PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 343 Modele zarządzania kosztami i dokonaniami | 386--400
Tytuł artykułu

Wykorzystanie lean accounting w zarządzaniu dokonaniami przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
The Use of Lean Accounting in Performance Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Efektywnym narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem, w warunkach ograniczeń dostępności zasobów, jest pomiar i zarządzanie dokonaniami w ramach lean accounting. System pomiaru dokonań powinien zawierać miary różnego typu, w tym zwłaszcza miary ujmujące czynniki niezbędne do osiągnięcia przez jednostkę wiodącej pozycji na rynku. Pomiar dokonań stanowi wsparcie strategii, która powinna być przełożona na cele operacyjne. System ten powinien zawierać niezbyt wiele wskaźników, w większości niefinansowych, które powinny promować właściwe zachowania. Jednocześnie powinny one być proste i łatwe do zrozumienia, i mierzyć procesy a nie wydajności ludzi. W procesie zarządzania dokonaniami aktywną rolę pełnią specjaliści rachunkowości zarządczej.(abstrakt oryginalny)
EN
Under various resource constraints, an effective way of any business management can constitute of performance management as a part of lean accounting concept. Performance measurement system should include various types of indicators, in particular measures reflecting market leading position of the company. A well-defined performance management system supports any strategy which should be translated into operational objectives. The system should not comprise of too many indicators and the majority of them should not be directly connected with financial aspects. The measures should reflect all expected behaviour of employees. At the same time the indicators should be simple and easy to understand, and they should also be focused on processes and not on the employees yield verification. The key role in a process of performance management belongs to management accounting specialists.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Brosnahan J.P., 2008, Unleash the power of lean accounting, Journal of Accountancy, July.
 • Burnes B., Hakeem J., 1995, Culture, cognitive dissonance and the management of change, International Journal of Operations & Production Management, vol. 15, no. 8.
 • Czarnecki J.S., 2008, Od logiki struktury do logiki procesu - menedżer i rachunkowość, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 44 (100), SKwP, Warszawa.
 • Drickhamer D., 2004, Lean Accounting: Novel Numer Crunching, www. Industryweek.com.
 • Fischer M., Rosenzweig K., 1995, Attitudes of students and accounting practitioners concerning the ethical acceptability of earnings management, Journal of Business Ethics vol. 14, no. 6.
 • Fiume O., 2011, Lean accounting - rachunkowość zgodna z zasadami lean, materiały warsztatowe, XI Międzynarodowa Konferencja Lean Management, Wrocław, 14-16 czerwca 2011.
 • Jarugowa A., Nowak W., 1995, Pomiar i ocena dokonań jednostek zorientowanych na zysk, Rachunkowość, nr 6.
 • Jaworska E., 2010, Pomiar dokonań a zarządzanie dokonaniami przedsiębiorstwa, [w:] E. Nowak, M. Nieplowicz (red.), System zarządzania kosztami i dokonaniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Koch T., Horbal R., Kagan R., Sobczyk T., Plebanek S., 2011, 10 przykazań dla szefa firmy wdrażającego filozofię Lean, XI Międzynarodowa Konferencja Lean Manufacturing, czerwiec 2011, Wrocław.
 • Kostur A.M., 2009, Istota i zakres pomiaru dokonań w jednostkach biznesowych, [w:] H. Buk, A.M. Kostur (red.), Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości. Księga pamiątkowa wydana z okazji 60-lecia obecności prof. zw. dra hab. Zbigniewa Messnera w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.
 • Luciejewski W., 2010, Primum non prodigere, http://luciejwl.wordpress.com/2011 /02/28/primum- -non-prodigere-w-wersji-pdf/.
 • Maskell B.H., 2010, What Is Lean Accounting, www.maskell.com.
 • Maskell B.H., Baggaley B.L., 2006, Lean accounting: What's it all about?, Target Magazine, vol. 22, no. 1, s. 35-43.
 • Maynard R., 2007, Count on lean, Quality World Magazine, March.
 • Michalak J., 2009, Założenia, zasady i narzędzia lean accounting, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 49 (105), SKwP, Warszawa.
 • Michalak J., 2010, Pomiar dokonań, [w:] Sobańska I. (red.), Rachunkowość zarządcza: podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa.
 • Nita B., 2009, Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Nita B., 2010, Kontrola zarządcza a zarządzanie dokonaniami przedsiębiorstwa, [w:] E. Nowak, M. Nieplowicz (red.), Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Sobańska I., 2010, Rachunkowość zarządcza, [w:] I. Sobańska (red.), Rachunkowość zarządcza: podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa.
 • Sobańska I., 2011, Rachunkowość w zarządzaniu "szczupłym" przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 41 (668), Szczecin.
 • Sobańska I., 2013, Lean accounting - geneza, zasady, metody, [w:] I. Sobańska (red.), Lean accounting integralny element lean management, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Stańda A., 2006, Zarządzanie zmianami organizacyjnymi, [w:] K. Krzakiewicz (red.), Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; Poznań.
 • Szychta A., 2008, Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Szychta A., 2011, Rachunkowość zarządcza jako działalność zawodowa w kontekście doświadczeń zagranicznych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 62 (118), SKwP, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171325811

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.