dane GUS, a także dostępna literatura przedmiotu. Głównie jednak skupiono się na analizie i ocenie danych w zakresie poziomu nakładów i źródeł finansowania działań w zakresie inwestycji w środki trwałe służące ochronie środowiska. (fragment tekstu)
EN
The study addresses the issue of investments related to wastewater management and water conservation in rural areas. The aim of the study was to assess the level of investment in the fi eld of water and wastewater management in spatial terms. The scope of the research covered years 2005-2012. The data comes from the Central Statistical Offi ce databases and publications, as well as available literature on the subject. It was revealed that expenditures on water supply and wastewater management in rural areas are covered mostly from environmental funds and funds from municipal budgets. In the case of sewage treatment plants and sewerage network, a significant share of the money came from EU funds. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, 2013. Raport PBS przygotowany dla Ministerstwa Środowiska, http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013 (data dostępu: 9.04.2014).
 • BUJANOWICZ-HARAŚ B., 2009: Regionalne zróżnicowanie nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 41, http://www.ios.edu.pl/pol/pliki/nr41/nr41_39.pdf (data dostępu: 30.04.2014).
 • Długookresowa strategia rozwoju kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2013, https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2013/02/Strategia-DSRK-PL2030-RM.pdf (data dostępu: 8.04.2014).
 • FIEDOR B., 2002: Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • GOŁĘBIEWSKA B., 2013: Condition and trends in development of environmental protection in Poland, International Scientific Electronic Journal Earth Bioresources and Life Quality, nr 4, http://gchera-ejournal.nubip.edu.ua/ (data dostępu: 12.03.2014).
 • GÓRKA K., POSKROBKO B., RADECKI W., 2001: Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa.
 • KLING C.L., SEGERSON K., SHOGREN J.F., 2010: Environmental Economics: How Agricultural Economists Helped Advance The Field, Amer. Journal Agr. Econ. 92(2), s. 487-505.
 • Krajowy raport o rozwoju społecznym. Polska 2012, Rozwój regionalny i lokalny. Biuro Projektowe UNDP w Polsce, Warszawa 2012.
 • MARCINIAK S. (red.), 2013: Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • NOWICKI M., 2009: 20 lat na rzecz ekorozwoju. Odnawialne źródło finansowania, NFOŚiGW 1989-2009, www.nfosigw.gov.pl/.../publikacja_20_lat_na_rzecz_ ekorozwoju. pdf (data dostępu: 2.04.2014).
 • Ochrona Środowiska 2009, 2013. Informacje i Opracowania Statystyczne. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.
 • Roczniki Statystyczne Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2006, 2007, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2006, 2007.
 • Roczniki Statystyczne Województw 2006-2013. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa. 2013.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1999 r., Dz.U. Nr 25, poz. 218.
 • System finansowania ochrony środowiska w Polsce, Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COP 19, Warsaw 2013.
 • ŚLUSARZ G., 2008: Wykorzystanie endogenicznych czynników regionu w kształtowaniu jego konkurencyjności, Roczniki Naukowe SERiA, tom X, z. 2, s. 257-262.
 • WIATRAK A.P., 2001: Polityka ekologiczna w zrównoważonym rozwoju rolnictwa, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego nr 1, s. 49-61.
 • ŻYLICZ T., 1989: Ekonomia wobec problemów środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171325631

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.