PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 343 Modele zarządzania kosztami i dokonaniami | 440--451
Tytuł artykułu

Możliwość normalizacji pomiaru osiągnięć na przykładzie miar stosowanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem kurierskim

Autorzy
Warianty tytułu
The Possibility of Standardization of Performance Measurement on the Example of Measures Used in the Management of Courier Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Hipotezą badawczą jest twierdzenie, że standaryzacja miar pomiaru osiągnięć w danej sekcji czy dziale gospodarki może być podstawą do identyfikacji miar pomiaru osiągnięć w konkretnym przedsiębiorstwie. Celem artykułu jest budowa zestawu kluczowych miar pomiaru osiągnięć dla przedsiębiorstwa kurierskiego. Przejawem standaryzacji jest zestaw mierników wykorzystywanych w zarządzaniu przedsiębiorstwami transportu drogowego i firm kurierskich. Miary można podzielić zasadniczo na dwie grupy: o charakterze uniwersalnym i indywidualne. Indywidualne to takie, które odzwierciedlają specyfikę samego przedsiębiorstwa lub sektora. W badaniu wykazano, że unifikacja pomiaru osiągnięć może być realizowana poprzez tworzenie baz danych o miarach i metodologii pomiaru osiągnięć zarówno dla wskaźników uniwersalnych, jak i indywidualnych.(abstrakt oryginalny)
EN
Research hypothesis is that standardisation of performance measurement in separate economy section or division can be a basis for identification of performance measures in a separate company. The purpose of this article is the construction of performance measures set for a courier company. The manifestation of standardisation is a set of performance indicators used in the management of road transport and courier company undertakings. The measurement can be divided broadly into two groups: of the universal nature and the individual ones. The individual ones are those that reflect the specificity of the same company or sector. The study shows that the unification of measurement results can be realized through the creation of databases of measures and methodologies for measuring achievements for both universal and individual indicators.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bauer K., 2004, KPIs - The Metrics That Drive Performance Measurement, DM Review, vol. 14, s. 63-64.
 • Biała księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, 2011, KOM(2011) 144 wersja ostateczna.
 • Bonsiep W., Fisher T., Klich J., 2000, Zrównoważona karta wyników jako narzędzie kontroli, Przegląd Organizacji, nr 2.
 • Bragg S.M., 2010, Wskaźniki w analizie działalności przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Gajewski A., 2007, Wstęp do zarządzania jakością, Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów.
 • Hamrol A., 1998, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., 2001, Strategiczna karta wyników, Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Klingebiel N. (red.), 2001, Performance Measurement & Balanced Scorecard, VahlenVerlag, München.
 • Kolman R., 1995, Poradnik o jakości dla praktyków, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 • Kowalska K., 1998, Zastosowanie systemu mierników w controllingu logistycznym, ILiM, Poznań.
 • Krytyczne czynniki sukcesu - czym są i jak je zidentyfikować, http://xellect.com/ (2.04.2014).
 • Marciniak J., 2006, Standaryzacja procesów zarządzania personelem, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Niemiec A., 2014, Kluczowe indykatory osiągnięć i ich benchmarki [w druku].
 • Nowicka-Skowron M., 2000, Efektywność systemów logistycznych, PWE, Warszawa.
 • Pfohl H.Ch., 1998, Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty, ILIM, Poznań.
 • Rogusz M., 1999, Jak mierzyć sukces? Zbilansowana Karta Dokonań, KPMGforum, nr 6.
 • Twaróg J., 2002, Wskaźnikowa ocena transportu w przedsiębiorstwie, Problemy Ekonomiki Transportu, nr 3/4.
 • Urbaniak M., 2004, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 • Ustawa z 12 września 2002 r. o normalizacji, Dz.U. 2002 nr 169, poz. 1386.
 • Wasilewski L., 1998, Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 • Weber J., 2001, Wprowadzenie do controllingu, Profit, Katowice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171325827

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.