PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2008 | nr 1 | 88--103
Tytuł artykułu

Stan przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Dolnego Śląska

Warianty tytułu
The Condition Enterprise on Rural Areas on the Example Lower Silesia
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój przedsiębiorczości powinien stać się podstawowym kierunkiem rozwoju wsi. Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenach wiejskich pełnią istotne funkcje, a mianowicie zapewniają dodatkowe dochody ludności wiejskiej, tworzą nowe miejsca pracy i zmniejszają bezrobocie, aktywizują lokalną ludność oraz przyczyniają się do poprawy warunków życia. Rozwój działalności pozarolniczej to bardzo dobre rozwiązanie dla ludności zamieszkującej obszary wiejskie, a zwłaszcza dla pracujących w gospodarstwach rolniczych i poszukujących dodatkowych dochodów, mających zrekompensować brak dochodowości działalności rolniczej. W latach 2004-2006 na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska przeprowadzono badania wśród właścicieli firm wiejskich oraz przedstawicieli lokalnych władz, dotyczące rozwoju przedsiębiorczości na tych terenach. Celem badań była analiza stanu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Badania pozwoliły również na określenie barier i ograniczeń rozwoju przedsiębiorczości w gminach, ocenę roli władz lokalnych we wspieraniu przedsiębiorczości oraz wpływu przedsiębiorczości na rozwój tych obszarów. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of the enterprise should happen the basic direction of the rural areas development. They economic objects functioning on these terrains fulfill essential functions, and namely assure the additional earnings of the country population, create the new place of the work and reduce unemployment, activate the local population and contribute to the improvement of the conditions of the life conditions in the country. The development of the non-agriculture activity is a very good solution for the population living on country areas, and especially looking for additional earnings having to make up low earnings from the agricultural activity for agricultural farms. The investigations were conducted on the terrain of the country areas of the chosen communes of Lower Silesia among businessmen and the powers of communes relating to the development of the enterprise. The analysis of the condition of the enterprise was the aim of investigations on these terrains. Investigations also allowed to the qualification of barriers and the limitations of the development of the enterprise in populaces, the opinion of the part of local powers in the support the enterprise and examining the influence of the enterprise on activity and the development of rural areas. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
88--103
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Polska Akademia Nauk
Bibliografia
 • Duczkowska-Piasecka M., 1998: Encyklopedia agrobiznesu. Fundacja Innowacja, Warszawa.
 • Firlej K., 2002: Rola kreowania przedsiębiorczości przez samorządy lokalne w agrobiznesie. Roczniki Naukowe SERiA, IV, 1: 45-49.
 • Hybel J., 2001: Rola małych i średnich przedsiębiorstw w ograniczaniu bezrobocia w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA Ш, 1: 123-127.
 • Kapusta F., 2001: Teoria agrobiznesu. Cz. I. Wydaw. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kłodziński M., 1999: Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich. Aktywizacja gospodarcza terenów wiejskich. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Kołodziejczyk D., 2002: Uwarunkowania społeczno-gospodarcze lokalnego rozwoju gospodarczego. Studia i Monografie 113. IERiGŻ, Warszawa.
 • Kropsz I., 2003: Rola infrastruktury i przedsiębiorczości w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA V, 4.
 • Kuciński D., 1999: Przestrzeń operacyjna firmy a jej otoczenie lokalne. W: Lokalne uwarunkowania przedsiębiorczości. Red. K. Kuciński. Monografie i opracowania 459, SGGW, Warszawa.
 • Rutkowska В., 1998: Wpływ działalności pozarolniczej na ekonomikę gospodarstwa rodzinnego. Zeszyty Naukowe AR im. H. Kołłątaja w Krakowie 328: 185-195.
 • Strużycki M., 2002: Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce lokalnej. W: Marketing w rozwoju regionu. Red. J. Karwowski. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Studia nad rozwojem Dolnego Śląska, 2001. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 5: 21-22.
 • Woźniak A., 2006: Sposoby wspierania przedsiębiorczości oraz innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 4 (48): 31-40.
 • Zuzek C.K., 2006. Małe i średnie przedsiębiorstwa jako istota przedsiębiorczości regionalnej. Acta Agraria et Silvestria, Series Agraria, Sekcja Ekonomia XLVI/1.
 • Zwolińska-Ligaj M., 2007: Funkcje przedsiębiorstw w środowisku lokalnym na przykładzie wybranych gmin województwa lubelskiego. W: Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi. Red. M. Błąd, D. Klepacka-Kołodziejska. IRWiR PAN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171325747

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.