PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny | 253--278
Tytuł artykułu

Konkurencyjność - przedsiębiorczość - rozwój : podstawowe dylematy pojęciowe i metodyczne

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analiza relacji w "trójkącie": konkurencyjność - przedsiębiorczość - rozwój przebiegać może na trzech poziomach. Poziom pierwszy związany jest z inwentaryzacją możliwych podejść badawczych oraz refleksją skoncentrowaną wokół najczęściej spotykanych pułapek analitycznych i zasad, których stosowanie pozwalałoby pułapek tych uniknąć. (...) Niniejsze opracowanie mieści się w kręgu zagadnień poziomu pierwszego, a jego intencją jest zwięzła prezentacja kilku istotnych dylematów pojęciowych i analitycznych. (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • Approches de la science du developpement socio-economique. UNESCO, Paris 1970.
 • Barczyk Z.: Przedsiębiorczość i samorządność lokalna. GWSP, Chorzów 2004.
 • Barczyk Z., Biniecki J., Szczupak B.: Strategia przedsiębiorczości gminy Bieruń. Bieruń 2000.
 • Biniecki J., Klasik A., Kuźnik F.: Zróżnicowania regionalne Polski. Analiza strategiczna. W: Regionalne i lokalne uwarunkowania i czynniki restrukturyzacji gospodarki Polski: zróżnicowania regionalne jako wyzwanie strategiczne polityki rozwoju regionalnego Polski. Fundacja im. Friedricha Eberta, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1996.
 • Biniecki J., Kuźnik F.: Analiza rozwoju ośrodków miejskich w planowaniu regionalnym (maszynopis).
 • Biniecki J., Szczupak J.: Assessment of the Competitive Position of the Silesian Voivodship. W: Regions in the Process of Changes. Red. K. Heffner, A. Klasik. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004.
 • Bratnicki M: Mitologia przedsiębiorczości organizacyjnej. "Przegląd Organizacji" 2003, nr 5.
 • Brazeal D.V., Herbert T.H.: The Genesis of Entrepreneurship. Baylor University, Spring 1999.
 • Domański B.: Krytyka pojęcia rozwoju a studia regionalne. "Studia Regionalne i Lokalne" 2004, nr 2 (16).
 • Gordon I.: The Competitiveness of Cities: Why It Matters in the 21st Century and How We Can Measure It? "Cahiers de l'AURIF", No 135.
 • Heffner K.: Śląsk Opolski - główne problemy konkurencyjności regionalnej. W: Uwarunkowania rozwoju regionalnego województwa opolskiego. Red. K. Heffner. Instytut Śląski, Opole 2002.
 • Heinonen J.: Entrepreneurship in Public Sector Organizations. Turku School of Economics and Business Administration, Turku 2001.
 • Instytucje i instrumenty wzrostu konkurencyjności regionów. Raport uzupełniający. Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Regionalnego w Polsce, Warszawa 1996, czerwiec.
 • Kemeny J.: Nauka w oczach filozofa. PWN, Warszawa 1967.
 • Klamut M., Passella E.: Konkurencyjność regionów w Polsce a rozwój przedsiębiorczości. W: Przekroje regionalne w polityce ekonomicznej. Red. S. Korenik. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1999.
 • Klasik A.: Konkurencyjność województwa śląskiego na tle innych regionów. Ujęcie syntetyczne. W: Województwo śląskie: integracja, konkurencyjność, nowe inicjatywy. Red. A. Klasik. AE-GWSP, Katowice-Chorzów 2001.
 • Klasik A.: Międzynarodowa konkurencyjność regionu transgranicznego Górnego Śląska i Północnych Moraw. W: Górny Śląsk i Północne Morawy jako silny region transgraniczny Europy Środkowej. Red. A. Klasik, O. Milerski. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 • Klasik A.: Strategia konkurencyjna regionu. W: Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym. Red. A. Klasik, F. Kuźnik. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 • Klasik A.: Strategie regionalne: formułowanie i wprowadzanie w życie. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 • Klasik A.: Zróżnicowania regionalne w polityce rozwoju regionalnego. W: Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski. Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 1996.
 • Kozielecki J.: Nauka i osobowość. Wiedza Powszechna, Warszawa 1979.
 • Kuciński K: Przestrzenne aspekty przedsiębiorczości. Monografie i Opracowania. Szkoła Główna Handlowa, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Warszawa 1997, nr 430.
 • Kuźnik F.: Wpływ restrukturyzowanych sektorów na konkurencyjność regionu (na przykładzie sektora węglowego). W: Województwo śląskie: integracja, konkurencyjność, nowe inicjatywy. Red. A. Klasik. AE-GWSP, Katowice-Chorzów 2001.
 • Maarten de Vet J., Baker P., Dalgleish K, Pollock R., Healy A.: The Competitiveness of Places and Spaces. ECORYS, Rotterdam-Leeds-Birmingham-Brussels 2004, May.
 • Markowski T.: Wspieranie wzrostu konkurencyjności w polityce rozwoju regionalnego, W: Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski. Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 1996.
 • Martin R.: A Study on the Factors of Regional Competitiveness. University of Cambridge, Cambridge 2003.
 • Mazur M.: Cybernetyka i charakter. PIW, Warszawa 1976.
 • Paige Montana J.: The Changing Nature of Regional Competitiveness. "Journal of City and State Public Affairs" 2001, Spring.
 • Pedler M., Aspinwall K.: Przedsiębiorstwo uczące się. Petit, Warszawa 1999.
 • Pietrzyk I.: Zasoby specyficzne jako determinanta konkurencyjności regionów. W: A. Klasik: Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 • Pinchot G.: Innovation climate questionnaire. http://fullcirclelearning.com/infopoll/surveys/sl3.htm
 • Popper K: Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. PWN, Warszawa 1993.
 • Sixth Periodic Report on the Social and Economic Situation and Development of the Regions of the European Union. European Commission 1999.
 • Schienstock G.: Regional Competitiveness: a Comparative Study of Eight European Regions. Work Research Centre, University of Tampere 1999.
 • Winiarski B.: Konkurencyjność regionów a cele polityki i kierunki strategii rozwoju regionalnego. W: S. Korenik: Przekroje regionalne w polityce ekonomicznej. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1999.
 • Wpływ likwidacji kopalń węgla kamiennego na gospodarkę lokalną i regionalną. Red. F. Kuźnik. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171325927

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.