PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 362 Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce | 36--48
Tytuł artykułu

Zmiany w prawie bankowym i ubezpieczeniowym w zakresie pośrednictwa finansowego w okresie transformacji ustrojowej. Część 2: Prawo ubezpieczeniowe

Warianty tytułu
Changes in Banking and Insurance Law in the Range of Financial Intermediation During the Period of Political Transformation. Part 2 - Insurance Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł ma na celu pokazanie regulacji prawnych dotyczących zlecania zakresu czynności ubezpieczeniowych podmiotom trzecim. Szczególną uwagę poświęcono ewolucji wymagań ustawowych, jakie musi spełniać agent ubezpieczeniowy, który działa na rzecz i w imieniu zakładu ubezpieczeń. Charakterystyczne dla rynku finansowego jest to, że ustawodawca nie tylko decyduje, jakie czynności zakład ubezpieczeń może zlecać do wykonania podmiotom trzecim, lecz wprowadza również wymagania ustawowe dla tych podmiotów w związku z wykonywaniem przez nie czynności ubezpieczeniowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present its readers with legal regulations concerning the issue of entrusting third parties with insurance operations. The emphasis has been put on the evolution of statutory requirements that shall be met by the insurance agents acting for and on behalf of the insurance company by virtue of agency agreement. What is characteristic for the financial market is that not only does the legislator decide which operations insurance companies can entrust third parties with, but also the legislator introduces statutory requirements for the aforementioned entities with regard to carrying out insurance operations by them.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Byczko S., Broker reasekuracyjny, [w:] Broker w świetle prawa i praktyki ubezpieczeniowej, red. M. Serwach, Łódź 2012.
 • Fulneczek R., Pośrednictwo ubezpieczeniowe w świetle noweli do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, "Prawo Asekuracyjne" 1995, nr 4.
 • Jasiński A., Nadzór ubezpieczeniowy, "Prawo Asekuracyjne" 1995, nr 5.
 • Kowalewski E., Odpowiedzialność ubezpieczyciela za czynności agenta, "Prawo Asekuracyjne" 1996, nr 4.
 • Kowalewski E., Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Ewolucja i kierunki przemian, Bydgoszcz 1992.
 • Kowalewski E., Projekt ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym - uwagi polemiczne, "Prawo Asekuracyjne" 1998, nr 2.
 • Łopuski J., Kowalewski E., Założenia dalszej reformy prawa ubezpieczeniowego, "Państwo i Prawo" 1991, nr 11.
 • Maliszewska M., Projekt ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, cz. I, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych" 2000, nr 7.
 • Maliszewska M., Projekt ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, cz. II, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych" 2000, nr 9.
 • Mintoft-Czyż T., Ocena projektu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym w świetle postanowień projektu Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego, "Prawo Asekuracyjne" 2000, nr 2.
 • Mrozowska B., Status agenta ubezpieczeniowego po nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej, "Prawo Asekuracyjne" 1996, nr 1.
 • Pokrzywniak J., Ujęcie pośrednictwa ubezpieczeniowego w projekcie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2003, nr 1.
 • Przewalska K., Orlicki M., Nowe prawo ubezpieczeń gospodarczych, Warszawa 2004.
 • Rott-Pietrzyk E., Pośrednictwo jako element charakterystyczny niektórych umów o świadczenie usług, [w:] Ubezpieczenia gospodarcze. Wybrane zagadnienia prawne, red. B. Gnela, Warszawa 2011.
 • Szaraniec M., Obowiązki informacyjne pośredników ubezpieczeniowych dotyczące ich przedsiębiorstwa jako instrument ochrony klienta nieprofesjonalnego, [w:] Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne, red. B. Gnela, M. Szaraniec, Difin 2013.
 • Szaraniec M., Status prawny agenta ubezpieczeniowego (obowiązujący i projektowany), Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 660, Kraków 2004.
 • Świsłowski A., Outsourcing w zakładzie ubezpieczeń, "Biuletyn Miesięczny KNUiFE" 2002, nr 5.
 • Wąsiewicz A., W sprawie zmian w stanie prawnym regulującym ubezpieczenia, "Prawo Asekuracyjne" 1994, nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171326111

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.