PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2008 | nr 1 | 74--87
Tytuł artykułu

Kierunki rozwoju turystyki wiejskiej w świetle planów rozwojowych Polski

Warianty tytułu
The Directions of Development the Rural Tourism in the Light of Developmental Plans the Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy przedstawiono kierunki rozwoju turystyki wiejskiej i jej wspierania oraz rolę władz krajowych w aktywizowaniu działalności turystycznej na obszarach wiejskich w świetle planów rozwojowych Polski. Z analizy wynika, że działania na rzecz turystyki wiejskiej ujęte w planach rozwojowych nie mają charakteru systemu, nie są spójne i wzajemnie ze sobą powiązane, a ponadto w większości nie obejmują bezpośrednio turystyki wiejskiej w Polsce, z wyjątkiem planów resortu rolnictwa i rozwoju wsi. Wynika to z tego, że na turystykę wiejską patrzy się poprzez pryzmat obszarów wiejskich i problemów do rozwiązania tam występujących, a nie poprzez powiązania z ogólną strategią turystyki. Takie podejście znajduje także odzwierciedlenie w programach wsparcia instytucjonalnego, które na ogół są zbyt ogólne, a jednocześnie nie gwarantują pomocy nawet w podstawowych sprawach, na przykład wsparcia przedsiębiorstw turystycznych na wsi. (abstrakt oryginalny)
EN
In article were introduced the directions of development the rural tourism and role the national authorities in activating on rural areas this activity in the light of developmental plans of Poland. The analysis results were indicated that the activities of rural tourism in developmental plans have not the character of system, they are not coherent and are complement each other, and moreover they in majority do not cover the rural tourism in Poland, with except of plans of agriculture and rural development ministry. This situation results from that on rural tourism looks across prism of rural areas and problems solving than the connection with general strategy of tourism. Such approach finds also reflection in the programs of institutional support which on totality are too general, and they do not guarantee the help even in basic matters simultaneously, for example support of tourist enterprises in the rural areas. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
74--87
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Bibliografia
 • Gaworecki W.W., 2000: Turystyka. PWE, Warszawa.
 • Kierunki rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007-2013, 2006. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Krajowy plan strategiczny rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013, 2006. MRiRW. Warszawa.
 • Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013, 2005. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa.
 • Potoczek A., 2003: Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna. Wydaw. Agencja TNOiK, Toruń.
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu "Strategii rozwoju turystyki na lata 2007-2013", 2005. Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
 • Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013, 2006. MRiRW, Warszawa.
 • Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013 (z elementami prognozy do roku 2020), 2005. MRiRW, Warszawa.
 • Strategia rozwoju turystyki na lata 200-2013, 2006. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. z 2003 г., nr 80, poz. 717.
 • Wiatrak A.P., 2007: Regional and Local Scale - Characteristics, Development and Management W: The emergence and development of clusters in Poland. Wydaw. Difin, Warszawa: 51-71.
 • Zaktualizowana koncepcja zagospodarowania kraju, 2005. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171325729

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.