PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr II/1 | 279--291
Tytuł artykułu

Metodyka określania przydatności różnych terenów do pełnienia funkcji rekreacyjnych na przykładzie Lasu Miejskiego w Olsztynie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Methods for Determining the Suitability of Various Areas to Recreational Function on the Example T the Urban Forest in Olsztyn
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tereny wiejskie stanowią atrakcyjną alternatywę dla wypoczynku ludności z miast i miasteczek. Kontakt z przyrodą, czyste środowisko oraz fakt bliskości tych obszarów eliminujący długie i często uciążliwe podróże stanowią o ich atrakcyjności. Ocena przydatności terenów do wykorzystania zgodnie z określoną funkcją wymaga analizy szeregu kryteriów. Ukształtowanie terenów, gatunki roślin, obecność akwenów wodnych i innych ciekawych obiektów może zadecydować o atrakcyjności obszarów i przypisaniu im określonych funkcji. W procesie decyzyjnym dotyczącym wyboru terenu pod daną funkcję wybierany wariant optymalny spełniający w najwyższym stopniu określone oczekiwania. Podmiot analizy definiuje zestaw kryteriów lub częściej różne warianty zestawu kryteriów, które są analizowane poprzez matematyczne wspomaganie procesu podejmowania decyzji. Pod pojęciem kryterium oceny rozumie się cechę przestrzeni, za pomocą, której dokonuje się klasyfikacji i oceny zjawisk fizyczno-geograficznych na danym obszarze. W artykule przedstawiono fragment zaproponowanej metodyki i procedurę postępowania prowadzącego do określenia przydatności terenów leśnych do pełnienia określonych funkcji społecznych i rekreacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Rural areas are an attractive alternative to the rest of the population of cities and towns. Contact with nature, clean environment and the fact that the proximity of these areas to eliminate the long and often tedious journeys are on their attractiveness. Assessment of the fitness for use of various land in accordance with the specific function requires the analysis of a number of criteria . Developed areas, species of plants, the presence of water bodies and other interesting objects can decide the attractiveness of areas and assign them to specific functions . In the process of decision- making on the selection of the site for the function selected optimum variant that meets the highest degree certain expectations . Entity analysis defines a set of criteria, or more variants of a set of criteria, which are analyzed by mathematical support decision-making. The term criterion is understood feature space by which they are classified and evaluation of physical phenomena in a given geographical area. The paper presents a fragment of the proposed methodology procedure for proceedings to determine the suitability of forest land to perform certain social functions and recreational activities. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
279--291
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Cymerman, R., Hopfer, A., Koreleski, K., Magiera-Braś, G.(1988). Zastosowanie metody krzywej wrażeń do oceny wartości krajobrazu obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, nr 18
 • Hejmanowska, B., Hnat, E. (2009). Wielokryterialna analiza lokalizacji zabudowy na przykładzie gminy Podegrodzie. Archiwum Fotogrametrii, Kartografiii Teledetekcji, Vol. 2,s.109-121
 • Łonkiewicz, B., Kawecka, A., Porawska, A. (1986 ). Wytyczne rekreacyjnego zagospodarowania lasów. Naczelny Zarząd Lasów Państwowych; Instytut Badawczy Leśnictwa. Warszawa
 • Pawłowicz, J. A. (2010). Influence of green areas on urban landscape. Technical Sciences, nr 13, 2010, s.113-120
 • Rozkov, L.N. (1978). Metodika esteticeskoj ocenki pejzazej. Les. Choz. 12
 • Senetra, A., Cieślak, I. (2004). Kartograficzne aspekty oceny i waloryzacji przestrzeni. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego. Olsztyn
 • Sołowiej, D. (1987). Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka. Wydawnictwo Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 • Szafranko, E. (2013); Application of the AHP method to optimization of the choice of roadside tree; Proceedings in ARSA-Advanced Research in Scientific Areas, (1).
 • Ważyński, B. (1997). Urządzanie i zagospodarowanie lasu dla potrzeb turystyki i rekreacji. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu; Poznań
 • Załącznik do zarządzenia nr 43 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 18.04.2003 r., Instrukcja urządzania lasu (cz. 1-3). Państwowe Gospodarstwo Leśne, Warszawa 2003 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171325775

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.