PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | vol. 1, t. 299 Future of Finance. Część I. Przyszłość finansów publicznych i bankowość | 117--126
Tytuł artykułu

Wpływ prawa podatkowego na założenia przyjmowane przez przedsiębiorców w polityce rachunkowości w Polsce i Wielkiej Brytanii (na przykładzie odpisów amortyzacyjnych)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of Tax Law on Accounting Estimates in Poland and the United Kingdom (Based on Depreciation)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia wpływ prawa podatkowego na założenia przyjmowane w polityce rachunkowości. Badanie przeprowadzono na wszystkich posiadających dostępne sprawozdania finansowe polskich podmiotach budowlanych notowanych na giełdzie, a grupę kontrolną stanowiła dobrana celowo próba największych brytyjskich spółek giełdowych z tej samej branży. Analizie poddano okres amortyzacji budynków, próg jednorazowego odpisu amortyzacyjnego oraz dokonywanie zbiorczych odpisów dla niskocennych środków trwałych. Pomimo iż podmioty w obydwu krajach sporządzały sprawozdania finansowe w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, to możliwe było wykazanie inspiracji w poczynionych założeniach lokalnymi przepisami podatkowymi. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the impact of tax law on accounting estimates. The research comprised all Polish construction companies that are listed (with accessible financial statement) in stock exchange, while the control group was a purposive sample of the biggest British companies from the same trade. The subject of analysis was building depreciation life, the instant asset write-off threshold, and group depreciation. Although companies in both countries prepared their financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards, it was possible to show that their estimates were inspired by local tax law regulations. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Baranowski W., Cyran M., 2002, Poradnik doradcy majątkowego - wycena i zużycie nieruchomości zabudowanych, Instytut Doradztwa Majątkowego, Warszawa.
 • Capital Allowances Act 2001, 2001 c. 2, as amended.
 • Corporation Tax Act 2010, 2010 c. 4, as amended.
 • Chung Y. Y., 2007, Building depreciation and sustainable development, "Journal of Building Appraisal", vol. 3, no. 2.
 • Cieślak M., 2011, Rzeczowe aktywa trwałe, [w:] W. Gabrusewicz (red.), Rachunkowość finansowa dla profesjonalistów, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • European Comission, 2011a, Proposal for a Council Directive on a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) COM(2011) 121/4, 2011/0058 (CNS), Brussels.
 • European Comission, 2011b, Commission Staff Working Document Impact Assessment Accompanying document to the Proposal for a Council Directive on a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) SEC(2011) 315 final, Brussels.
 • McGuire C., 1979, Housing Depreciation and Optimal Tax Policy, "National Tax Journal", no. 32.
 • Nawrot R. A., 2009, Amortyzacja podatkowa i bilansowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Schulz R., Werwatz A., 2008, House Prices and Replacement Cost: A Micro-Level Analysis, SFB 649 Discussion Paper 2008-013, HU Berlin, http://hdl.handle.net/10419/25255 [data dostępu: 02.03.2013].
 • Tarka M., Kałwa A., Diakonow A., 2007, Amortyzacja środków trwałych, Aspekt podatkowy i bilansowy, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 • Trzpioła K., 2012, Wybrane operacje gospodarcze - ujęcie w księgach rachunkowych zgodnie z UoR, MSR, MSSF, Wiedza i Praktyka, Warszawa.
 • Tversky A., Kahneman D., 1974, Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, "Science, New Series", vol. 185, no. 4157.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, DzU L 320 z 29.11.2008, s. 1 ze zm.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jednolity, DzU 2011, nr 74, poz. 397 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity, DzU 2009, nr 152, poz. 1223 ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171326017

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.