PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 6 | nr 4 | 43--52
Tytuł artykułu

Konsorcjum oraz inne wybrane formy współpracy przedsiębiorstw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Consortium and Other Chosen Forms of Cooperation of the Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współpraca przedsiębiorstw może przybierać różne formy na przykład konsorcjum, aliansów strategicznych czy holdingu, które to pojęcia nie zostały do tej pory zdefiniowane przez polskiego ustawodawcę. Istnieją jedynie definicje prezentowane przez licznych autorów w literaturze prawniczej i ekonomicznej. Brak jednolitych definicji ustawowych skutkuje więc tym, że pojęcia dotyczące współpracy pomiędzy przedsiębiorcami pozostają pojęciami z pogranicza prawa i ekonomii. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie podstawowych problemów związanych z zagadnieniami konsorcjum, aliansów strategicznych i holdingu. Ze względu na szeroką problematykę dotyczącą tych zagadnień, autorka opracowania wybrała tylko niektóre aspekty charakterystyczne dla tych trzech instytucji. Konsorcjum, alianse strategiczne oraz holding nie są terminami ustawowymi, są to pojęcia wytworzone przez praktykę, doktrynę i orzecznictwo, nie posiadające jednolitej definicji. W przypadku konsorcjum autorka artykułu zwróciła uwagę na często występujące w literaturze relacje pomiędzy tą instytucją a joint venture czy spółką cywilną. Alianse zostały omówione zasadniczo w oparciu o literaturę ekonomiczną, ze względu na brak objęcia ich regulacją prawną. W opracowaniu wskazano istotę holdingu przedstawiając główne motywy jego tworzenia oraz jego cechy charakterystyczne na podstawie zaprezentowanych definicji tej formy współpracy przedsiębiorców.(abstrakt oryginalny)
EN
Cooperation of enterprises can occur in various forms, for example, a consortium, strategic alliances or holding company, which have not been defined by the Polish legislator yet. There are only definitions presented by numerous authors in the legal and economic literature. Lack of unitary and statutory definitions results in the fact that concepts of co-operation between entrepreneurs are borderline concepts of law and economics. The purpose of this article is to present the basic problems related to the issues of the consortium, strategic alliances and holding company. Due to broad problematic aspects concerning these issues, the author has chosen to develop some characteristic aspects of these three institutions. The consortium, strategic alliances and holding company are not statutory terms, they are the concepts produced by the practice, doctrine and judicature, not having unitary definition. In case of a consortium, author of the article pointed out the frequently occurring relationships between the institution and joint venture or a civilian partnership in the literature. The alliances have been generally discussed based on economic literature, due to the lack of coverage by legal regulation. The study pointed out the essence of the holding company, presenting the main reasons for its creation and its characteristics on the basis of the presented definition of this form of entrepreneurs' cooperation.(original abstract)
Rocznik
Tom
6
Numer
Strony
43--52
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Bibliografia
 • 1. Encyklopedia prawa. C.H. Beck, Warszawa, s. 268.
 • 2. Janus A., Karwacki D., Ochodek B., Peno M. (2012), Prawne aspekty budowy sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw. Wyd. PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile, Piła.
 • 3. Kraciuk J. (2005), Alianse strategiczne jako sposób konsolidacji przedsiębiorstw. Prace naukowe Katedry Polityki Agrarnej i Marketingu SGGW, nr 28.
 • 4. Marcinkowski A., Ochodek B., Wawrzyniak A. (2012), Wybrane aspekty organizacyjne sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw. Wyd. PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile, Piła.
 • 5. Mróz T., Stec M. (2005), Prawo gospodarcze prywatne. C.H. Beck, Warszawa.
 • 6. Nogalski B., Ronkowski R. (1996), Zarządzanie holdingiem. IOiZP ORGMASZ, Warszawa.
 • 7. Podleś M., Siwik L. (2009), Spółka cywilna w obrocie gospodarczym. Warszawa.
 • 8. Romanowska M. (1997), Alianse strategiczne. PWE, Warszawa.
 • 9. Stecki L. (1994), Konsorcjum. Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 • 10. Stecki L. (1999), Holding. Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 • 11. Włodyka S. (2000), Strategiczne umowy przedsiębiorców. C.H. Beck, Warszawa.
 • 12. Włodyka S. (2011), System prawa handlowego. Prawo umów handlowych. Tom 5. C.H. Beck, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171326061

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.