PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 7 | nr 2 | 72--88
Tytuł artykułu

Mining Community and Hard Coal Mine - Partners or Enemies?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Gmina górnicza i kopalnia węgla kamiennego - partnerzy czy wrogowie?
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This paper presents the relationship between mining municipalities and coal mines, as well as the basis for the functioning of these communities and mines over the last two decades. Post an analysis of the legislation, studies and the available literature the relationship that characterizes relations of mining communities and hard coal mines was presented. The author revealed on one hand, the benefits obtained on this account by mining municipalities, on the other hand, the problems that they face in relationships with entrepreneurs. One of the positive aspects is undoubtedly the role of mining companies as employers, who are, in a sense, educational policy makers, and as patrons of many social initiatives. Coal companies are also a stable source of taxes that come into the municipal budgets. Coal mining is also the mining damage, polluted environment and transformation of the landscape. These problems, of course, do not cover the full spectrum of problems, as they indicate only the most important ones of them. Relations of each municipality with a mine are different in details, but it is possible to find common elements, which have been shown divided into positive and negative aspects. This industry branch would be disastrous for mining communities, as evidenced by the situation in the municipalities where the coal mines were closed down. Therefore, it is necessary to work out agreement paths between the entities for which coexistence is necessary not only for the development of municipalities and mines, but especially for the residents.(original abstract)
W artykule przedstawiono relacje pomiędzy gminami górniczymi, a kopalniami węgla kamiennego, jak również podstawy funkcjonowania tych gmin oraz kopalń na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia. Analizując prawodawstwo, opracowania oraz dostępną literaturę przedstawiono zależność jaka charakteryzuje kontakty gmin górniczych i kopanie węgla kamiennego. Pokazano z jednej strony korzyści czerpane z tego tytułu przez gminy górnicze, a z drugiej, problemy z jakimi muszą się one borykać w relacjach z przedsiębiorcami. Do pozytywnych aspektów należy bez wątpienia rola przedsiębiorstw górniczych jako pracodawców, w pewnym sensie kreatorów polityki edukacyjnej oraz jako mecenasów wielu inicjatyw społecznych. Spółki węglowe są jednocześnie stabilnym źródłem podatków, które wpływają do kas gminnych. Eksploatacja węgla to również szkody górnicze, zanieczyszczone środowisko i przeobrażanie krajobrazu. Przedstawione problemy nie wyczerpują oczywiście pełnego spektrum problemów, a wskazują jedynie najważniejsze z nich. Relacje każdej gminy z kopalnią są odmienne w szczegółach, ale można znaleźć elementy wspólne, co zostało ukazane w podziale na aspekty pozytywne i negatywne. Likwidacja tej gałęzi przemysłu byłaby zgubna dla gmin górniczych, czego dowodem jest sytuacja w gminach gdzie kopalnie węgla zostały zlikwidowane. Dlatego koniecznym jest wypracowanie ścieżek porozumienia pomiędzy tymi podmiotami, dla których współistnienie jest koniecznym nie tylko dla rozwoju gmin i kopalń, ale przede wszystkim dla samych mieszkańców.(abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
7
Numer
Strony
72--88
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Silesia in Katowice, Poland; Coal Company KWK "Pokój", Poland
Bibliografia
 • 1. Bednorz J. (2011), Charakterystyka programów rządowych w latach 1989 - 2010 i ich wpływ na producentów węgla kamiennego w Polsce W: P. Kwiatkiewicz (red), Bezpieczeństwo energetyczne - Rynki surowców i energii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły bezpieczeństwa, Poznań, s. 207-237.
 • 2. Bednorz J. (2023), CSR w polskim górnictwie węgla kamiennego. W: J. Rossa, M. Chojnacka (red), Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, Studia i Prace Wydziału Ekonomicznego Nr 4, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski, s. 19-33.
 • 3. Bednorz J (2013), CSR w polskim górnictwie węgla kamiennego, referat na II Konferencję Naukową pod tytułem "Społeczna odpowiedzialność biznesu - koncepcja, działania, nowe wyzwania" w dn. 23.04.2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim - w trakcie publikacji.
 • 4. Berezowski K. (2012), Adepci górnictwa w szkolnych ławach, Gazeta Firmowa nr 8 (41), Kompania Węglowa, s. 11.
 • 5. Czypionka J (2011), Górnicy dla Górnika, Gazeta Firmowa nr 8 (30), Kompania Węglowa, s. 29-30.
 • 6. Domżał M. (2012), Piłkarskie emocje, Gazeta Firmowa nr 5 (38), Kompania Węglowa, s.30.
 • 7. Fakt (2013), KHW i JSW odprowadziły ok. 3 mld złotych podatków, Górnik nr 3 (1950), s. 2.
 • 8. Kicki J, Kozek B., Jarosz J, Dyczko A. (2006), XXX lat górnictwa węglowego na Lubelszczyźnie 1975-2005, LW "Bogdanka" S.A., PW STABIL, Kraków, s. 31.
 • 9. Kosmaty J. (2011), Wałbrzyskie tereny pogórnicze po 15 latach od zakończenia eksploatacji węgla, Górnictwo i geologia, t.VI, zeszyt 1, Politechnika Śląska, Gliwice, s. 9-10.
 • 10. Martyka J., Majer M (2010), Skala i przejawy wykluczenia społecznego byłych górników w wybranych gminach górniczych - podejście podmiotowe. W: K. Nowak (red), Górnicy wykluczeni, ale niezapomniani. Program pozytywny, Główny Instytut Górnictwa, Katowice, s. 23-38.
 • 11. M. Mitręga M. (2001), Restrukturyzacja umiejscowiona, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 65.
 • 12. Strzelec-Łobodzińska J. (2012), Funkcjonowanie Kompanii Węglowej S.A. w aspekcie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, referat na Szkołę Eksploatacji Podziemnej (materiały w posiadaniu Autora).
 • 13. Strzelec-Łobodzińska J. (2012), Strategiczne kierunki rozwoju i funkcjonowania Kompanii Węglowej S.A. do 2020 r., Przegląd Górniczy, Nr 3, t. 68(CVIII), s. 2.
 • 14. Szczepański M. (2002), Opel z górniczym pióropuszem. Województwa i katowickie i śląskie w procesie przemian, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice, s. 112.
 • 15. Szczepański M. (2010), Stabilizacja załóg górniczych w kopalniach Kompanii Węglowej S.A., Gazeta Firmowa nr 3 (15), Kompania Węglowa, s. 13.
 • 16. Uberman R., Ostręga A. (2004), Sposoby rekultywacji i zagospodarowania zwałowisk nadkładu i składowisk odpadów górniczych, Górnictwo odkrywkowe t. R. 46, nr 7/8 Katedra Górnictwa Odkrywkowego, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, s. 80.
 • 17. W Kompanii (2011), Ugoda podpisana, Gazeta Firmowa nr 8 (30), Kompania Węglowa, s. 10.
 • 18. W Kompanii (2012), Fakty - Liczby - Wydarzenia, Hala sportowa i basen dla Piekar, Gazeta Firmowa nr 6 (39), "Kompania Węglowa", s. 4.
 • 1. GUS - Główny Urząd Statystyczny (2013), Bezrobocie rejestrowane I kwartał 2013 r., Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, s. 78-79.
 • 2. JSW - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (2013), Prospekt emisyjny zatwierdzony w dniu 2 lipca 2013 roku przez KNF, s. 149.
 • 3. KHW - Katowicki Holding Węglowy S.A. (2012), Kodeks Etyczny, Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 691/2012 Zarządu KHW SA z 10.05.2012 r. Wydanie 2, zaktualizowane, Katowice, s. 14.
 • 4. LWB - Lubelski Węgiel "Bogdanka" Spółka Akcyjna (2013), Kodeks Etyki, Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka, s. 16.
 • 5. LWB - Lubelski Węgiel "Bogdanka" Spółka Akcyjna (2012), Sprawozdanie Zarządu z działalności Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, Bogdanka marzec 2012, s. 102.
 • 6. Materiały wewnętrzne Działu Szkoleniowego KWK "Pokój" - materiały w posiadaniu Autora.
 • 7. MG - Ministerstwo Gospodarki (2011), Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w 2010r. (przed badaniem biegłych rewidentów), Warszawa, s. 26.
 • 8. MG - Ministerstwo Gospodarki (2013), Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w grudniu oraz w 2012r. Opracowanie obejmuje dane przedsiębiorstw górniczych w rozumieniu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 - 2015 - przed badaniem sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów, Warszawa, s. 5.
 • 9. SGGwP (2001), Statut Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, s. 2-3.
 • 1. http://gornictwo.wnp.pl
 • 2. http://www.jsw.pl
 • 3. www.lw.com.pl
 • 4. http://m.nettg.pl
 • 5. http://www.nwrkarbonia.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171325979

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.