PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 6 | nr 4 | 31--42
Tytuł artykułu

Diagnoza rozwoju i perspektywy wsparcia grup producenckich w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Diagnosis of Development and Perspectives on Support of Producer Groups in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu była ocena dotychczasowego procesu organizowania się producentów rolnych w grupach producenckich w Polsce oraz określenie dalszych kierunków rozwoju tej formy współpracy. W opracowaniu przedyskutowano wskazywane w literaturze czynniki determinujące rozwój grup producenckich, następnie poddano analizie ramy prawne oraz politykę wsparcia grup producenckich w Polsce. Obecny poziom zrzeszenia producentów w grupach producentów rolnych oraz grupach producentów owoców i warzyw jest dalece niewystarczający. Pomimo nie tak malej liczby grup producenckich - ponad 1500 podmiotów, liczba zrzeszonych rolników wciąż stanowi niewielki (poniżej 3%) odsetek producentów rolnych korzystających ze wsparcia w ramach polityki rolnej. Ponadto funkcjonujące grupy wciąż dysponują niewielkim potencjałem produkcyjnym - wprowadzają na rynek ok. 6% całkowitej produkcji. W ożywieniu procesu zrzeszania się rolników istotne znaczenie miały środki finansowe kierowane do tych podmiotów w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw. Projektowane obecnie na lata 2014-2020 rozwiązania powinny zachęcać do tworzenia większych grup producenckich, a także promować współpracę już istniejących grup. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem danych wtórnych, w tym niepublikowanych danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article was to assess the previous process of organisation of agricultural producers in producer groups in Poland, and to determine further directions of development of this kind of cooperation. The study discusses factors, indicated in the literature, which determine the development of producer groups, and analyses framework of the law and the policy of supporting producer groups in Poland. Current level of union of producers in agricultural producer groups and in fruit and vegetable producer groups is highly unsatisfactory. Despite the small number of producer groups - over 1500 companies, the number of united farmers is still (below 3%) a small percentage of producers, who benefit from the aid of agricultural policy. Moreover, functioning groups still have low productive capacity - their production is 6% of market's total production. Funds provided for the companies by the rural development and common organising of fruit and vegetables markets programmes were crucial for the stimulation of the establishment of farmer unions. Currently planned solutions for years 2014-2020 should encourage establishing larger producer groups, as well as promote cooperation of already existing groups. The analysis was conducted with use of secondary data, which included unpublished data of Ministry of Agriculture and Rural Development, and Agency of Restructurisation and Modenisation of Agriculture.(original abstract)
Rocznik
Tom
6
Numer
Strony
31--42
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Chlebicka, A., Fałkowski, J., Wołek, T. (2009), Powstawanie grup producentów rolnych a zmienność cen, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2, 59-73.
 • 2. Chlebicka, A. (2011), Czynniki wpływające na sukces grup producentów rolnych, Journal of Agribusiness and Rural Development, 4 (22), 31-39.
 • 3. Chloupkova, J., Svendsen G.H.L., Svendsen, G.T. (2003), Building and Destroying Social Capital: The Case of Cooperative movements in Denmark and Poland, Agriculture and Human Values 20, 355- 369.
 • 4. Collion M., Rondot P. (2001), Investing in rural producer organisations for sustainable agriculture, World Bank
 • 5. Domagalska-Grędys (2012), Rozwój gospodarstw rolnych poprzez działania grupowe producentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2012
 • 6. Domagalski A., Organizowanie się gospodarcze polskich rolników po 1990 roku Spółdzielczy Instytut Badawczy Krajowa Rada Spółdzielczości, Warszawa.
 • 7. Fulton M. (1999), Cooperatives and Member Commitment, The Finish Journal of Business Economics, Nr 4, s. 420-425
 • 8. International Federation of Agricultural Producers (1992), Towards self-supporting farmers' organizations
 • 9. Karasiewicz G. (2001), Systemy dystrybucji artykułów spożywczych na rynku polskim. Diagnoza i koncepcja zmian, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa s. 115-116
 • 10. Kożusznik B. (2007), Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa, s. 74-95 Krzyżanowska K. (2003), Przedsiębiorczość zespołowa rolników i jej uwarunkowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • 11. Matysiak A. (1999), Źródła kapitału społecznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 61
 • 12. Morrow J., Hansen M., Batista J. (2003), Trust and Its Impact on Members of a Farmer Marketing Cooperative, working paper, Brigham Young University
 • 13. Murray C.(2005), Social Capital and Cooperetion In Central and Eastern Europe, A Theoretical Perspective, ICAR Discussion Paper 9, Humbold University Berlin
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171326045

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.