PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | vol. 1, t. 299 Future of Finance. Część I. Przyszłość finansów publicznych i bankowość | 33--43
Tytuł artykułu

Priorities and Recommendations of Fiscal Stability Programmes in France and Germany

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Priorytety i rekomendacje zawarte w programach stabilności finansowej we Francji i Niemczech
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W celu przywrócenia stabilności w sektorze finansów publicznych niezbędne jest zastosowanie szeregu zróżnicowanych instrumentów. Instrumenty te zostały wskazane w programach stabilności przygotowanych przez poszczególne państwa członkowskie strefy euro. W artykule omówiono programy stabilności przedstawione Komisji Europejskiej przez Francję i Niemcy. Zaprezentowano wysokość, przyczyny i implikacje długu publicznego w tych państwach, zanalizowano strukturę dochodów i wydatków publicznych oraz wskazano cele, założenia, środki i przewidywane skutki planowanych reform sektora finansów publicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Restoring public finance sustainability in the European Union after the recent financial crisis requires the application of diversified fiscal policy measures. These measures are indicated in fiscal stability programmes designed by the European Union Member States. This article discusses such programmes implemented in France and Germany. The author presents scale, sources and implications of public sector debt in these countries, analyses structure of revenues and expenditures and examines objectives, reform agendas, selected means and expected outcomes defined in these programmes. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Aghion P., Cette G., Cohen É., Lemoine M., 2011, Crise et croissance: Une stratégie pour la France, Direction de lʼIinformation Légale et Administrative, Conseil dʼAnalyse Économique, Paris.
 • Bouvier M., 2010, Introduction au droit fiscal général et á la théorie de lʼimpôt, LGDJ Lextenso édition, Paris.
 • Council Decision of 19 January 2010 on the existence of an excessive deficit in Germany, OJ L 125, 21.05.2010.
 • Council Decision of 22 June 2012 abrogating Decision 2010/285/EU on the existence of an excessive deficit in Germany, OJ L 179, 11.07.2012.
 • Council Decision of 27 April 2009 on the existence of an excessive deficit in France, OJ L 135, 30.05.2009.
 • Déficit des administrations publiques au sens de Maastricht, http://www.insee.fr/fr [extracted: 10.07.2013].
 • Dépenses et recettes des administrations publiques, http://www.insee.fr/fr [extracted: 10.07.2013].
 • Deutsches Stabilitätsprogramm für die Jahre 2012-2017, 2013, Bundesministerium der Finanzen, Berlin.
 • Entwicklung der Finanzierungssalden der öffentlichen Haushalte, 2013, Bundesministerium der Finanzen, Berlin.
 • Entwicklung der Steuerquote und der Abgabenquote in Deutschland, 2012, Bundesministerium der Finanzen, Berlin.
 • EU Fiscal Compact Treat, 2012, Nevin Economic Research Institute, Dublin. General government expenditure by function (COFOG), Eurostat, ec.europa.eu/eurostat [extracted: 09.07.2013].
 • Government deficit/surplus, debt and associated data, Eurostat, ec.europa.eu/eurostat [extracted: 09.07.2013].
 • Government revenue, expenditure and main aggregates, Eurostat, ec.europa.eu/eurostat [extracted: 09.07.2013].
 • Grundgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Mai 1949, BGBl. S. 1, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 11. Juli 2012, BGBl. S. 1478.
 • Lechevalier A., 2011, Dépenses publiques: La France doit-elle sʼaligner sur lʼAllemagne?, Alternatives Economiques, n° 308, http://www.alternatives-economiques.fr [extracted: 01.07.2013].
 • Les prélèvements fiscaux et sociaux en France et en Allemagne, 2011, Rapport publique thématique, Cour des Comptes, Paris.
 • Programme de stabilité de la France 2013-2017, 2013, Ministère de lʼÉconomie et des Finances, Paris.
 • Projet de loi de finances pour 2013: Engagements financiers de lʼEtat, http://www.senat.fr [extracted: 10.07.2013].
 • Revenue Statistics 1965-2011, 2012,OECD, Paris.
 • Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland, 2012, Statistisches Bundesamt Deutschland, Wiesbaden.
 • Taxation Trends in the European Union, 2013, Publication Office of the European Union, Luxembourg.
 • Tinel B., Pucci M., 2010, Réductions dʼimpôts et dette publique: Un lien à ne pas occulter, Journée dʼétude de lʼOFCE, n° 1-2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171325721

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.